In 2019 werd de kinderbijslag in Vlaanderen hervormd naar het groeipakket. Daarmee werden ook een aantal eisen van de Gezinsbond gerealiseerd. Wij blijven de Vlaamse regering oproepen om ook deze resterende pijnpunten aan te pakken.

1) Meer budget

Wij vragen de Vlaamse regering om meer budget vrij te maken voor de kinderbijslag. Deze moet op termijn de helft van de minimumkosten dekken om een kind groot te brengen. Ter vergelijking: nu dekt het basisbedrag van 176,66 euro 43,41% van de minimumkost van een kind tot 6 jaar. Naarmate een kind ouder wordt, zakt deze dekking. In gezinnen met één kind geboren voor 1/1/2019 dekt het groeipakket nog veel minder de opvoedingskost.

2) Welvaartsvaste kinderbijslag

Door de huidige inflatie is ook de kinderbijslag sterk in waarde gezakt. Gevolg: gezinnen kunnen zelfs met het geïndexeerd bedrag minder kopen. Daarom vragen wij om de kinderbijslag opnieuw te koppelen aan de spilindex.

Ook de bevriezing (5 jaar: van 2020 tot 2024) van het hoogste basisbedrag (derde rang) en de leeftijdsbijslagen (op 6, 12 en 18 jaar) moet teruggedraaid worden.

3) Leeftijdsbijslagen in oude en nieuwe regeling

Kinderen kosten meer naarmate ze groeien. Wij vragen daarom om ook in het groeipakket leeftijdsbijslagen te voorzien. Bovendien moet in de oude regeling (voor 2019) de halvering van de leeftijdsbijslag voor het oudste kind geboren vóór 2019 worden teruggedraaid.

4) Regeling voor scheidende ouders in conflict

Als ouders niet akkoord zijn over wie de kinderbijslag na een scheiding krijgt, krijgt nu de jongste ouder de kinderbijslag. Zelfs als het kind helemaal niet of zeer beperkt bij deze ouder verblijft en dit zolang de familierechter niet beslist dat de andere ouder er meer recht op heeft. Wij vragen om de kinderbijslag toe te kennen aan de moeder.

5) Discriminatie van gezinnen met één kind geboren vóór 1/1/2019

Wij vragen om gezinnen met één kind geboren voor 1/1/2019 te laten aansluiten bij de nieuwe regeling (groeipakket). Zo krijgen deze kinderen 176,66 euro in plaats van de huidige 101,69 euro.

6) Compensatie voor combigezinnen

Gezinnen met kinderen geboren voor en na 1/1/2019 combineren vaak het slechtste uit beide systemen: een lager basisbedrag voor de kinderen geboren voor 2019 en geen rangtoeslagen én geen leeftijdsbijslagen voor kinderen geboren vanaf 1/1/2019. Wij vragen om deze gezinnen een compensatie te geven.

7) Sociale toeslag voor gezinnen met drie kinderen

Enkel de gezinnen met minstens drie kinderen waarvan één kind geboren na 1/1/2019 komen nu in aanmerking voor sociale toeslagen wanneer hun inkomen tussen 36.325,76 euro en 68.329,61 euro ligt. Wij vragen om de sociale toeslagen toe te kennen aan alle gezinnen die aan de inkomstenvoorwaarden voldoen, ongeacht of ze een derde kind hebben dat geboren is na 1/1/2019.

Gepubliceerd op: 21/03/2022, laatste update op: 26/03/2024