Bij de invoering van het groeipakket in 2019 veranderde er een en ander aan de financiële tegemoetkomingen van de overheid aan Vlaamse ouders met kinderen. Zo is er sinds toen sprake van een schoolbonus en een schooltoeslag. Ze dienen allebei om ouders met schoolgaande kinderen te ondersteunen. Wat is dan het verschil tussen de schoolbonus en de schooltoeslag?

Wat is een schoolbonus?

Een schoolbonus is een vast bedrag dat in augustus wordt uitbetaald. Het moet dienen als ondersteuning in de kosten bij de start van het nieuwe schooljaar. Dit bestond voor het groeipakket ook al, toen heette dat de schoolpremie.

Voor wie is de schoolbonus?

De schoolbonus is er voor élk kind dat voor de maand juli een basisbedrag of kinderbijslag uitbetaald krijgt. Dit geldt ook voor kinderen ‘uit het oude systeem’, met andere woorden geboren voor 2019.

Hoeveel bedraagt de schoolbonus?

De schoolbonus is een vast bedrag per leeftijdscategorie.

Voor 2023 zijn de bedragen:

  • 0-3 jaar: 21,65 euro
  • 4-11 jaar: 37,88 euro
  • 12-16 jaar: 54,12 euro
  • 17-24 jaar: 64,94 euro

LEES OOK > Wat is de kleutertoeslag en wie heeft er recht op?

Hoe krijg je de schoolbonus?

De schoolbonus wordt automatisch toegekend door de uitbetaler van het groeipakket. Deze wordt elk jaar in augustus samen met het basisbedrag van de maand juli betaald.

Wat is een schooltoeslag?

Een schooltoeslag is een selectieve participatietoeslag, die ouders krijgen omdat hun kind in het basis- of secundair onderwijs school loopt. Die schooltoeslag komt boven op de schoolbonus en de kleutertoeslag als het gezin aan bepaalde voorwaarden voldoet.

De schooltoeslag vervangt de schooltoelagen, de vroegere studiebeurzen in het basis- en secundair onderwijs. Voor het hoger onderwijs blijft de studietoelage voorlopig wel van kracht.

Voor wie is de schooltoeslag?

De schooltoeslag is er voor kinderen vanaf 3 jaar die school lopen in het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel, ook als ze niet in Vlaanderen wonen.

Er zijn twee voorwaarden:

1. Inkomen

De ouders of ouder en zijn/haar eventuele partner waar het kind op 31 augustus – net voor de start van het nieuwe schooljaar – gedomicilieerd is, mogen een bepaald inkomen niet overschrijden. Het inkomensplafond hangt af van je gezinssamenstelling (leefeenheid). Hier kan je opzoeken of je binnen de inkomensgrens valt.

2. Aanwezigheid

Een kleuter moet voldoende aanwezig (100 à 250 halve dagen naargelang zijn leeftijd) zijn, een kind uit de lagere en secundaire school mag niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd (zonder doktersbriefje) afwezig zijn. Is een kind onvoldoende aanwezig of te veel ongewettigd afwezig, dan kan het recht op de schooltoeslag vervallen.

Is het kind twee schooljaren na elkaar onvoldoende aanwezig (kleuteronderwijs) of 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig (lager én secundair onderwijs), dan wordt de schooltoeslag voor het tweede jaar teruggevorderd.

Bedrag van de schooltoeslag

Het bedrag van de schooltoeslag is afhankelijk van het onderwijstype. Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt de schooltoeslag:

  • Kleuteronderwijs: 113,17 euro per jaar
  • Lager onderwijs: 132,06 tot 205,38 euro per jaar
  • Secundair onderwijs: 255,08 tot 2.030,97 euro per jaar
  • HBO5-verpleegkundigen (in de volksmond ook wel gekend als de A2-verpleegkundigen): 905,56 tot 3.973 euro per jaar
  • Hoger onderwijs: 51,82 euro per jaar (aanvullend op de studietoelage)

Hoe krijg je de schooltoeslag?

De schooltoeslag wordt automatisch toegekend en jaarlijks in een keer uitbetaald aan het begin van het schooljaar. De uitbetaling gebeurt zoals bij alles van het groeipakket door één van de vijf uitbetalers aan de ouder die de kinderbijslag krijgt, ook als het kind niet bij deze ouder is gedomicilieerd.

Voor studenten hoger onderwijs moet je wel nog de studietoelage zelf aanvragen. Die wordt nog altijd betaald door het Departement Onderwijs.

Wat is nu het verschil tussen de schoolbonus en de schooltoeslag?

De schoolbonus is er voor iedereen van 0 tot en met 24 jaar, onafhankelijk van het inkomen. De schooltoeslag is wél afhankelijk van het inkomen. Bovendien moet het kind voor de schooltoeslag voldoende aanwezig zijn op school.

Beide worden automatisch uitbetaald aan wie er recht op heeft, maar niet op hetzelfde moment. Zo komt de schoolbonus in augustus en de schooltoeslag aan het begin van het schooljaar (in de periode september tot november of oktober in gezinnen waar alleen minderjarigen school lopen en tussen eind oktober en december als er in het gezin ook meerderjarigen school lopen). Dit jaar kregen sommige gezinnen hun schooltoeslag al eind augustus.

De Gezinsbond was voorstander van de hervorming van de Vlaamse kinderbijslagen in het groeipakket. Wij zijn tevreden dat de Vlaamse regering de toeslagen voor kinderen in armoede verruimde en verhoogde en dat de kinderbijslag (het basisbedrag) een recht is voor elk kind en substantieel en vooral universeel blijft.

Wij blijven ijveren voor leeftijdsbijslagen omdat kinderen nu eenmaal meer geld kosten als ze ouder worden. Ook vragen wij dat gezinnen met één kind geboren voor 2019 onmiddellijk het nieuwe basisbedrag zouden krijgen. Combinatiegezinnen, gezinnen met kinderen geboren voor en na 2019, zouden hun kinderbijslag in eenzelfde regeling (oude of nieuwe) moeten krijgen, bij voorkeur die regeling die voor hen het voordeligste is, zoals in de Brusselse kinderbijslag.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 18/12/2018, laatste update op: 24/08/2023