Kinderen en jongeren hebben recht om op te groeien in een veilige en gezonde omgeving. Dat kan pas als het beleid rekening houdt met wat een kind maximaal aankan en minimaal nodig heeft. Waar kinderrechten worden beperkt of met de voeten getreden reikt de kindnorm concrete en praktische oplossingen aan.

Kinderrechten garanderen

Een kind is geen mini-volwassene. Het lichaam en de hersenen van een  kind zijn nog in volle ontwikkeling. Dat maakt het extra gevoelig en kwetsbaar, ook vóór de geboorte en tijdens de puberteit. Bij elke fase in de ontwikkeling moeten we dus nagaan welke noden, risico’s en bedreigingen er zijn. De overheid moet vervolgens een kindnorm hanteren wanneer zij maatregelen neemt die ook een (ongeboren) kind of jongere aanbelangt.

De kindnorm is geen strikte norm waarbij je met enkele eenvoudige regels elk beleid kan afstemmen op kinderen en jongeren. De kindnorm is vaak een set aan maatregelen die rekening houdt met de specifieke noden van een kind in elke ontwikkelingsfase. Het toepassen van het voorzorgsprincipe is daarbij van belang. Een samenwerking tussen de verschillende instanties, disciplines en relevante groepen of individuen is evenzeer nodig om de kindnorm te realiseren.

LEES OOK > Het verkiezingsmemorandum 2024, met prioritaire aanbevelingen voor kinderen, opgesteld door Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en andere kinderrechtenorganisaties.

De kindnorm gebruiken in beleid creëert ook de kans om op een andere manier naar problemen te kijken en op een creatieve manier oplossingen te vinden. Dat schept nieuwe mogelijkheden om de samenleving als geheel beter te maken. Beleid dat afgestemd is op de meest kwetsbaren is goed voor iedereen.

Dit artikel is een algemene toelichting bij het dossier kindnorm. Op gezinsbond.be/kindnorm lees je per thema de concrete beleidsvoorstellen van de Gezinsbond.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 31/01/2019, laatste update op: 13/11/2023