De krantenkoppen staan er vol van: inflatie hier, inflatie daar. Wat is dat nu eigenlijk juist? En wat voor impact heeft het op je gezin?

Wat is inflatie?

Als de prijs van goederen en diensten stijgt, spreekt men van inflatie. Zo’n prijsstijging kan allerlei oorzaken hebben: een verstoorde markt omdat bepaalde landen systematisch alles opkopen of omdat olieproducerende landen afspraken maken en de prijzen verhogen.

De energiekost schiet vandaag de hoogte in als gevolg van een stijgende vraag bij de heropleving van de industrie na corona en natuurlijk de geopolitieke onrust (oorlog in Oekraïne). De irrationele gasprijzen en elektriciteit hebben rechtstreeks gevolgen voor jouw energiefactuur.

Ook bedrijven moeten meer betalen voor energie en zien via de automatische loonindexering de loonkosten stijgen. Zij rekenen die prijzen door waardoor ook brood, kledij en andere producten duurder worden.

Impact op ondernemers

De hoge inflatie zorgt voor onzekerheid bij ondernemers, maar ook bij gezinnen. Het wordt moeilijker voor een gezin om in te schatten hoeveel er overblijft om te sparen of om te investeren. En dan stel je bepaalde aankopen uit, wat niet bevorderlijk is voor de economische groei.

Maar het gaat te ver om te stellen dat inflatie per definitie alleen negatief zou zijn. Mensen met schulden bijvoorbeeld varen er wel bij. Zij betalen immers terug in euro’s die minder waard zijn dan de euro’s die men destijds heeft geleend.

Een normale (lage) inflatie (< 2%) wordt gezien als gunstig voor de economie: het spoort de consument aan goederen te kopen want uitstel betekent dat men meer moet betalen voor hetzelfde product. Het maakt ook lenen interessant want inflatie knabbelt aan de rente die je op de lening moet betalen. En een economie draait goed als er gekocht wordt.

Impact op gezinnen

De inflatie geeft niet alleen aan hoe het gesteld is met de prijzen, maar bepaalt ook de koopkracht en de waarde van het geld. Vandaag heb jij meer geld nodig om hetzelfde te kunnen kopen dan een jaar geleden.

De loonindexatie compenseert deels de stijging van de prijzen en gebeurt op basis van de gezondheidsindex. Die aanpassing aan de stijgende levensduur gebeurt met vertraging en benzine en diesel zitten niet in de gezondheidsindex.

De Gezinsbond wil dat de besparingen in het groeipakket teruggeschroefd worden én dat er een ‘Winterplan’ komt om de energiefactuur te drukken. Lees er alles over in dit artikel.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 21/03/2022, laatste update op: 09/11/2023