Opgroeien in een éénoudergezin is anders dan opgroeien in een klassiek gezin. Uit een grootschalige studie bij 24.000 volwassenen tussen 18 en 66 jaar blijkt dat er ook negatieve gevolgen aan verbonden kunnen zijn. Nu al is één op vijf gezinnen een eenoudergezinnen en verwacht wordt dat dit enkel zal stijgen. De samenleving is gericht op tweeverdieners en dat maakt het leven voor eenoudergezin extra zwaar. Ze verdienen dan ook alle steun.

Een paar opvallende vaststellingen als je de groep mensen opgegroeid in een eenoudergezin vergelijkt met wie opgroeide in een tweeoudergezin:

• ze zijn iets minder tevreden over het leven
• deze personen hebben gemiddeld 30 procent minder inkomen
• ze hebben het financieel moeilijker (bv minder vaak steun bij aankoop woning)
• ook hebben ze minder vaak een relatie (66 tegenover 55 procent)
• ze hebben minder vrienden (4,08 tegenover 4,62)

Dat lijkt allemaal heel negatief, maar volgens socioloog Piet Bracke (UGent) is dat niet noodzakelijk zo: “Uit de studie is gebleken dat ze misschien minder vrienden hebben, maar dat ze die vrienden wel vaker zien.”

Of hoe kwantiteit niet altijd iets zegt over kwaliteit.

Relaties

De cijfers over relaties kan je ook op twee manieren interpreteren, volgens Bracke. Kinderen van gescheiden ouders zijn misschien voorzichtiger bij het aangaan van relaties. Of kinderen uit klassieke gezinnen kunnen zich te veel spiegelen aan het ideaalbeeld. Daardoor blijven ze te lang in een relatie waar ze ongelukkig zijn.

Uit de studie kon niet worden afgeleid welke van de twee de belangrijkste oorzaak was.

Geld

Over de financiële positie en algemene levenstevredenheid is weinig discussie: die is lager voor wie opgroeide in een éénoudergezin. Eén van de verklaringen hiervoor zou kunnen zijn dat ze minder lang studeren, waardoor de verloning van de jobs lager ligt. Anderzijds is het voor alleenstaande ouders ook moeilijker hun kinderen financieel te helpen, om een huis te kopen bijvoorbeeld.

Niet alleen de kinderen ervaren dat, vinden hun inkomen slechter en zijn minder tevreden met hun leven. Ook alleenstaande ouders zelf ervaring dit zo, eerder onderzoek.

Lichtpuntje

In het geval van alleenstaande ouders is er niet zomaar ‘een nadeel’ aan verbonden, maar een cumulatief nadeel. Met andere woorden: de negatieve effecten stapelen zich op.

Eén lichtpuntje: een groot deel van de deelnemers aan het onderzoek groeide op in tijden dat eenoudergezinnen minder voorkwamen en dat beleid er minder rekening mee hield. De effecten voor hedendaagse kinderen zouden heel wat kleiner kunnen zijn!

Niet beschuldigen

80 procent van de kinderen die opgroeiden in eenoudergezinnen , leefden bij de moeder.

Bracke: “We mogen vooral de fout niet maken om met een beschuldigende vinger naar die moeders te wijzen. Het is moeilijker rondkomen met één inkomen. Laat dit dus vooral een boodschap zijn naar overheden: dat het belangrijk is om voorzieningen uit te bouwen zodat alleenstaande ouders gemakkelijker uit werken kunnen gaan.”

Ondersteuning is belangrijk

We onthouden uit dit onderzoek vooral het belang om eenoudergezinnen te ondersteunen. Maatregelen waardoor alleenstaande ouders gemakkelijker (voltijds) kunnen gaan werken, zoals een job met kantooruren niet al te ver van huis.

Een van de zaken waar de Gezinsbond voor pleit bij de overheid, is dat er rekening gehouden wordt met de zorg- en gezinssituatie van de alleenstaande bij de zoektocht naar werk. Ook de uitbouw en betaalbaarheid van kinderopvang mét voorrang voor alleenstaande ouders spelen daarin een rol, net als hogere uitkeringen voor gezinsgerelateerd verlof, zoals tijdskrediet, ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand.

We hebben op dit vlak al wat kunnen realiseren, maar we blijven opkomen voor meer.

Socioloog Bracke gaat zelfs nog een stukje verder: “Verplicht ouderschap voor mannen, gekoppeld aan het verlof van de vrouw: dat zou er echt moeten komen. Daarnaast moet de norm, dat mensen voor de kinderen best samen blijven, eruit.”

De Gezinsbond is er voor iedereen, ook voor alleenstaande ouders. Een deel van onze vormingen en lezingen over opvoeden zijn specifiek gericht op alleenstaande ouders, net als de vakanties van Gezinssport Vlaanderen. Meer informatie voor alleenstaanden kan je nog nalezen in ons magazine Enig Stuk.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten, tips en tricks via Facebook, Twitter of onze nieuwsbrief.

Gepubliceerd op: 24/08/2017, laatste update op: 08/10/2018