Voor een betere combinatie werk & gezin kan je tijdskrediet of ouderschapsverlof opnemen. Wat is het verschil en welk verlof neem je het best eerst op?

De regering kondigde in oktober 2022 helaas besparingen aan in het tijdskrediet en het ouderschapsverlof. De Gezinsbond gaat niet akkoord met de beslissingen van de regering om de toegangsvoorwaarden voor het tijdskrediet te verstrengen en de uitkeringen te verlagen voor 50-plussers en mensen met meer anciënniteit. De uitkeringen zijn nu al te laag.

Verschil

Een groot verschil tussen de twee verlofstelsels is de leeftijdsgrens. Tijdskrediet met motief ‘gewone zorg voor een kind’ kan je opnemen voor kinderen jonger dan 8 jaar. Let wel: sinds 2023 kan je enkel voltijds tijdkrediet opnemen voor kinderen tot 5 jaar. Deeltijds tijdskrediet opnemen kan nog steeds tot 8 jaar.

Ouderschapsverlof is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar (of tot 21 jaar als je kind een beperking heeft).

In beide systemen kan je de loopbaan volledig, halftijds of met 1/5 onderbreken. Voor het volledige of halftijdse tijdskrediet is er wel een CAO nodig op bedrijfs- of sectoraal vlak. Voor een halftijds ouderschapsverlof moet je voltijds aan de slag zijn, voor halftijds tijdskrediet volstaat een 3/4e job.

Let wel: wil je een uitkering krijgen tijdens de periode dat je tijdskrediet met motief neemt, dan moet je voorafgaand aan je aanvraag een jaar voltijds hebben gewerkt. Als je toch – onbetaald – tijdskrediet neemt zal je je pensioenrechten verliezen voor de periode van het tijdskrediet.

Ook de anciënniteitsvoorwaarden bij je werkgever voor opname van tijdskrediet met motief zijn strenger dan die van ouderschapsverlof.

Sinds 2019 is het ook mogelijk om 1/10de ouderschapsverlof te nemen, mits akkoord van je werkgever. Concreet dus een halve dag per week of een dag per twee weken.

De vergoeding voor het ouderschapsverlof is hoger. Dat geldt zeker voor alleenstaande ouders. Bovenop de uitkering voor het ouderschapsverlof of tijdskrediet kan je in sommige gevallen recht hebben op de Vlaamse Aanmoedigingspremie gedurende één jaar in je loopbaan, zowel in de privésector als in de social profitsector.

LEES OOK > Ouderschapsverlof: zo zit het in elkaar

Voorwaarden tijdskrediet of ouderschapsverlof

1. Anciënniteit

Je moet minstens 2 jaar – of zelfs 3 jaar – in sommige gevallen in dienst zijn bij je werkgever om het tijdskrediet op te nemen. Werknemers die voltijds of deeltijds tijdskrediet mét uitkering aanvragen, moeten gedurende 12 maanden voor de aanvraag voltijds hebben gewerkt (incl. gelijkgestelde/ geneutraliseerde periodes). Voor ouderschapsverlof volstaat 1 jaar anciënniteit en hoef je niet voltijds gewerkt te hebben.

2. Duur

Tijdskrediet kan maximaal 48 maanden opgenomen worden. Het ouderschapsverlof is beperkt tot 4 maanden volledige onderbreking, 8 maanden halftijds en 20 maanden in de 1/5e en 40 maanden in 1/10e vorm.

Daarnaast verschilt ook de minimumduur. Die bedraagt voor tijdskrediet 3 maanden volledige of halftijdse onderbreking en 6 maanden bij een 1/5e onderbreking. Het ouderschapsverlof is hier veel soepeler met een minimumtermijn van 1 maand volledige, 2 maanden halftijdse en 5 maanden 1/5e onderbreking.

De minimumduur voor het ouderschapsverlof is sinds 2019 jaar nog soepeler – mits akkoord van de werkgever. Zo kan je 1 week volledig onderbreken of het halftijds ouderschapsverlof per maand opnemen. Voor het Vlaamse overheidspersoneel geldt deze laatste vorm niet.

Specifiek voor overheidspersoneel: in de loop van 2023 zullen er ook minder maanden loopbaanonderbreking met motief ‘zorg voor een kind’ kunnen genomen worden. Het aantal maanden vermindert van 60 naar 48, een gelijkaardige situatie dus als voor de werknemers.

3. Recht op tijdskrediet of ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een recht. Tijdskrediet is dat enkel in bedrijven en organisaties met meer dan tien werknemers. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met het maximumpercentage van gelijktijdige afwezigheden (5 procent). In kleinere bedrijven is tijdskrediet dus géén recht.

Conclusie?

Wil je graag je arbeidsduur verminderen voor een langere periode, informeer dan eerst naar het tijdskrediet. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat je niet voldoet aan één van de voorwaarden, of als je de uitkering te laag vindt of niet wil inboeten op vlak van pensioenopbouw, vraag dan ouderschapsverlof aan. Dat is wel beperkter in duur.

Is je kind ouder dan 8 jaar (bij voltijdse onderbreking na 1/1/2023 ouder dan 5 jaar), dan kan je alleen ouderschapsverlof opnemen. Meer info over de voorwaarden van beide en andere verlofvormen en aanvragen vind je op de website van de RVA.

Gezinsbondleden kunnen advies vragen via onze sociaal-juridische dienst en dat via e-mail naar sjd@gezinsbond.be.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 21/01/2018, laatste update op: 05/09/2023