Bij de invoering van het groeipakket in 2019 veranderde er het een en ander aan de financiële tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid aan ouders met kinderen. Voor gezinnen met een zorgbehoefte wordt in extra ondersteuning voorzien in de vorm van een zorgtoeslag. Wat is de zorgtoeslag?

Wat is de zorgtoeslag?

Sommige kinderen hebben wat extra ondersteuning nodig. Zij krijgen in het groeipakket naast het basisbedrag dan ook nog een extra bedrag dat de kosten in hun specifieke situatie dekt. Dit extra bedrag noemen we de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

LEES OOK > Wegwijs in kinderbijslag-land: wat mag je verwachten van het groeipakket?

Hoe krijg je de het?

Voor kinderen met een handicap of aandoening is nog altijd een aanvraag nodig én een oordeel van een arts. Hij of zij beoordeelt de gevolgen van de ondersteuningsbehoefte op basis van het driepijlersysteem. Het kind krijgt een score van 0 tot 36 punten.

Hoeveel bedraagt de zorgtoeslag?

Je uitbetaler bepaalt op welk bedrag je recht hebt en baseert zich hiervoor op het oordeel van een evaluerend arts. Het bedrag van de toeslag hangt af van de mate waarin je kind meer ondersteuning nodig heeft dan zijn/haar leeftijdsgenoten: hoe hoger de score op de schaal van 36, hoe hoger het bedrag van de toeslag.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 21/12/2018, laatste update op: 04/04/2022