Dan heb je opvang voor je baby of je kindje, maar het gaat niet goed. Je verschilt van mening met het kinderdagverblijf, je hebt een conflict met de onthaalmoeder, je kind voelt zich niet goed in de crèche. Wat nu gedaan?

Hoe vaak het voorkomt, is niet bekend maar het gebeurt wel: onvrede, ruzie, conflicten, meningsverschillen met de crèche of de onthaalmoeder. Over geld, over opvoeding, over het contract of opvoedingsplan,… . Onze sociaal-juridische dienst krijgt regelmatig vragen of klachten van de ouders hierover.

Op de eerste plaats is het de moeite om het conflict uit te proberen of te proberen tot een compromis te komen.

Maar wat als het probleem niet opgelost raakt?

De meest voor de hand liggende oplossing is dan veranderen van opvang en een andere crèche of onthaalmoeder zoeken. Alleen: dat is gezien de beperkte plaatsen minder evident dan het lijkt, het is niet gegarandeerd dat je een plek vindt in een opvang waar je je wel goed bij voelt. Het is natuurlijk altijd het proberen waard. Of er kunnen alternatieve opvangmogelijkheden worden gezocht, familie, vrienden of buren die bijspringen of een ouder die ouderschapsverlof opneemt.

Afhankelijk van de aard van het conflict, kan je bij een kind dat bijna naar school kan overwegen om door te bijten, op voorwaarde dat het kind er niet onder lijdt. Wat je natuurlijk niet zeker bent …

Nog opties?

Daarmee is het conflict natuurlijk niet van de baan. Heb je als ouders dan nog opties? Niet veel, behalve naar de rechtbank stappen. Die stap wordt niet vaak gezet en wel om drie redenen:

  • ouders willen niet dat hun kind lijdt onder de verzuurde relatie met de onthaalmoeder of kinderverzorgers uit de crèche
  • ouders hebben de opvang nodig en kunnen meestal op korte termijn geen andere opvang vinden
  • de kosten kunnen oplopen

Geschillencommissie kinderopvang

De Gezinsbond pleit samen met Kind en Gezin en de Federale Consumentenombudsdienst dan ook voor de oprichting van een Geschillencommissie. Die zoekt dan samen met de ouders en de opvang naar een compromis, of kan beslissingen nemen zonder het gerecht te moeten inschakelen. De Geschillencommissie zou optreden voor alle ouders en alle opvang, ongeacht hun statuut.

Lees hier het volledige standpunt over de Geschillencommissie.

Vragen? Volg ons via Facebook of word lid.

Gepubliceerd op: 06/12/2016, laatste update op: 21/12/2017

Tags: , , ,