Waar liggen gezinnen van wakker? Met die vraag lanceerden we in mei vorig jaar onze driemaandelijkse Gezinsbarometer. De resultaten leerden ons veel. Nu is het aan de beleidsmakers van de volgende regeerperiode om hiermee aan de slag te gaan. Lig jij hier ook wakker van?

Een volwaardig groeipakket

Een op de drie gezinnen komt niet rond zonder groeipakket.

 • Besparingen uit het verleden terugdraaien
 • Bedragen en inkomensgrenzen weer aan de spilindex koppelen
 • Leeftijdsbijslagen opnieuw invoeren

Draag ook zorg voor wie zorgt

Zodra een gezin zorg opneemt, tuimelt het gezinsinkomen onder de 5/10.

 • Zorgverloven minstens vergoed tegen minimumloon
 • Voldoende betaalbare zorgalternatieven, met mantelzorg als keuze en niet uit noodzaak

Betaalbare en goede baby- en peuteropvang

44 procent vindt baby- en peuteropvang te duur.

 • Voldoende aanbod, recht op opvang voor ieder gezin dat er nood aan heeft
 • Overal tarieven volgens inkomen
 • Minder kinderen per begeleider
 • Afschaffen nieuwe voorrangsregels

LEES OOK > Wat vinden gezinnen van de kinderopvang? Dit zegt de Gezinsbarometer

Meer en betaalbare buitenschoolse opvang

23 procent vindt voor- en naschoolse opvang te duur of zelfs onbetaalbaar.

 • Recht op buitenschoolse opvang voor elk gezin dat er nood aan heeft
 • Meer Vlaamse middelen voor buitenschoolse opvang en activiteiten
 • Buitenschoolse opvang op maat van alle gezinstypes

Betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer

47 procent van de bevraagde busgebruikers vindt de nieuwe regeling een stap achteruit. Eenzelfde percentage beoordeelt de wachttijd en reisfrequentie als slecht tot zeer slecht. 41 procent gebruikt nooit de trein voor gezinsverplaatsingen. Slechts 6 procent doet dat regelmatig.

 • Betaalbaar openbaar vervoer met een eenvoudige tariefstructuur
 • Eén biljet voor gebruik van alle openbaar vervoer in ons land
 • Gezinstarieven voor openbaar vervoer, waarbij de kost van een verplaatsing niet mag verschillen volgens de leeftijd (zie ook het voorstel van de Gezinsbond van een NMBS-Gezinskaart als volwaardige opvolger van de kortingskaart Grote Gezinnen)
 • Goed uitgebouwd en goed toegankelijk openbaar vervoer met een hoge frequentie tussen kernen en een goede ontsluiting van landelijke gebieden
 • Openbaar vervoer als volwaardig alternatief dat voorziet in ieders mobiliteitsnoden

Fietsroute maar zo veilig als het gevaarlijkste punt

Meer dan 7 op 10 van de jongeren die naar school fietsen, komen gevaarlijke kruispunten tegen op hun schoolroute. Een op de twee zegt dat er fietspaden op de route ontbreken. Een op de drie komt gevaarlijk vrachtverkeer tegen. Van wie niet naar school fietst, geeft 26 procent gevaarlijke kruisingen als belangrijke reden aan om de fiets niet te nemen.

 • Aangepaste fietsinfrastructuur en kindlinten

LEES OOK > Verkeer op kindermaat maakt de weg veilig voor iedereen

Minder ingewikkelde energiemarkt

Gezinnen kijken zelden naar hun energiemeter en een kwart vergelijkt nooit energietarieven.

 • Basishoeveelheid energie tegen een betaalbare prijs, de rest tegen comforttarief
 • Eenvoudigere energiecontracten
 • Betere prijsverhouding tussen elektriciteit en gas om duurzame energie aan te moedigen

LEES OOK > Gezinsbarometer: hoe energiezuinig wonen gezinnen in Vlaanderen?

Renoveren haalbaar maken

62% van de gezinnen is niet op de hoogte van de EPC-waarde van hun woning.

 • Renovaties naar minimale woonkwaliteitsnormen en energielabel A prefinancieren voor iedereen die het nodig heeft
 • Afbetaling aanpassen aan de financiële draagkracht van het gezin
 • Gezinnen technisch en administratief ondersteunen om hen zo alle zorgen uit handen te nemen
 • Bouwsector doeltreffend inzetten door een wijkgerichte aanpak

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 21/05/2024, laatste update op: 04/06/2024