De Septemberverklaring beloofde 100 miljoen euro extra voor de kinderopvang per jaar. Dat lijkt veel, maar als we de grote uitdagingen in de opvang willen oplossen is dat veel te weinig.

100 miljoen euro voor de kinderopvang is te weinig

En die grote uitdagingen zijn niet min. We moeten niet alleen meer opvangplaatsen hebben, de opvangplaatsen moeten ook duurzaam zijn. We hebben niets aan opvangplaatsen zonder kindbegeleiders, die wegblijven door de hoge werkdruk of het lage loon. Als ouders willen we niet alleen een opvangplaats waar we op kunnen rekenen, maar ook opvang die onze kinderen doet groeien en bloeien door voldoende veiligheid, aandacht, liefde en verzorging aan te bieden.

Om dat allemaal te kunnen bieden moet de basiskwaliteit van de opvang beter. Door minder kinderen per begeleider, door betere opleidingen, door kleinere groepen baby’s én peuters. Met de huidige 2000 euro per opvangplaats kunnen we dat niet. Dat bedrag moet dus naar omhoog, zoals in alle landen die het beter doen. Dat dit niet meteen mogelijk is, begrijpen we, maar er moet een duidelijk tijdspad uitgetekend worden om deze doelstellingen te halen.

LEES OOK > Tijdskrediet of ouderschapsverlof: wat is het verschil?

Onze doelstellingen voor de toekomst van de kinderopvang:

  • De huidige begeleider-kindratio (aantal kinderen per begeleider) is voor veel kindbegeleiders dé reden om de sector te verlaten of zorgt voor uitval bij het personeel. De begeleider-kindratio moet naar beneden: naar 5 kinderen per begeleider en 4 als er baby’s bij zijn. Bij ons mag een kindbegeleider nu voor 8 of 9 baby’s en peuters tegelijk zorgen, het hoogste aantal in Europa en veel meer dan in onze buurlanden. Baby’s en peuters hebben voldoende aandacht, troost en stimulering nodig, dat is nu niet haalbaar.
  • De groepsgrootte moet minder. Te grote groepen zijn te belastend voor jonge kinderen én voor het personeel. Zeker kinderen met een verhoogde zorgbehoefte, wat niet altijd van in het begin duidelijk is, gaan kopje onder in te grote groepen en bij te weinig zorg
  • Betere opleidingsvereisten van kindbegeleiders zijn nodig. Er mogen zeker geen lagere opleidingsvereisten komen, waarvoor soms gepleit wordt.
  • Het personeel heeft ook nood aan kindvrije uren, wat permanente bijscholing en onderling overleg mogelijk maakt.
  • De arbeidsomstandigheden en de verloningen moeten beter, zodat mensen hun job en de sector niet onmiddellijk verlaten. Baby’s en peuters hebben ervaren kindbegeleiders nodig, en vertrouwde gezichten zijn belangrijk voor hen.
  • Een regelmatige monitoring van de pedagogische opvangkwaliteit op het niveau van heel de sector. Die metingen zullen ons veel leren over sterkste, zwaktes, waar eventuele knelpunten liggen en wat er beleidsmatig moet verbeteren.

LEES OOK > Kinderopvang in Vlaanderen: dit moet veranderen

Kindnorm in de kinderopvang

Het wordt dringend tijd dat we bij organisatie van onze Vlaamse kinderopvang rekening houden met wat kinderen aankunnen en nodig hebben. In ons dossier Kinderopvang vind je heel wat interessante informatie en beklijvende getuigenissen.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 04/10/2022, laatste update op: 05/06/2023