Mijn kind moet een operatie ondergaan en vermoedelijk ook een week in het ziekenhuis blijven. Ik ben alleenstaande mama. Kan ik hiervoor sociaal verlof krijgen?

De meeste werknemers hebben recht op het zogenaamde ‘verlof om dwingende reden’ ook wel ‘familiaal’ of ‘sociaal verlof’ genoemd. Sociaal verlof bedraagt maximum 10 werkdagen per jaar voor voltijdse werknemers en is in principe onbetaald. Maar er zijn werkgevers die bijvoorbeeld de eerste 3 of 4 dagen toch bezoldigen.

Sociaal verlof niet meer alleen voor dwingende redenen

Een dwingende reden is een onvoorziene gebeurtenis.Concreet gaat het over ziekte, hospitalisatie of ongeval van de partner, een (schoon-)kind, een (schoon-)ouder of over bijvoorbeeld een brand of overstroming van de gezinswoning. De werknemer mag zoveel dagen nemen als nodig zijn om de problemen het hoofd te bieden, met een maximum van 10 dagen.

Sinds november 2022 kan je van de 10 dagen verlof voor dwingende redenen of sociaal verlof vijf dagen gebruiken voor geplande mantelzorgtaken voor je partner, een (schoon-)kind of een (schoon-)ouder. Voor deze taken geldt het ‘onvoorziene’ aspect dus niet meer. Het moet wel gaan over een medische of zorgsituatie waarbij jouw aanwezigheid vereist is. Een geplande ziekenhuisopname of operatie van je kind valt zeker onder deze definitie. Je moet wel een bewijs aan je werkgever kunnen bezorgen, maar dat geldt evenzeer voor het ‘gewone’ verlof voor dwingende redenen.

LEES OOK > Wat is sociaal verlof?

Dit artikel verscheen in januari 2018 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 20/01/2018, laatste update op: 30/08/2023