Af en toe nood aan een dagje afwezigheid om bijvoorbeeld een zorgbehoevend familielid naar de huisdokter of het ziekenhuis te begeleiden? Of voor een overleg met alle zorgverstrekkers? En zonder daarvoor een vakantiedag op te offeren? Werknemers uit de privésector en contractuele personeelsleden bij de overheid hebben daarvoor sinds november 2022 recht op 5 ‘mantelzorgdagen’ per jaar.

Ongepland én gepland

Deze 5 individuele dagen verlof voor mantelzorgtaken per jaar maken eigenlijk deel uit van de ‘normale’ 10 dagen verlof om dwingende reden, ook wel sociaal of familiaal verlof genoemd. Nieuw is dat het voor deze 5 mantelzorgdagen volstaat dat je mantelzorg verleent, ongeacht of die gepland is of niet. De gewone dagen verlof om dwingende reden kan je enkel gebruiken voor onvoorzienbare omstandigheden. Bijvoorbeeld bij een brand in je woning, een overstroming, de eerste dag bij een onvoorziene ziekenhuisopname of de eerste dag ziekte van je kind of een ouder.

Gezinslid of familie in de eerste graad

Spijtig genoeg kan je de 5 mantelzorgdagen – net als de andere dagen familiaal verlof – enkel opnemen voor je partner, voor je ouders of voor je kinderen. De zorg voor kleinkinderen of voor een hulpbehoevende buur valt er dus helaas niet onder.

Vergoeding

De mantelzorgdagen zijn in principe net als alle dagen dwingend verlet onbezoldigd. Heel wat werkgevers betalen toch een aantal dagen van verlof om dwingende reden als loon uit. Informeer je hiervoor bij je werkgever.

Zorg erkennen

De 5 individuele mantelzorgdagen zijn er gekomen door een Europese verplichting. Die verplichting kwam er onder impuls van Europese gezins- en familieorganisaties, waaronder de Gezinsbond.

Wij blijven intussen ijveren voor een vergoeding. Zorg verlenen aan een familielid met een ernstig medisch probleem is immers niet gewoon ‘vakantie’. Het is een werk dat erkenning verdient, ook financieel.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 28/06/2023