What’s in a name? Op het eerste gezicht zijn het synoniemen van elkaar, maar een schenking en een cadeau (of geschenk) worden wel degelijk anders behandeld in onze erfrechtregelgeving. Bovendien is er ook een fiscaal verschil.

Geef bij gelegenheid

In de praktijk is er natuurlijk geen verschil tussen een schenking en een geschenk. Je schrijft bijvoorbeeld een bedrag over naar de bankrekening van je kind.

Maar om van een cadeau te kunnen spreken moet er zich wel een gelegenheid voordoen waarbij het gebruikelijk is dat er iets gegeven wordt. Denk maar aan een verjaardag of een communie, het behalen van een einddiploma of voor Kerstmis, Nieuwjaar of Pasen.

Bij een bankoverschrijving kan je dus best steeds vermelden voor welke gelegenheid je de storting doet. “Gelukkige verjaardag” bijvoorbeeld, of “Proficiat met je communie”. Het woord “schenking” gebruik je niet in de mededeling.

Geef niet te veel

Ook het bedrag dat je geeft is van belang. Wettelijk is er eigenlijk niets bepaald, maar in de praktijk volg je best deze vuistregel: een cadeau mag niet meer bedragen dan 1 % van jouw vermogen (de totale waarde van je woning, grond, beleggingen, spaarcenten, …).

Het schenken van een wagen ter waarde van 20.000 euro kan dus slechts als cadeau bestempeld worden op voorwaarde dat je totale vermogen een tweetal miljoen omvat.

LEES OOK > Hoe laat ik de kleinkinderen delen in mijn erfenis?

Erfrecht

Waarom is dit onderscheid zo belangrijk?

In eerste instantie omdat bij je overlijden alle schenkingen in principe verrekend moeten worden bij de verdeling van je nalatenschap tussen je kinderen. Bij een cadeau is dit niet het geval.

Let wel: een ontevreden kind kan altijd via rechtbank bepaalde cadeaus die een broer of zus ontvangen heeft, proberen te laten herdefiniëren als schenking – zelfs al lag de waarde van het cadeau lager dan 1 % van je vermogen.

Erfgenamen hebben trouwens steeds de mogelijkheid om na je overlijden bij de banken je rekeningafschriften van de laatste 10 jaar op te vragen.

Wil je bepaalde kinderen met zekerheid bevoordelen dan kan je beter een schenking buiten erfdeel regelen. Dit moet je dan wel expliciet vermelden in de erfenis.

Erfbelasting

Er is ook een fiscale reden. Schenkingen die je doet binnen de 3 jaar voor je overlijden moeten in principe terugkomen in je nalatenschap. Daarvoor zijn er dus erfenisrechten verschuldigd.

Voor schenkingen waarvoor er onmiddellijk schenkingsrechten betaald zijn en voor cadeaus is dat niet het geval.

Nog het vermelden waard: je bijdrage in de kosten van een huwelijksfeest van een van je kinderen wordt altijd als cadeau bestempeld.

Voor meer info kun je terecht bij de sociaal-juridische dienst van de Gezinsbond.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 23/08/2023, laatste update op: 09/01/2024