Mijn kind van zes jaar wil graag alleen naar de bakker gaan. Meestal is mijn zoon voorzichtig op de weg, maar soms ‘vergeet’ hij de afspraken. Zo zou hij de straat zomaar oversteken omdat hij aan de overkant een vriendje ziet. Het brood kopen zal wel lukken, maar de straat baart mij zorgen. 

Mijn kind wil alleen naar de bakker

Je kind wil zijn (oefen)terrein uitbreiden: ‘spannend, kijk eens wat ik kan’! Maar het moet wel veilig zijn natuurlijk. Jij kent je kind en weet dat hij of zij, zoals kinderen van die leeftijd doen, enthousiast de straat zou oversteken als daar een vriendje is.

De wet zegt niet vanaf welke leeftijd een kind alleen de straat op mag. Veel hangt af van het verantwoordelijkheids­gevoel, de route, de verkeersdrukte, de aan- of afwezigheid van veilige voetgangersvoorzieningen, de mate waarin het kind de verkeersregels kent, enz.

Laat je kind pas alleen gaan als je denkt dat je hem of haar daarin voldoende kunt vertrouwen.

LEES OOK > Welke huishoudelijke klusjes kunnen kinderen doen? 

Veilig verkeer

Zelfstandigheid geven is leuk, maar in het verkeer gaat veiligheid voor. Leer het je kind in stapjes.

Oefen eerst samen. Benoem onderweg de verkeerssituaties die zich aandienen. Wat zie je? Wat is veilig of gevaarlijk? Kan je kind de snelheid inschatten? Corrigeer waar nodig.

Als dit vlot gaat, kun je de afstand wat vergroten, je zoon of dochter zelf de leiding laten nemen en alleen ingrijpen als er gevaar dreigt.

Bespreek achteraf wat goed en minder goed ging. Als alles vlot loopt, kun je overwegen om je kind alleen te laten gaan. Maak op voorhand duidelijke afspraken en stippel de veiligste weg uit.

Als ouder hebben we een voorbeeldfunctie voor onze kinderen. Hou je dus zelf te allen tijde aan de regels.

Oversteken aan een rood licht omdat er toch geen auto’s komen of de straat oversteken zonder omweg naar het zebrapad zijn uit den boze. Toon hem dat je niet zomaar slaafs anderen volgt, draag reflecterende kleding enzovoort.

En op een dag zal je kind eraan toe zijn om veilig alleen de straat op te gaan.

LEES OOK > Wat kinderen moeten weten over het verkeer

Dit artikel verscheen in oktober 2020 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via Facebook, Twitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 15/02/2021, laatste update op: 03/08/2022