Als ouder droom je er niet van, maar wat doe je als je kind in aanraking komt met pesten? Waar kan je als ouder terecht?

Als mama of papa van een kind dat gepest wordt, dat zelf pest of dat getuige was van pesterijen, is het belangrijk om te beseffen dat je er niet alleen voor staat. je kan op veel plekken terecht, zowel in samenwerking met de organisatie of extern aan de organisatie waar het pesten is gebeurd.

Waar kan je als ouder terecht?

De verantwoordelijken van de school, club of organisatie

Kwam je kind in aanraking met pesten op school, de sportclub, de muziekles? Dan spreek je eerst en vooral de verantwoordelijken aan.

Zet rustig uiteen wat je weet en vraag informatie over wat je niet weet. Veronderstellingen of zelf ingevulde informatie kan ver van de waarheid afliggen en maken een open dialoog moeilijk.

Ook dreigen en sancties eisen lossen niets op: uit onderzoek blijkt zelfs dat dit het gedrag kan verergeren. Pesters worden harder, en de slachtoffers banger.

Probeer kalm en positief te blijven. Van een constructieve houding wordt iedereen beter.

CLB

Gebeurde het pestgedrag op school, dan wil je soms met iemand praten die niet op die school werkt maar wel de schoolcontext kent. Je kan dan terecht bij het CLB voor begeleiding van je kind.

Elke school werkt samen met een Centrum voor Leerlingenbegeleiding en je kan er gratis terecht voor hulp van psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers.

LEES OOK > Mijn kind pest een ander kind: wat kan ik doen?

Tele-Onthaal

Wat je kind heeft gedaan of meegemaakt, kan ook wegen op jou als ouder. Het is niet altijd gemakkelijk om erover te praten met iemand die je kent, als er al iemand is om mee te praten. Bij Tele-Onthaal (106) kan je terecht voor een luisterend oor en advies.

Vlaams Netwerk Kies kleur tegen pesten

Op de website ‘Kies kleur tegen pesten’ kan je kind terecht voor informatie en tips over wat je kan doen bij pesten. Via het contactformulier kan je ook je hulpvraag voorleggen, waarna experten ze bekijken en je op weg helpen naar een oplossing.

Child Focus

Voor vragen en problemen met pesterijen via het internet (cyberpesten) kan je terecht bij de hulplijn van Child Focus op 116 000.

Klachtenlijn

Het kinderrechtencommissariaat heeft een klachtenlijn waar je als ouder terecht kan. Vind je dat de rechten van je kind worden geschonden, en wil je daar met een professioneel over praten?

Huizen van het Kind

Weet je niet hoe je met je kind moet omgaan of praten over de pesterijen? Stelt je kind problematisch gedrag? Ook bij Huizen van het Kind kan je terecht met alle opvoedvragen.

LEES OOK > Signalen dat je kind gepest wordt

Brochure ‘Ouders tegen pesten’

In de brochure ‘Pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen’, vind je uitleg over pesten en hoe te reageren. Downloaden of bestellen kan hier.

Vorming Veilig online

Via de Gezinsbond kan je een vorming rond cyberpesten volgen. Kijk op veiligonline.be wanneer een vorming in jouw buurt georganiseerd wordt.

Waar kan je kind terecht bij pesten?

Ook kinderen moeten weten dat ze er niet alleen voor staan. Als mama en papa, of grootouder, wil je in de eerste plaats dat ze naar jou komen. Kinderen doen dat niet altijd graag: ze willen de ouders niet belasten met hun problemen, of ze vrezen een emotionele reactie. Daarom is het belangrijk om ook te benadrukken dat ze een vertrouwenspersoon zelf mogen kiezen.

1. Een medestander in de klas

Noem het geen vriend of vriendin, want die hebben ze misschien niet (naar hun gevoel). Een medestander hoeft geen vriend te zijn, maar is wel iemand die het opneemt voor je kind.

2. Een volwassene die je kind vertrouwt

De zorgleerkracht, een psycholoog, de logopedist, de buurvrouw, iemand van het CLB, de leider in de jeugdbeweging, de voetbaltrainer, … Het maakt niet uit wie je kind in vertrouwen neemt, als je kind maar hulp zoekt.

Benadruk dat een volwassene beter advies kan geven en beter weet wie erbij geroepen kan worden om de pestsituatie aan te pakken.

LEES OOK > Wat als je merkt dat iemand gepest wordt? Grijp zo snel mogelijk in!

3. Een hulplijn

Is de stap naar iemand in vertrouwen nemen te groot? Ook anoniem kan je kind terecht bij hulplijnen als Awel (102), Tele-onthaal (106) of de klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. Naast bellen kan er ook gechat worden via awel.be, tele-onthaal.be of kinderrechten.be.

Stappenplan bij pesten

Op Alles over pesten vind je een wegwijzer voor kinderen die gepest worden, zelf pesten of zien pesten én voor ouders. Het heldere stappenplan helpt je door de moeilijke situatie te navigeren. De website lijst ook organisaties en hulplijnen op voor wie nood heeft aan een luisterend oor.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 06/11/2019, laatste update op: 23/03/2023