Sociaal verlof is een van de verlofsystemen die in ons land kunnen gebruikt worden om de combinatie werk en zorg haalbaar te houden.

Wat is sociaal verlof?

Sociaal verlof is een onbetaald verlof dat je kan opnemen om dwingende redenen of om mantelzorg te verlenen. Het verlof wordt ook familiaal verlof, omstandigheidsverlof of verlof om dwingende redenen genoemd. Je kan met andere woorden ‘gewettigd afwezig’ zijn op het werk, zonder verlofdagen in te zetten. Enkel werknemers hebben er recht op.

LEES OOK > Omstandigheidsverlof bij een geplande operatie mag niet.

Wanneer kan je het opnemen?

Dit kan natuurlijk niet zomaar: het verlof is er om onvoorziene en ongeplande omstandigheden op te vangen of om mantelzorg te verlenen.

  • Ziekte, ongeval of plotse ziekenhuisopname van je partner, (schoon)kind of (schoon)ouders, zelfs als ze niet onder hetzelfde dak wonen. Om sociaal verlof te krijgen voor een andere persoon, familie of geen familie, is wel vereist dat die persoon bij je inwoont. Vijf dagen van de tien kan je dit verlof ook gebruiken om geplande mantelzorgtaken voor een zorgbehoevend gezinslid of familielid in eerste graad te verlenen. Deze vijf dagen noemen we de mantelzorgdagen.
  • Zware materiële schade zoals bijvoorbeeld na een brand, storm of overstroming.
  • Je in persoon moet verschijnen in een rechtszitting wanneer men partij is in de zaak

LEES OOK > Waarom familiaal verlof ook moet gelden voor opvang zieke kleinkinderen

Word je tijdens sociaal verlof betaald?

In principe is dit verlof onbetaald. Je ontvangt voor die dagen dus geen loon. Sommige werkgevers voorzien toch loon voor een aantal dagen sociaal verlof.

Hoe vraag je dit verlof aan?

Je moet de werkgever zo snel mogelijk (en indien mogelijk op voorhand) verwittigen. De werkgever mag vragen om de dwingende redenen te bewijzen.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 21/10/2018, laatste update op: 21/06/2023