Tax-on-web, voor de elektronische belastingaangifte, is sinds 26 april weer actief, en ook de vereenvoudigde aangiftes worden volop rondgestuurd. De uiterste indiendata blijven dezelfde als vorig jaar: 30 juni voor de papieren aangifte, en 15 juli voor de digitale versie van je belastingen.

En de geschiedenis herhaalt zich, want ook dit jaar telt onze aangifte meer vakjes. Weliswaar zijn het er slechts 4 en die hebben weeral vooral te maken met een aantal coronamaatregelen. Jongeren kunnen nog steeds terecht bij de website Mijn eerste belastingaangifte voor meer informatie. 

Tot zover dus niets nieuws onder de zon. Behalve dan het feit dat de indiendata vanaf dit jaar ook van toepassing zijn voor mandatarissen (boekhouders/fiscalisten), tenzij je aangifte inkomsten van een zelfstandige activiteit bevat of beroepsinkomsten uit het buitenland. Enkel in deze situaties hebben de mandatarissen nog de tijd tot 18 oktober om je aangifte in te dienen. Het zal dan ook zeer druk worden bij hen de komende maanden.

Heb je je vereenvoudigde aangifte of je papieren aangifteformulieren nog niet ontvangen begin juni, dan neem je het best contact op met de fiscus.

Vereenvoudigde belastingaangifte

De fiscus bezorgt aan ongeveer 3,8 miljoen belastingplichtigen een vereenvoudigde aangifte (VVA). Maar het blijft hoe dan ook aangewezen om het voorstel grondig na te kijken. Ben je het eens met het voorstel, dan hoef je niets meer te doen. Ben je het echter niet eens, dan moet je wel nog een aangifte doen, hetzij op papier of digitaal via Tax-on-Web. Bruine enveloppen in de brievenbus zijn trouwens een uitzondering geworden. De meeste dossiers zijn dus digitaal.

Maak goed het onderscheid tussen een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) en je digitaal belastingdossier. Bij een VVA moet je niets doen als je het eens bent met de gegevens; je digitaal belastingdossier moet je wel nog effectief indienen.

Nieuwe bezwaartermijnen

Een niet onbelangrijke nieuwigheid is de verlenging van de bezwaartermijn van 6 maanden naar 1 jaar. Na ontvangst van je aanslagbiljet (de definitieve belastingberekening) heb je bijgevolg dubbel zolang de tijd om een bezwaar te formuleren. Deze verlenging is trouwens ook van toepassing op de aanslagbiljetten verzonden in 2022, op voorwaarde dat het einde van de oorspronkelijke bezwaartermijn van 6 maanden in 2023 valt.

Belastingkrediet bij fiscaal co-ouderschap

Bij het fiscaal co-ouderschap naar aanleiding van een scheiding krijgen beide ouders de helft van het fiscaal voordeel voor hun kinderen. Tot nu toe kon echter slechts één ouder gebruik maken van het belastingkrediet in geval het inkomen te laag was om het gewone fiscale voordeel kinderlast te genieten. Vanaf deze aangifte kunnen beide ouders eventueel gebruik maken van het belastingkrediet, weliswaar elk voor de helft van het normale bedrag. Je hoeft hiervoor niets speciaal te ondernemen. Dit wordt volledig automatisch berekend en toegekend.

Vrijgestelde dividenden

Ook dit jaar kan je de roerende voorheffing op dividenden recupereren. Deze vrijstelling is terug te vinden in de codes 1437/2437 in Vak VII. De vrijstelling is beperkt tot de roerende voorheffing op dividenden van maximum 800 euro per persoon. Het betreft dividenden van aandelen of coöperatieve aandelen, zoals van Ecopower of Cera. Je vermeldt de ingehouden roerende voorheffing, niet het dividend.

Genderneutrale aangifte

Deze verandering speelt enkel een rol bij een gemeenschappelijke aangifte met je partner (gehuwd of wettelijk samenwonend). Gedaan met de man in de linkerkolom en de vrouw in de rechterkolom. Vanaf nu staat de oudste partner links en de jongste rechts in de aangifte en in de belastingberekening. Dit systeem wordt trouwens al toegepast bij partners van hetzelfde geslacht. Ongeveer in 540.000 aangiftes zullen de partners dit jaar van kolom moeten wisselen. De fiscus zal weliswaar de nodige soepelheid aan de dag leggen, want vergissingen zullen er hoe dan ook gebeuren.

Kinderopvangkosten

Dit jaar mag je maximum 14,40 euro/dag invullen. Is de kostprijs minder dan 14,40 euro dan vermeld je uiteraard alleen de werkelijke kostprijs. Je vult het bedrag – zoals voorheen – in bij de rubriek 1384 in vak X van de aangifte.  Naast kosten voor de crèche mogen ook andere opvangkosten (internaat, jeugdkampen…) aangegeven worden. Sinds vorig jaar kun je kosten aftrekken tot de kinderen 14 jaar zijn, en bij ernstige handicap tot ze 21 jaar zijn.

De kinderopvanginitiatieven zijn in principe verplicht om alle info digitaal aan de fiscus te bezorgen, maar blijkbaar zijn nog niet alle initiatieven daarin geslaagd. De aftrekbare kinderopvangkosten zijn trouwens nog niet vooraf ingevuld door de fiscus; Dit is wel de bedoeling op termijn. De belastingvermindering bedraagt 45 % van het ingevulde bedrag. Alleenwonende ouders met een bescheiden inkomen (waarvan een deel uit arbeid) krijgen een hogere belastingvermindering van 75 %.

Inkomsten uit de deeleconomie en het verenigingswerk

De inkomsten uit de deeleconomie worden aan 10 % belast (eigenlijk 20 % maar met een kostenforfait van 50 %). De erkende platformen hebben vanaf 1 februari ook onmiddellijk 10,70 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. Je dient zowel het brutobedrag van de inkomsten als de ingehouden bedrijfsvoorheffing te vermelden.

Dit systeem is ook van toepassing op de inkomsten uit het verenigingswerk. Je vermeldt het bruto ontvangen bedrag. Zijn de inkomsten uit de deeleconomie en het verenigingswerk hoger dan 6.540 euro dan worden deze inkomsten belast als gewone beroepsinkomsten.

My Minfin

Op het onthaalplatform myminfin.be vind je je persoonlijk fiscaal dossier met een overzicht van de belastingberekeningen van voorgaande jaren, ingediende bezwaarschriften en trouwens nog veel meer zoals huurcontracten, hypothecaire akten, ….

Aangezien de fiscus over meer en meer gegevens beschikt, is het absoluut de moeite om je digitaal dossier te bekijken. Geen gezoek meer naar fiscale attesten die je trouwens tegenwoordig hoe langer hoe meer zelf digitaal moet gaan ophalen. Je kan ook je aangifte doen met een mobiele app op je smartphone of tablet. Vergeet ook niet dat gehuwden en wettelijke samenwonenden dezelfde aangiftevorm moeten kiezen, ofwel elektronisch ofwel op papier.

Hulp bij de aangifte

De fiscus organiseert in eerste instantie telefonisch hulp. Maar ook fysieke contacten zijn mogelijk na afspraak. Bel het telefoonnummer dat vermeld is op je bruine envelop of contacteer het infocenter van de fiscus via 02 572 57 57 (8u30 tot 17 uur).

De Sociaal-Juridische Dienst van de Gezinsbond helpt je ook graag bij het invullen van je aangifte en kan, als je dat wenst, voor jou een belastingberekening maken. Daarvoor heeft de Sociaal-Juridische Dienst een aantal gegevens van je nodig die je uiterlijk op donderdag 15 juni per post of per mail moet bezorgen. Wie kiest voor een elektronische aangifte heeft tijd tot maandag 3 juli om de nodige informatie te bezorgen.

Volgende gegevens zijn nodig:

 • eventueel het pdf-bestand van je aangifte dat je via Tax-on-web kan downloaden. Via  “Visualiseren van aangifte” te downloaden en te bewaren als pdf-bestand. Op deze aangifte zijn in principe alle inkomsten al ingevuld (loon, vervangingsinkomsten, vakantiegeld arbeiders, werkloosheidsuitkeringen, …) naast een aantal andere zaken zoals pensioensparen, giften, …….. Dit is een zeer handig document.
 • het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van onroerende goederen; koppels met een huwelijkscontract ‘scheiding van goederen’ vermelden welke goederen aan wie toebehoren;
 • lonen, wedden of vervangingsinkomsten en de bijhorende code van de rubriek op de fiche;
 • het soort vervoer woon-werkverkeer: eigen vervoer, gemeenschappelijk vervoer door de werkgever georganiseerd, de fiets, openbaar vervoer enzovoort.

Voor hypothecaire leningen gesloten vóór 2005:

 • vermelding al dan niet eigen woning
 • oorspronkelijke bedrag van de lening;
 • kapitaalaflossingen;
 • de aftrekbare intresten van hypothecaire leningen (gelieve de antwoorden op de rubrieken 1138/3138, 1139/3139, 1140/3140, 1141/3141, 1142/3142, 1144/3144, 1145/3145, 1146/3146, 1148/3148, 1149/3149 plus de gelijkaardige rubrieken in de tweede kolom te vermelden, als het een lening voor een nieuw gebouwde of nieuw aangekochte woning is of voor grote verbouwingswerkzaamheden);
 • betaalde premies en gewaarborgde bedrag van de schuldsaldoverzekering;
 • datum van de lening (gelieve mee te delen of het een sociale of middelgrote woning betreft als de lening werd afgesloten vóór 1 januari 1989);
 • resterende saldo van de oorspronkelijke lening als die via herfinanciering vervangen werd door een nieuwe lening; het doel van deze herfinanciering (terugbetaling resterend saldo oorspronkelijke lening, betaling van aktekosten, verbouwingen, voltooiing woning)

Voor hypothecaire leningen gesloten vanaf 2005:

 • kapitaalaflossingen
 • intresten
 • premies schuldsaldoverzekeringen
 • datum lening
 • het aantal kinderen op 1 januari na het jaar van afsluiten lening
 • vermelding al dan niet eigen woning

Voor leningen om energiebesparende uitgaven vanaf 2009 te financieren:

 • intresten, kapitaalaflossingen, datum lening;
 • belastingverminderingen voor giften, uitgaven kinderopvang, pensioensparen, PWA-cheques, dienstencheques, in het kader van win-winleningen, voor energiebesparende uitgaven, voor bouw/aankoop van een passiefhuis, lage-energiewoning of nulenergiewoning, in het kader van geregistreerde renovatieovereenkomsten, voor uitgaven aan een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor, voor verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen, voor aankoop van een elektrische drie-/vierwieler of motorfiets;
 • levensverzekeringspremies;
 • overzicht roerende voorheffing op dividenden (coöperatieve) aandelen

Eventuele andere gegevens nodig voor een berekening

 • kopie van het laatst ontvangen aanslagbiljet;
 • overzicht van de gezinssituatie (ook eventuele zware handicap van gezinsleden vermelden) en de geboortedatum van de kinderen;
 • telefoonnummer;
 • eventuele e-mailadres;
 • lidmaatschapsnummer van de Gezinsbond;
 • dossiernummer, als we de vorige jaren ook al een berekening gemaakt hebben.

Voor meer info kun je terecht bij de Sociaal-Juridische Dienst van de Gezinsbond, Arduinkaai 16, 1000 Brussel. Bel naar 02 507 88 66 of mail sjd@gezinsbond.be.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 14/06/2022, laatste update op: 22/06/2023