Je zoon of dochter verdient graag wat bij met een vakantiejob. Tof voor hen maar als ouder maak je je een beetje zorgen over het effect op het groeipakket (de kinderbijslag) en de belastingen. Wat zijn de gevolgen van een vakantiejob voor je kind en voor jou?

In principe heeft een vakantiejob vier gevolgen waar je rekening mee moet houden. Welke sociale bijdragen draag je af op het loon? Moet je als student zelf personenbelasting betalen? Kun je fiscaal ten laste blijven bij je ouders? En heb je nog recht op kinderbijslag?

De voorwaarden per onderdeel zijn totaal verschillend. De reglementering wordt dan ook heel dikwijls door elkaar gehaald. Wij zetten het kort voor je op een rijtje.

1. Lagere solidariteitsbijdrage?

Iedereen die werkt, betaalt via de sociale bijdragen op zijn of haar loon mee aan de pensioenen, de werkloosheidsuitkeringen, de ziekteverzekering… In principe draagt de werknemer 13,07 % bij en de werkgever 30 à 40 %.

Bij studenten die aan de slag zijn met een arbeidscontract voor studenten kan die bijdrage zakken. In dat geval spreken we van de solidariteitsbijdrage. Die bedraagt slechts 2,71 % voor de student en 5,42 % voor de werkgever.

De solidariteitsbijdrage is enkel mogelijk voor de eerste 600 gewerkte uren in het kalenderjaar. Vanaf het 600ste gewerkte uur zijn de normale sociale bijdragen van toepassing. Voordeel is dan wel dat je extra vakantiegeld opbouwt. Op studentatwork.be kun je zelf checken hoeveel uren je al gewerkt hebt. Ook je werkgever kan dit bekijken. Op 1 januari staat je teller opnieuw op nul.

2. Zelf belastingen betalen?

In de personenbelasting krijgt iedereen een belastbaar minimum. Dit is het gedeelte van je inkomen waarop er geen belastingen verschuldigd zijn. Voor de inkomsten van 2023 bedraagt dit 10.160 euro.

Omdat de fiscus automatisch nog eens beroepskosten in mindering brengt, mag je bruto belastbaar loon niet meer bedragen dan 14.514,28 euro. Hou er wel rekening mee dat ook onderhoudsbijdragen voor kinderen voor 80 % als een belastbaar inkomen beschouwd worden.

LEES OOK > Een studentenjob tijdens het schooljaar: altijd een goed idee?

3. Fiscaal ten laste blijven van je ouders?

Kinderen die op 1 januari van het aanslagjaar bij hun ouders wonen (voor de inkomsten van 2023 is dit 1 januari 2024), zijn in principe ten laste op voorwaarde dat hun bestaansmiddelen niet te hoog zijn.

Kinderen van fiscaal alleenstaande ouders (= niet gehuwd of wettelijk samenwonend) mogen dit jaar 5.520 euro netto belastbaar verwerven. Bij gehuwde of wettelijk samenwonende ouders ligt dat bedrag op 3.820 euro.

De fiscus houdt ook hier rekening met beroepskosten. Het zogenaamde maximum bruto belastbaar inkomen ligt dus hoger. Bovendien zijn er ook vrijstellingen van toepassing. Zo moet met de eerste 3.190 euro inkomen van een arbeidscontract voor studenten geen rekening gehouden worden.

Dezelfde vrijstelling is trouwens van toepassing op de zelfstandige student-ondernemers. Daarnaast worden ook de eerste 3.820 euro ontvangen onderhoudsbijdragen vrijgesteld.

4. Gevolgen van vakantiejob op het groeipakket?

In Vlaanderen hebben kinderen onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot en met de maand waarin ze 18 jaar worden. Nadien mag een student maximaal 80 uren per maand werken (ook tijdens de grote schoolvakantie).

Met de eerste 600 uren per jaar gepresteerd met een arbeidscontract voor studenten moet geen rekening gehouden worden. Je studerende zoon of dochter kan dus toch een aantal maanden meer dan 80 uren werken mits het gaat om een arbeidscontract voor studenten. Hoeveel zij verdienen speelt geen rol.

Meer weten?

Dit is een korte samenvatting van de reglementering. Gezinsbondleden kunnen met vragen bellen naar 02-507.88.66 of mailen naar sociaaljuridischedienst@gezinsbond.be.

Volg de Gezinsbond op Facebook, Twitter en Instagram voor nog meer interessante tips, en om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 10/07/2017, laatste update op: 20/06/2023