Zieke kindjes horen niet thuis in de kinderopvang. Wanneer kan een kind naar de opvang komen? En wat met een kind dat ziek wordt in de opvang? Enkele richtlijnen om je te helpen.

Wanneer kan een kind naar de opvang komen of blijft het beter thuis?

Een ziek kind hoort niet thuis in de kinderopvang. Een kind dat ziek is, voelt zich ellendig en wordt best verzorgd in zijn vertrouwde omgeving thuis. Weet je niet zeker of je je kindje wel naar de kinderopvang mag brengen? Als je kindje te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang en te veel zorg vraagt, kan je kind niet naar de opvang komen. Ook als je kindje een of meerdere symptomen uit deze tabel heeft, blijft hij of zij beter thuis.

LEES OOK > Koorts bij kinderen: alle vragen op een rij

Wat als je kindje plots koorts krijgt in de loop van de dag?

Bij baby’s jonger dan drie maanden die koorts maken of wanneer een kindbegeleider zich ernstig zorgen maakt over een kindje dat ouder is dan drie maanden, zal de opvang de ouders bellen om hun kind zo snel mogelijk te komen ophalen.

Is je kindje ouder dan drie maanden en er is niets zorgwekkends? Dan zal de opvang je informeren en afspraken maken om een eerste dosis koortswerende medicatie te geven bij tekenen van discomfort, na jouw akkoord natuurlijk. Ook zal je gevraagd worden wanneer het mogelijk is om je kleintje op te halen, of dit eventueel vroeger kan. Ouders krijgen daardoor meer de tijd om zich hierrond te organiseren.

Koorts wordt niet meer preventief gemeten in de kinderopvang. Enkel wanneer je kleintje zich anders gedraagt, zal er gecheckt worden of er geen koorts gemaakt wordt. Vanaf 38°C spreken we over koorts.

Opnieuw naar de opvang

Kinderen die koorts hebben, kunnen de volgende dag niet meteen terug naar de opvang. Pas als je kindje 24 uur koortsvrij is, mag je hem of haar opnieuw naar de opvang brengen. Uitzondering hierop: de koorts is het gevolg van vaccinatie.

Nog meer informatie over koorts in de opvang vind je op de website van Kind & Gezin. Op het Youtube-kanaal van Kind & Gezin kun je informatieve video’s bekijken over koorts in de kinderopvang.

LEES OOK > Wat met de opvangkosten als je kindje vaak ziek is?

Geneesmiddelen geven in de opvang

Ook de richtlijnen rond medicatie in de opvang zijn veranderd. Moet je kleintje in de opvang specifieke medicatie krijgen? Vroeger moest je dan een apart doktersattest hebben zodat de kinderopvang het geneesmiddel kon toedienen. Dat is niet langer nodig.

Vanaf nu is het voldoende als er een etiket van de apotheker met de volgende gegevens op de verpakking kleeft:

  • de naam van de voorschrijvende arts
  • de naam van het kind

Meestal staat ook de wijze waarop het geneesmiddel moet worden toegediend op het etiket. De opvang weet zo hoe, wanneer en hoe lang ze de medicatie aan je kindje mogen geven.

Ontbreekt deze informatie op je etiket? Dan kan je bij de apotheek een nieuw etiket halen.

Je vindt meer informatie op de website van Kind & Gezin.

Opvang voor je kind

Is je kindje onverwachts ziek, dan kan je zelf verlof nemen of je kan gebruik maken van familiaal of sociaal verlof (vaak wel onbetaald).

Via je ziekenfonds, het OCMW of via de gemeente kan je ook een beroep doen op noodopvang, indien je echt moet werken. Ook sommige werkgevers bieden opvang aan voor zieke kinderen.

Met een baby in huis ziet je leven er een pak anders uit. Onze nieuwsbrief voor jonge ouders groeit mee met je kindje en zit boordevol herkenbare verhalen en boeiende weetjes. Schrijf je hier snel in!

Gepubliceerd op: 28/10/2020, laatste update op: 07/03/2023