‘Tegen 2050 willen we dat elk huis en elk appartement even energiezuinig is als een energetisch performante nieuwbouwwoning.’ Zo werd het eind 2014 geformuleerd in het Renovatiepact van de Vlaamse Overheid. Heel wat organisaties, waaronder de Gezinsbond, traden toe tot dat pact. Zo willen we tegen 2050 de woonkwaliteit in Vlaanderen sterk verbeteren, en tegelijk bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Idealiter heeft elke woning tegen 2050 het energielabel A.

Eén op de drie woningen niet klaar voor 2050

De uitdaging van het Renovatiepact is enorm en heeft gevolgen voor bijna iedereen die een woning bezit. Sinds 2019 krijgt je woning bij de opmaak van een EnergiePrestatieCertificaat (EPC) een label. Kreeg je woning energielabel A, dan voldoe je aan de doelstelling voor 2050.

Op dit moment voldoet amper 5 procent van de woningen en 10 procent van de appartementen daaraan. De kans is dus groot dat ook in jouw woning nog werk aan de winkel is.

Bijna 60 procent van onze woningen is ouder dan 50 jaar, en die staan nog ver van het doel: één op de drie woningen heeft momenteel nog het slechtste label. De bouwsector heeft een mooie toekomst voor de boeg…

We moeten meer renoveren

De komende jaren moet het Renovatiepact in een stroomversnelling geraken. Op dit moment wordt jaarlijks slechts één procent van de Vlaamse woningen gerenoveerd. Momenteel worden er vier renovaties per uur opgeleverd, maar dat moeten er elf per uur worden om de doelstelling tegen 2050 te halen.

Maar niet iedereen heeft het budget om een grote renovatie in één keer te betalen. Bij een gefaseerde aanpak moet elke woning enkele malen aangepakt worden, en dan stijgt het aantal woningen dat per jaar een ingreep moet doen, nog verder.

Vlaamse normen

Een eerste stap om de isolatiegraad te verhogen is de Vlaamse dakisolatienorm: vanaf 2020 moet elk dak in Vlaanderen geïsoleerd zijn. Is dat niet het geval, dan wordt je woning als ongeschikt voor bewoning beschouwd. Je kan ze dan niet meer verhuren.

Ook enkelglas moet verdwijnen. Heb je in 2023 nog enkelglas in een verwarmde ruimte, dan voldoet je woning niet meer aan de wooncode, en is ze dus ongeschikt voor bewoning.

We kijken ook even in het regeerakkoord en de beleidsnota’s van de Vlaamse ministers. De komende jaren zal er een maximale energiescore verschijnen, die geleidelijk zakt naar 2050.

Vooral na een woningoverdracht (verkoop, schenking of erfenis) komt er extra stimulatie om de woning aan te passen aan die maximale EPC-score. Ook bij een wisseling van de huurder is er die mogelijkheid.

LEES OOK > De CO2-uitstoot van je verwarming verminderen met een warmtepomp

Minimumeisen voor elk gebouwonderdeel

Naast een maximale EPC-score van 100 kWh/m2 om energielabel A te halen, zijn er ook minimumeisen beschikbaar voor elk gebouwonderdeel. Het loont dus de moeite om je woning eens kritisch te bekijken. De kans is groot dat je bijna overal de isolatie zal moeten verbeteren.

Ga je renoveren, dan zorg je ervoor dat elk onderdeel dat je aanpakt, nadien voldoet aan die minimumeisen. En kan je zonder grote meerkosten wat beter doen, dan raden we dat zeker aan.

Bij het berekenen van de EPC-score zullen de beter geïsoleerde delen deels compenseren voor de stukken van je woning die minder goed voldoen. Daarom is het ook interessant om er een deskundige bij te halen.

Zeker als je in fases aan de slag wil gaan, moet je op tijd de werken op elkaar afstemmen. Zo kan je het best eerst je ramen controleren en indien nodig aanpakken, voor je aan de muren begint. Het zou immers jammer zijn om je nieuwe muurisolatie te moeten beschadigen als je daarna pas de ramen vervangt.

Aan de slag met dakisolatie

Voor dakisolatie bijvoorbeeld zou je na renovatie een U-waarde lager dan 0,24 W/m²K moeten halen. Dat komt overeen met 14 tot 16 cm minerale wol, of 10 à 11 centimeter polyurethaan(PUR)-platen.

LEES OOK > Is je dak goed geïsoleerd?

Iets dikker isoleren kost zelden veel meer. Daarom raden we aan om te kijken of 20 à 25 cm minerale wol of een equivalent haalbaar is. Om in aanmerking te komen voor de dakisolatiepremie moet je trouwens ook iets dikker dan de norm isoleren.

Ook hier loont het om vooruit te kijken. De dakisolatie moet aansluiten aan de muurisolatie om koudebruggen te vermijden. Wil je later de muren nog aan de buitenkant isoleren, dan kan je het dak nu al een voldoende grote oversteek geven.

Extra tips

  • Wil jij ook het energielabel A halen voor je woning? Op onze website vind je een brochure met tips om zelf aan de slag te gaan. Daarin staat ook een overzicht van energiedeskundigen waar je (vaak gratis) advies kan krijgen.
  • Premies en normen vind je op energiesparen.be
  • Als je grondig gaat renoveren, kijk dan zeker of je in aanmerking komt voor de Vlaamse renovatielening
  • Kom je in aanmerking voor een sociale lening? Bekijk dan zeker of je nieuw aangekochte woning of appartement in aanmerking komt voor een renteloze lening voor energierenovatie van het Vlaams Woningfonds.

LEES OOK > Kun je het volledige aankoopbedrag van je huis lenen?

Dit artikel verscheen in februari 2020 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via Facebook, Twitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 23/03/2020, laatste update op: 11/02/2022