Heel wat grootouders staan wekelijks in voor de opvang van één of meer kleinkinderen. En dat doen ze met veel plezier en liefde. Maar wat als er iets gebeurt? Ben je dan verzekerd als grootouder?

Een onderzoek van Kind en Gezin over de opvang van kinderen tussen 3 maanden en 11 jaar, gaf aan dat ongeveer 40% van de grootouders regelmatig één of meer kleinkinderen opvangt. Nog eens 40% van de grootouders stond af en toe in voor de opvang van de kleinkinderen.

Ben je als grootouder aansprakelijk?

Maar als je wekelijks je kleinkind opvangt, kan er natuurlijk al eens iets mislopen. Wat bijvoorbeeld als je kleinkind voetbalt in de tuin en met een gericht schot de bril van de buurjongen breekt? Of wat als je kleinkind met zijn loopfiets tegen een geparkeerde wagen botst. Ben je als grootouder dan aansprakelijk?

Voor ouders bestaat er een wettelijk vermoeden van aansprakelijkheid. De grootouders, de pleegouders, de stiefouders, de voogd,… kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten van minderjarigen die onder hun toezicht staan. Met andere woorden: als je kleinkind schade veroorzaakt aan derden, zal de tegenpartij moeten aantonen dat jij een fout in het toezicht hebt gemaakt. Heb je geen fout gemaakt, dan moet jij de schade niet vergoeden.

LEES OOK > Je grenzen bewaken als grootouder: tips van grootoudercoach Bieke Geenen

Hoe zit het met de verzekering?

De meeste gezinnen hebben een familiale verzekering afgesloten om zich in te dekken tegen zo’n onaangename verrassingen. Deze verzekering dekt de buitencontractuele aansprakelijkheid die de verzekerde buiten zijn beroepsactiviteit kan oplopen krachtens de artikelen 1382 tot en met 1386bis B.W.

Eenvoudiger gezegd: je kan de tussenkomst van de familiale verzekering vragen wanneer jij of iemand van je gezin (on)gewild schade heeft veroorzaakt aan (de goederen van) een persoon, en wanneer dit is gebeurd is in de vrije tijd.

Wanneer één van de kinderen per ongeluk de bal door het raam van de buurman schopt, kan de verzekering worden aangesproken om deze schade te vergoeden. Diezelfde verzekering vergoedt ook de schade die je kleinkinderen veroorzaken aan derden wanneer ze onder je toezicht staan.

Opgepast: lees je polis goed na, want het kan zijn dat je als familie niet als ‘derde’ beschouwd wordt. Als je kleinkind schade bij je thuis veroorzaakt, zal je dan zelf voor de kosten moeten opdraaien.

Wat als mijn kleinkind mee op reis gaat?

Bespreek met de ouders van het minderjarige kleinkind welke verzekeringen zij hebben. Want het is niet omdat jij verzekerd bent, dat het kind dat ook is.

Jouw gezinspolis (de familiale verzekering) geldt vaak alleen voor de leden van jouw gezin (die onder één dak wonen). Maar als de ouders van het kind ook een polis hebben, dan zal die tussenkomen bij een schadegeval – ook als je kleinkind met jou meereist naar het buitenland.

Wel opletten: als je kleinkind schade veroorzaakt omdat jij niet oplettend genoeg bent en niet genoeg toezicht houdt, dan bestaat de kans dat jij (en dus jouw verzekering) zal moeten opdraaien voor de schade.

LEES OOK > Grootouder worden: het verandert je leven

Wil je het Magazine voor GROOTouders ontvangen? Schrijf je dan in voor het magazine en de bijbehorende nieuwsbriefVolg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 30/05/2022, laatste update op: 22/09/2023