Wie bevlogen over zijn of haar vak vertelt, kan daarmee jongeren met minder kansen in het leven inspireren. Vanuit die filosofie ging drie jaar geleden in Gent Talentatelier voor Jongeren (TAJO) van start. Ze organiseren ateliers voor kwetsbare tieners. ‘In de cijfers zien we dat in Gent bijna 20 procent van de jongeren het secundair onderwijs verlaat zonder diploma en dat veel talent verloren gaat’, zegt bezieler Claudia van Egmond. ‘Maar als je vroeg genoeg tieners aanmoedigt om een studie te kiezen die hen echt ligt, willen ze er zich meer voor inzetten.’

Jullie organiseren ateliers voor kwetsbare tieners om zo naar hun talenten te speuren. Vanwaar dat idee?

Managing director Claudia van Egmond: ‘We gingen de mosterd halen bij het ervaringsgericht weekendonderwijs dat al sinds 1998 in Nederland bestaat. Ook TADA, het Brusselse Toekomst Atelier de l’Avenir van Sofie Foets, spiegelde zich aan het Nederlandse voorbeeld. Zowel TADA als de IMC Weekendschool slaagt erin om jongeren die anders misschien zouden afhaken, verder te laten doorstromen in het onderwijs. Onderzoek toont aan dat ervaringsgerichte ateliers een grote invloed hebben op hun zelfvertrouwen, hun positief zelfbeeld en hun motivatie.

‘Ik werd enorm geraakt door het enthousiasme en de onbevangen kijk van de kinderen. Het was ook een blikopener om te horen in welke andere leefwereld sommige tieners opgroeien in vergelijking met hun leeftijdgenoten.’ – gastdocent ‘interviewtechnieken’

In 2019 zijn we in Gent met 41 jongeren gestart. Vandaag gaat het over 220 tieners uit kwetsbare situaties tussen tien en veertien jaar die we zo een toekomstperspectief bieden. Intussen kunnen we op meer dan 700 gastdocenten rekenen om onze ateliers te begeleiden.’

Hoe ziet een TAJO-traject er concreet uit?

Teamcoördinator Goedele Opsomer: ‘Wie zich inschrijft, moet gedurende drie schooljaren elke zaterdag tussen 11 uur en 14.30 uur aanwezig zijn. We vragen dat engagement van alle jongeren, want het programma is zo opgebouwd.

Dat betekent ook dat de eerste generatie op het eind van dit schooljaar haar TAJO-diploma krijgt: een resultaat van inzet en doorzetting, van vriendenopbouw, van talentontwikkeling, van groeiende zelfkennis en zelfvertrouwen.’

Claudia: ‘Een belangrijke troef van de ateliers is het feit dat ze interactief en divers zijn. De jongeren maken kennis met de meest uiteenlopende beroepen en vaardigheden en talenten die daarbij horen. De gastdocenten zijn zowel journalisten en wetenschappers als verpleegkundigen en politici. Zo ervaren de jongeren zelf welke vakgebieden hen aanspreken en worden ze aangemoedigd om te kiezen voor een studierichting die hen verder brengt, op school én in het leven.

Onze ateliers zijn er voor alle tien- tot veertienjarigen, maar met voorrang voor hen die dit het hardst nodig hebben. We starten op tien jaar omdat een kind op die leeftijd nog erg nieuwsgierig naar de wereld om zich heen kijkt.’

LEES OOK > Het Repair Teens-project wil jongeren tonen dat spullen repareren leuk kan zijn

Goedele: ‘Uiteindelijk is het voor elk kind belangrijk om zichzelf te leren kennen en te weten wat het later voor de samenleving kan betekenen. Daarbij geven we met onze ateliers kinderen een duwtje in de rug. Het gaat vooral over jongeren die onvoldoende kansen krijgen om te weten te komen waar hun talenten en vaardigheden liggen om zo later tot een studiekeuze te komen.’

‘Bij TAJO vind je je talent en ontdek je wie je echt bent.’ – jongere (14)

Claudia: ‘Iedereen moet zich hard inspannen om een middelbaar diploma te halen. Maar als je omgeving je daar weinig in kan aanmoedigen, moet je het zelf allemaal uitzoeken. Wanneer je dan een studiekeuze kan maken die dicht ligt bij je interesses en wat je aankan, is de kans op volhouden en slagen groter.’

Foto: TAJO

Dit artikel verscheen in maart 2022 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 07/03/2022