De mogelijkheden met betrekking tot ouderschapsverlof zijn uitgebreid sinds 1 juni 2019. Dit geldt voor wie werkt bij een bedrijf in de privé of bij een lokaal of provinciaal bestuur. Sinds 1 augsutus 2019 geldt dit ook voor wie werkt bij de federale overheid. Voor Vlaamse ambtenaren geldt de regeling nog niet. We hopen alvast dat hier snel verandering in komt!

Het flexibelere ouderschapsverlof houdt in dat de regels rond het opnemen van het ouderschapsverlof worden versoepeld. Je kan bijvoorbeeld een halve dag per week opnemen.

Voltijds en halftijds ouderschapsverlof kan voortaan voor kortere periodes aangevraagd worden. De minimale duur van voltijds ouderschapsverlof gaat van een maand naar een week. Halftijds ouderschapsverlof kan per maand opgenomen worden in plaats van gedurende minimaal twee maanden.

De ‘standaard’ opname van het ouderschapsverlof is een recht. De flexibele opname kan enkel met akkoord van de werkgever.

Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof geeft je als ouder het recht om een bepaalde periode minder of niet te werken. Je moet het verlof beginnen opnemen voor de twaalfde verjaardag van je kind. Als je kinderen hebt met een fysieke of mentale handicap van minstens 66 procent moet je ouderschapsverlof starten voor ze 21 jaar geworden zijn.

Tot en met 31 mei 2019 kon je ouderschapsverlof opnemen op 3 manieren:

  • 3 of 4 maanden lang niet werken (voltijdse onderbreking)
  • 8 maanden lang halftijds werken (halftijdse onderbreking)
  • 20 maanden lang 4/5de werken (1/5e onderbreking)

Wie voltijds werkt, kan zijn regime kiezen. Wie deeltijds werkt kan enkel ‘voltijds’ de loopbaan onderbreken. Lees alle details op de site van de RVA.

Waarom nog flexibeler ouderschapsverlof?

Op 1 juni 2019 werd het ouderschapsverlof nog flexibeler. In de eerste plaats was het de bedoeling om co-ouders tegemoet te komen.

Maar eigenlijk kan deze soepele regeling alle gezinnen toelaten werk en gezin beter te combineren, op hun eigen manier en tempo.

Heb je recht op de nieuwe regeling rond ouderschapsverlof?

De flexibelere regeling zal (nog?) geen recht zijn, maar een gunst van de werkgever. Dat wil zeggen dat je het kunt aanvragen, maar dat je werkgever niet verplicht is om er op in te gaan. Het hangt, met andere woorden, af van de goodwill van de werkgever.

Dat de nieuwe regeling nog geen recht zal zijn, is jammer. Meer flexibiliteit heeft namelijk grote voordelen:

– het zorgt ervoor dat je niet meer verlof moet opnemen dan nodig

– omdat je je werk veel beter kan combineren met je privéleven

Het is goed voor de kinderen, voor de ouders, voor de werkgevers, kortom: voor de hele samenleving.

Ouderschapsverlof aanvragen

De aanvraag voor ouderschapsverlof doe je bij de RVA met deze formulieren. Belangrijk is wel dat je bij een werkgever in dienst bent – zelfstandigen hebben hier dus geen recht op. In de periode van 15 maanden voor je aanvraag, moet je minstens 12 maanden met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan een werkgever.

Kan je werkgever ouderschapsverlof weigeren?

Je werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren. Hij kan het wel uitstellen, maar daar moet hij dan een gegronde reden voor hebben. Wat de werkgever dus wél kan weigeren, is de flexibele regeling.

Vanaf de datum van de verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van het ouderschapsverlof ben je als werknemer beschermd tegen ontslag.

Is ouderschapsverlof financieel haalbaar?

Wanneer je ouderschapsverlof opneemt, heb je ook recht op een uitkering van de RVA voor de periode dat je verlof neemt. Die uitkering is forfaitair en wordt dus niet berekend in functie van je loon. Wie een kind heeft dat na 8 maart 2012 geboren is, heeft recht op nog een vierde maand verlof. Als je in de privésector werkt en een eenoudergezin vormt, kun je een vermeerdering van de uitkering krijgen, ongeacht welke vorm van ouderschapsverlof je kiest.

Interessant is ook dat je bovenop de uitkering mogelijk nog recht hebt op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse Overheid. Maar opgelet: dat geldt alleen voor wie in de privésector of in de social profitsector werkt.

Hoe vertel je op het werk dat je ouderschapsverlof wil opnemen?

Je moet minstens twee maanden en ten hoogste drie maanden op voorhand je werkgever verwittigen. Dat kan per aangetekende brief of door de overhandiging van een brief. In die brief vermeld je de begindatum van het ouderschapsverlof.

Je moet ten laatste het ogenblik dat het verlof ingaat de documenten bezorgen waaruit blijkt dat je recht hebt op het verlof. Belangrijk is hier om duidelijke afspraken te maken. Er moet voldoende ruimte zijn om je vraag ter sprake te brengen en samen naar oplossingen te zoeken. Als er een gezinsvriendelijk beleid is, zal het ook gemakkelijker te aanvaarden zijn als je werkgever niet meteen op je vraag kan ingaan.

Wil je weten of ouderschapsverlof voor jou de beste optie is, of dat je beter tijdskrediet aanvraagt? Klik dan hier.

Op de hoogte blijven van al onze laatste tips? Volg ons via:

Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn

Eerste publicatie 10 september 2018, laatste update 19/08/19.
Gepubliceerd op:

Tags: , , , , , , ,