Financiële opvoeding van kinderen is belangrijk. Ook ouders vinden dat belangrijk en zijn er veel mee bezig, blijkt uit het iVOX onderzoek bij 1.000 ouders met kinderen tussen zes en twaalf jaar in opdracht van Yongo, het spaar- en beleggingsplatform van AG Insurance. Maar hoe pakken ouders die financiële opvoeding aan? Kinderen leren omgaan met geld is een uitdaging waarvoor iedere ouder staat, en niet iedereen doet het op dezelfde manier.

Doorgaans vinden ouders van zichzelf dat ze goed bezig zijn met de financiële opvoeding van hun kind. 84 procent acht zichzelf daartoe in staat. Toch geeft een kwart van de bevraagden aan dat ze graag wat meer advies zouden krijgen over hoe ze hun kind kunnen leren omgaan met geld.

Geven ouders geld?

Om kinderen zelfstandiger te leren omgaan met geld, kan je als ouder zakgeld geven. 38 procent van de ouders van kinderen tussen zes en twaalf jaar doet dat regelmatig. De meerderheid van de Belgische kinderen tussen zes en twaalf jaar krijgt tenminste maandelijks een centje van mama of papa. 52 procent van de ouders geeft alleen geld bij speciale gelegenheden.

Eén vijfde van de ouders gebruikt geld als beloning voor een goed rapport. Wanneer ze dat doen, is het doorgaans met bedragen die variëren tussen 10 en 30 euro. Ouders willen hun kind daar vooral mee leren dat goed werk beloond wordt.

LEES OOK > Kan mijn kind leren omgaan met geld door zakgeld?

Wat als kinderen geld krijgen van familie en vrienden?

Ook familie en vrienden geven geld. Zo geeft een vijfde van de grootouders maandelijks of zelfs vaker geld en meer dan de helft van de grootouders geeft enkele keren per jaar geld.

65 procent van de ouders vindt het wel belangrijk dat hun kind zelf zicht heeft op hoeveel geld het krijgt. Daarnaast spreekt 76 procent samen met zijn kind af wat er gebeurt met het gekregen geld. Niet onlogisch gezien de leeftijd van de kinderen in deze bevraging, maar in het kader van financiële opvoeding van jongs af aan zeker iets om toe te juichen.

Praten ouders over geld met hun kinderen?

Ja, 76 procent van de ouders vindt het zelfs makkelijk om met hun kind over geld te praten. En dat is opmerkelijk want bij de bevraging van de Gezinsbond in 2014 bij duizend gezinnen met kinderen van 12 tot 25 jaar lagen die aantallen veel lager. Maar dat kan te maken hebben met het feit dat de geldkwesties die met oudere kinderen besproken moeten worden vaak concreter en complexer zijn, en daarom moeilijker.

Bovendien vindt ruim de helft van de ouders het belangrijk om het kind te betrekken bij wat er voor hem gespaard wordt. Wie vroeger zelf met de eigen ouders goed over geld kon praten, vindt dat doorgaans ook belangrijker.

Ook nu nog vindt 18 procent van de ouders geld een van de moeilijkste drie thema’s om het met hun kind over te hebben. 61 procent bespreekt niet met hun kind hoeveel ze precies sparen, en 79 procent praat niet over het gezinsinkomen.

Natuurlijk heeft alles zijn tijd, en zijn sommige cijfers op jonge leeftijd nauwelijks te bevatten. Maar er helemaal niet over praten maakt het vaak moeilijker om er later alsnog over te beginnen.

LEES OOK > Hoeveel geld geef ik aan een kind jonger dan 12 jaar?

Samen sparen

AG Insurance, die deze bevraging bestelde, biedt een online platform aan: Yongo. Dat levert een aantal diensten die nuttig kunnen zijn voor ouders die voor en samen met hun kind willen sparen en of beleggen op de korte en de langere termijn.

Als lid van de Gezinsbond krijg je alvast een premie van 20 euro cadeau op je lange termijn van Yongo. Bovendien geniet je kind vanaf de 13de maand onder bepaalde voorwaarden bij overlijden van een ouder een gratis overlijdensdekking ter waarde van 1.000 euro, gestort op een geblokkeerde rekening (met een maximum van 3.000 euro per ouder). Lees er alles over hier.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 15/06/2018, laatste update op: 18/07/2022