Elke dag komen wij in aanraking met honderden verschillende chemische stoffen. Dat is op zich geen probleem, als die stoffen geen vervelende neveneffecten hebben. En daar knelt het schoentje: een boel stoffen waar we dagelijks mee in aanraking komen, verstoren de werking van hormonen in ons lichaam.

Over de risico’s van hormoonverstoorders (EDC’s of endocrine disrupting chemicals) berichtte de Wereldgezondheidsorganisatie al in 2002. Maar politici blijven, onder invloed van de chemische industrie, twijfelen om maatregelen te nemen om vervuilende stoffen uit onze (ongeboren) kinderen te houden. De Gezinsbond pleit dan ook al jaren bij politici om hormoonverstoorders aan te pakken. Wat willen wij dat er gebeurt?

1. Criteria bepalen om EDC’s te identificeren.

Daarbij kunnen we niet langer steunen op de zogenaamd veilige limieten per stof. Dat is de hoeveelheid die geen effect heeft of reactie uitlokt. Aangezien chemische stoffen voor verschillende mensen in verschillende hoeveelheden effect kunnen hebben (lagere dosissen voor kinderen dan voor volwassenen bijvoorbeeld), is het onmogelijk om voor de hele bevolking een veilige grens te bepalen.

2. Alle hormoonverstorende stoffen identificeren én uitfaseren.

Dat wil zeggen dat het gebruik van een stof moet uitdoven zodra we weten dat ze hormoonverstorende effecten heeft. Prioriteit hierbij zijn producten waar zwangere en borstvoedende vrouwen en baby’s mee in contact komen. Als er een veilig alternatief voorhanden is, moet het schadelijke element onmiddellijk vervangen worden.

3. Blootstelling van kwetsbare groepen (foetus, baby en peuter, tiener) meten volgens betrouwbare indicatoren.
4. Consumenten moeten geïnformeerd worden in welke producten EDC’s of hormoonverstoorders zitten.

Zo kunnen ze een geïnformeerde keuze maken. Informatiecampagnes moeten zich richten op groepen die het meest kwetsbaar zijn voor de blootstelling aan hormoonverstoorders.

> Via deze app kan je sommige producten al testen op hormoonverstorende stoffen

5. Beleidsmaatregelen moeten altijd rekening houden met de personen die het meest gevoelig zijn aan de effecten van hormoonverstorende stoffen, namelijk foetussen, baby’s, peuters en tieners.

Idealiter wordt voor blootstelling aan stoffen, net als voor luchtkwaliteit en verkeersveiligheid, één duidelijke norm ingevoerd: de kindnorm. Het principe van een kindnorm is eenvoudig: om een veilige grens te bepalen voor iedereen in onze samenleving wordt de veilige grens voor kinderen gebruikt. Kinderen zijn extra gevoelig: hun lichaam en hersenen zijn nog in ontwikkeling en dus vatbaar voor meer verschillende stoffen.  Dat geldt niet alleen voor hormoonverstoorders maar bijvoorbeeld ook voor luchtvervuiling. Een kind ademt  vaker in- en uit en krijgen zo in verhouding veel meer vuile stoffen binnen.

Er beweegt iets

Na verschillende stevige opiniestukken van Groen-kamerleden Petra De Sutter en Bart Staes, is ook het Vlaams Parlement wakker geschrokken. Cindy Franssen, Elke Sleurs en Freya Saeys dienden een resolutie in die oproept tot sensibilisering van en informatie voor de bevolking over hormoonverstoorders en haar schadelijke effecten.

Bedoeling van Franssen is in elk geval dat ons land meer de richting van Zweden en Denemarken uitgaat. Zij wachtten niet op Europa en namen zelf maatregelen. Het Nordic Ecolabel bijvoorbeeld wordt niet toegekend als er hormoonverstoorders aanwezig zijn. Denemarken heeft een kenniscentrum opgericht en informeert zwangere vrouwen over de schadelijke stoffen. Zweden bant dan weer hormoonverstorende bestrijdingsmiddelen: zowel bij eigen gebruik als bij importproducten.

> Ontdek hier hoe je de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen in voeding, kledij, schoonmaakmiddelen, in de keuken en in cosmetica kan verminderen.

Leer meer over hormoonverstoorders in jouw huiskamer
Nodig vrienden, familie en een lesgever van de Gezinsbond uit om bij je thuis alles te weten te komen over hormoonverstoorders en hoe je ze kan vermijden. Schrijf je in via deze pagina.

Dossier hormoonverstoorders

Het dossier hormoonverstoorders kwam tot stand met de gewaardeerde financiële en inhoudelijke steun van BV OECO. Het doel van dit dossier is mensen in te lichten over de gevaren van hormoonverstoorders en tips aan te reiken om de blootstelling te verminderen.
De Gezinsbond is een voorstander van een veilige omgeving voor iedereen en kinderen in het bijzonder. Daarom pleiten we voor het hanteren van een kindnorm: alle producten moeten veilig zijn voor de gezondheid van kinderen. Want wat veilig is voor kinderen, is veilig voor iedereen. Help ons deze kindnorm te verdedigen en word lid.
Gepubliceerd op: 22/05/2019, laatste update op: 08/11/2021

Tags: