Een naam én voornaam voor alle stilgeboren kinderen, zoon of dochter laten registreren als geboren én overleden en dit ongeacht de duur van de zwangerschap. Dat zijn de drie wijzigingen aan de wet rond stilgeboren kinderen die de Gezinsbond voorstelt. Ook de regels rond geboorte- en omstandigheidsverlof voor feitelijk samenwonenden moeten worden aangepast.

Erkenning van elk kind

‘Een kind officieel een voornaam én familienaam kunnen geven is zo belangrijk. Het erkent dat het kind er was, heeft bestaan en ook dat het verdriet er mag zijn’, legt Tanja Nuelant uit. Zij is gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond. Ook de ouders zelf zijn vragende partij.

Sinds 2019 kunnen kinderen geboren na 140 dagen zwangerschap een voornaam krijgen, maar énkel een voornaam. Pas vanaf 180 dagen krijgen ze voor- én achternaam. De wetsveranderingen eerder dit jaar zijn een stap in de goede richting, maar onvoldoende, meent de Gezinsbond.

‘Waarom kan dit niet worden doorgetrokken naar alle kinderen? Een familienaam geeft het kind een netwerk, het hoort bij een familie, het heeft plaats in een gezin’, argumenteert Nuelant.

Grenzen

De Gezinsbond ijvert om de grenzen rond naamgeving en registratie te laten wegvallen. ‘Na 140 dagen zwangerschap kan een kind aangegeven worden. Een kind dat een dag vroeger wordt geboren, belandt in de vergeetput. Dat is absurd. Het bestaan van een kind past niet binnen termijnen. En het verdriet ook niet.’

De grenzen zijn er om een reden, maar de Gezinsbond weet dat het anders kan. ‘De terughoudendheid van de wetgever is voor een deel te verklaren vanuit de vrees voor spanning tussen het recht op abortus en de registratie van doodgeboren kinderen. De mogelijkheid om een doodgeboren kind te registreren ongeacht de duur van de zwangerschap zou dan een argument zijn tegen abortus. Terwijl het om fundamenteel andere zaken gaat. Beiden kunnen perfect naast elkaar bestaan en zelfs overlappen’, klinkt het in het standpunt van de Gezinsbond.

‘Het perfect denkbaar dat een moeder zich kiest voor abortus, maar toch enorm lijdt onder het verlies van haar kind. Waarom zou zij dan niet kunnen overgaan tot registratie? Het is niet omdat je akkoord bent gegaan met de ingreep, dat het geen verlies betekent’, zegt Tanja Nuelant.

LEES OOK > Getuigenis van een sterrenmama: ‘Lieve Sophia, weet dat ik voor je heb gevochten’

Geboren en overleden

wel overleden niet geboren

Als die grenzen wegvallen kan elk sterrenkind met voor- en achternaam opgenomen worden in de akten van burgerlijke stand. En dit ongeacht de duur van de zwangerschap.

Vandaag wordt een akte van levenloos geboren kind opgesteld. Er is dus wel een overlijdensakte, maar geen geboorteakte. ‘Hoe kan je nu een overlijden officialiseren zonder dat je het leven erkent? Wij vragen daarom de akte te kwalificeren als een geboorteakte. Want telkens een vrouw bevalt, wordt een kind geboren.’

Die officiële erkenning dat het kind heeft bestaan, doet sterrenmama’s en sterrenpapa’s deugd.

Bijkomend levert een uitgebreidere registratie ook meer gegevens op van het aantal stil geboren kinderen. Dat kan verder wetenschappelijk onderzoek over verlies rond de geboorte alleen maar vooruit helpen.

Geboorteverlof voor feitelijk samenwonende ouders

Een laatste discriminatiepunt dat moet weggewerkt worden is het geboorte- en omstandigheidsverlof voor feitelijk samenwonende ouders.

‘Artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 bepaalt dat samenwonende partners recht hebben op geboorteverlof als ze minstens drie jaar samenwonen met diegene met wie de afstamming vast staat en waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft. Deze laatste voorwaarde maakt het onmogelijk voor hen om geboorteverlof op te nemen, aangezien een kind dat doodgeboren werd geen verblijfplaats heeft.

Ook het opnemen van omstandigheidsverlof bij het overlijden van een kind is op dit moment niet mogelijk voor feitelijk samenwonende partners. Ook daar is een gelijkschakeling met andere ouders nodig’, besluit Tanja Nuelant van de Gezinsbond.

LEES OOK > Getuigenis van een sterrenoma: ‘Tijdens de Warmste Week werd ons hart ijskoud’

Praktische informatie

Het standpunt van de Gezinsbond rond stil geboren kinderen kwam er in nauw overleg met de volgende deskundigen en organisaties:

 • Berrefonds biedt een herinneringskoffer en koesterkoffer aan ouders van overleden kinderen
 • Met lege handen organiseert praatgroepen met lotgenoten (ook voor kinderen)
 • Fara helpt met nemen van beslissingen over zwangerschapsonderbreking, verlies en prenatale testen
 • Vlaamse Expertisecentra Kraamzorg informeren en ondersteunen zwangere en pas bevallen koppels
 • Lost & Co, voor iedereen die zich verloren voelt
 • Fluistering, psychotherapeutische begeleiding en ondersteuning, ook voor kinderen en gezinnen
 • OVOK, zelfhulpgroep voor ouders van overleden kinderen
 • Kinderwens.net, bereidt voor, steunt en begeleidt bij kinderwens
 • Cozapo, lotgenoten zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek
 • vzw Levensadem , begeleidt bij twijfels over de zwangerschap en bij verwerking van miskraam, abortus of zwangerschapsafbreking
 • Manu Keirse

In ons dossier Sterrenkindjes vind je meer artikels en verhalen. Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 18/10/2019, laatste update op: 17/01/2022

Tags: , , ,