Samen met je peuter of kleuter rollen, kruipen, schommelen of klimmen zorgt altijd voor fijne gezinsmomenten. Als dat bewegen je er bovendien toe aanzet om je kind te knuffelen, wordt het nog zoveel leuker. In het ‘Knuffelturnen DOEboek’ heeft Gezinssport Vlaanderen, de sportdienst van de Gezinsbond, een hele reeks beweegtips gebundeld. Ideaal nu we noodgedwongen nog veel thuis zijn met het gezin.

Samen bewegen, genieten, voelen en beleven, daar draait het bij knuffelturnen om. Het is een plezierige manier om als ouder met je kind – en na corona ook weer als grootouder met je kleinkind – aan bewegingsopvoeding te doen. Zo wordt jullie onderlinge band sterker en groeit het zelfvertrouwen van je peuter of kleuter.

LEES OOK > Samen bewegen met je peuter: ideaal voor het zelfvertrouwen

Sociale troeven

Op sociaal vlak heeft knuffelturnen veel troeven: er is niet alleen de relatie met mama, papa, oma, opa … op zich, maar kinderen leren zo ook spelenderwijs met anderen omgaan.

Ze ontdekken nieuwe dingen en krijgen een positiever zelfbeeld (‘Kijk, wat ik al kan!’). Ze krijgen ook de kans om te leren luisteren, begrijpen en opdrachten om te zetten in bewegingen.

Door samen te bewegen laat je kinderen bovendien zien dat je ze waardeert. Hun zelfvertrouwen wordt immers sterk beïnvloed door een positief zelfbewustzijn en de manier waarop hun omgeving hen aanspreekt. Dat alles draagt bij tot hun latere ontplooiingskansen.

Filmpjes

Gezinssport Vlaanderen heeft een lange traditie van workshops knuffelturnen over heel Vlaanderen. Maar door corona zijn die activiteiten voorlopig stopgezet.

Toch hoeft dat niet te betekenen dat er niet ‘geknuffelturnd’ kan worden. Dankzij het ‘Knuffelturnen DOEboek’ – en de leuke instructiefilmpjes die erbij horen – kunnen jullie deze activiteit ook thuis doen.

De beleving is natuurlijk anders voor een peuter of kleuter dan wanneer ze de oefeningen in groep met andere kinderen doen. Maar voor jullie is het wel een ideale manier om samen met je kind eens op een andere, creatieve manier te bewegen.

Want niet alleen jonge kinderen moeten in beweging blijven, hetzelfde geldt voor de mama’s en papa’s.

LEES OOK > 10 leuke manieren om te bewegen met een kleuter

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 08/04/2021