Dan heb je opvang voor je baby of je kindje, maar het gaat niet goed. Je verschilt van mening met het kinderdagverblijf, je hebt een conflict met de onthaalmoeder, je kind voelt zich niet goed in de crèche. Wat als je een probleem hebt met je crèche of de onthaalouder? Onze tips.

Probleem met je crèche of onthaalouder?

Het is natuurlijk de bedoeling dat iedereen zich goed voelt bij de opvang: je kind, jijzelf en ook de mensen die in de opvang werken. En de opvang moet veilig, gezond en goed zijn voor je kind. Ben je bezorgd over de kinderopvang en hoe er omgegaan wordt met je kind? In dit artikel van Kind & Gezin lees je op welke signalen je best let en hoe je kan zien of je kind zich oké voelt in de opvang.

Hoe vaak het voorkomt dat er toch een probleem is, is niet bekend. Maar het gebeurt wel: onvrede, ruzie, conflicten, meningsverschillen met de crèche of de onthaalouder. Over geld, over opvoeding, over het contract of opvoedingsplan, … Onze sociaal-juridische dienst krijgt regelmatig vragen of klachten van de ouders hierover.

In de eerste plaats is het de moeite om het conflict te proberen oplossen of te proberen tot een compromis te komen.

Heb je twijfels of opmerkingen over de opvang van je kind, bespreek die dus eerst met je opvang. Maak eventueel een afspraak op een rustig moment.

Tijdens een gesprek kan je jouw bezorgdheden overbrengen. Met een goed gesprek kunnen vaak al heel wat problemen worden opgelost.

Als je geen oplossing vindt bij de personen met wie je de dagelijkse contacten hebt (de kinderbegeleider of verantwoordelijke), dan kan je nagaan of er een bestuur is dat als organisator de eindverantwoordelijkheid voor de opvang draagt.

Dat kan bv. een gemeente, OCMW, vzw of BVBA zijn die verschillende locaties beheert. Maak dan een afspraak met de contactpersoon van de organisator.

Elke opvang heeft een klachtenprocedure. Vraag ernaar of zoek het op in het huishoudelijk reglement of op de website van de kinderopvang.

LEES OOK > Kinderbegeleider Saartje over de hoge werkdruk en weinig middelen

Maar wat als het probleem niet opgelost raakt?

De meest voor de hand liggende oplossing is dan contact opnemen met het Opgroeipunt. Je kan er een klacht indienen of iets melden, als het gaat over de wettelijke kwaliteits- of vergunningsvereisten.

Als het niet gaat over gevaarlijke zaken, zullen ze je vragen om eerst de klachtenprocedure van de opvang te gebruiken.

Financiële of contractuele aspecten die niet onder de vergunningsvoorwaarden vallen, zijn moeilijker op te lossen. Je kan er niet mee terecht bij Kind en Gezin omdat het over contractrecht gaat.

Je kan naar de rechtbank stappen, maar die stap wordt niet vaak gezet en wel om drie redenen:

  • ouders willen niet dat hun kind lijdt onder de verzuurde relatie met de onthaalouder of kinderverzorgers uit de crèche
  • ouders hebben de opvang nodig en kunnen meestal op korte termijn geen andere opvang vinden
  • de kosten kunnen oplopen

Wil je een geschil met je opvang rond je contract of financiële aspecten buiten het gerecht oplossen? Dan kan je beroep doen op de gratis dienstverlening van de federale Consumentenombudsdienst.

Je krijgt er informatie en de Consumentenombudsdienst zoekt eventueel een minnelijke oplossing als geen andere dienst jou kan helpen.

Nog opties?

Als het niet lukt om een oplossing met de opvang te vinden en ook Kind en Gezin of- ingeval van een contractueel probleem- de Consumentenombudsdienst vinden geen oplossing, kan je veranderen van opvang en een andere crèche of onthaalouder zoeken.

Alleen: dat is gezien de beperkte opvangplaatsen minder evident dan het lijkt, het is niet gegarandeerd dat je een plek vindt in een opvang waar je je wel goed bij voelt.

Afhankelijk van de aard van het conflict, kan je bij een kind dat bijna naar school kan overwegen om door te bijten, op voorwaarde dat het kind er niet onder lijdt. Wat je natuurlijk niet zeker bent …

Opgelet! Als je zelf beslist om meteen te stoppen met de opvang, kan het zijn dat je een opzegvergoeding moet betalen. Wat de regels zijn over opzegperiodes en -vergoedingen staat in je contract.

LEES OOK > Ouderschapsverlof: zo zit het in elkaar

Geschillencommissie kinderopvang

De Gezinsbond pleit voor de oprichting van een Geschillencommissie. Die zoekt dan samen met de ouders en de opvang naar een compromis, of kan beslissingen nemen zonder het gerecht te moeten inschakelen.

De Geschillencommissie zou optreden voor alle ouders en alle opvang, ongeacht hun statuut.

Met een baby in huis ziet je leven er een pak anders uit. Onze nieuwsbrief voor jonge ouders groeit mee met je kindje en zit boordevol herkenbare verhalen en boeiende weetjes. Schrijf je hier snel in!

Gepubliceerd op: 06/12/2016, laatste update op: 11/01/2024