De Gezinsbond is vragende partij voor een uitbreiding van het ouderschapsverlof, zoals in Duitsland en de Scandinavische landen. ‘Deze landen bewijzen dat het haalbaar is om langer ouderschapsverlof toe te kennen mét een hogere vergoeding’, aldus Lutgard Vrints van de studiedienst.

Het ouderschapsverlof maakt voor veel ouders een verschil. Een tijdje thuisblijven om voor je kind of kinderen te zorgen tegen een financiële vergoeding mét behoud van pensioenrechten en de zekerheid dat je terug naar je job kan: dat is toch fantastisch! Toch is er een steeds terugkerende vraag naar de uitbreiding van het ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof voor vaders

Waarom is dat nodig? Omdat het ouderschapsverlof in België al veel geëvolueerd is, maar nog niet perfect is. Het kan onder meer beter voor mannen die ouderschapsverlof aanvragen.

Bij de invoer van het ouderschapsverlof in 1997 was de overgrote meerderheid van de aanvragers vrouw (90 procent), nu zijn zes op de tien van de aanvragers een vrouw. Meer papa’s vragen dus ouderschapsverlof aan, maar ze botsen daarbij op vooroordelen van collega’s en/of de werkgever. Sensibilisering en informatiecampagnes vinden we als Gezinsbond daarom nog steeds hard nodig.

LEES OOK > ‘Meer ouderschapsverlof voor vaders kan pas als er iets verandert op de werkvloer’

Flexibel ouderschapsverlof

Op vraag van de Gezinsbond is het ouderschapsverlof sinds de invoering op heel wat vlakken stelselmatig verbeterd: 4 maand (vroeger 3 maanden), voor kinderen tot 12 jaar (vroeger: 3 jaar), een hogere vergoeding voor alleenstaande ouders én ouderschapsverlof voor o.a. meemoeders.

Een gloednieuwe stap in de verbetering van ouderschapsverlof is het flexibele ouderschapsverlof. In juli 2018 kwam er een wet die het ouders mogelijk maakt om nog flexibeler ouderschapsverlof op te nemen.

Wie voltijds werkt, kan het ouderschapsverlof aanvragen per halve dag in de week, één dag om de twee weken of kan het opsplitsen in weken. Wie halftijds werkt, kan het ouderschapsverlof opnemen per maand. Let wel, deze flexibele vormen zijn geen recht: de werkgever moet akkoord gaan.

LEES OOK > Flexibel ouderschapsverlof: eindelijk ingevoerd

4 verbeterpunten voor ouderschapsverlof

Maar zoals gezegd is ouderschapsverlof niet perfect. Nog lang niet. Bij de Gezinsbond dromen we van een uitbreiding van het ouderschapsverlof naar Scandinavisch model, met deze vier verbeterpunten:

1. Langer ouderschapsverlof

Vergeleken met andere landen in Europa is het verlof nog te kort. Wij willen dat weldra iedere ouder zes maanden ouderschapsverlof per kind kan nemen terwijl hij of zij pensioen blijft opbouwen.

2. Hogere uitkering

De vergoeding voor het ouderschapsverlof is te laag. Momenteel is de vergoeding een vast bedrag met voor bepaalde werknemers een extra aanmoedigingspremie. Voor alleenstaande ouders en gezinnen met een laag inkomen blijft ouderschapsverlof opnemen om die reden financieel bijna onhaalbaar, voor modale twee verdieners moeilijk. De Gezinsbond ijvert voor een vergoeding ter hoogte van het minimumloon.

3. Onafhankelijk van statuut en anciënniteit

Momenteel is ouderschapsverlof niet mogelijk voor zelfstandigen of voor wie minder dan een jaar bij de werkgever werkt. Dat moet anders.

4. Garantie op (flexibel) ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is in theorie een recht voor iedere werknemer maar in de praktijk is het dat niet. Naast anciënniteit of statuut (zelfstandigen) zijn er ook werkgevers die het opnemen van ouderschapsverlof bestraffen met ontslag of een minder gunstige evaluatie.

Ook is de nieuwe flexibiliteit niet voor alle werknemers gegarandeerd: om 1/10de ouderschapsverlof of de week-om-weekregeling te krijgen, moet je werkgever akkoord gaan. Dat is jammer, want niet alle werkgevers zullen soepel omspringen met de vragen van hun werknemers.

Een droom

Bij de Gezinsbond hebben we een droom. Dat deze droom haalbaar is, bewijzen onder meer Duitsland, Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken. Welvarende landen met een hoge productiviteit, veel vrouwen met betaald werk en hoge scores voor het welbevinden van kinderen. Laten we dat voorbeeld volgen.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 11/10/2018, laatste update op: 03/07/2024