Een slecht rapport… wat nu? Jij als ouder maakt je zorgen, maar ook voor je kind is het een klap. Hoe reageer je als je kroost thuiskomt met slechte punten?

Het beste is om het gesprek met je kind aan te gaan om een rustige en positieve manier. Maar voor dat kan gebeuren, stel je jezelf best de vraag of het rapport echt ‘slecht’ is.

Wat is ‘een slecht rapport’?

Zijn de resultaten onvoldoende of had je meer verwacht? Dat zijn twee heel verschillende dingen!

Als je zelf meer had verwacht, kijk dan zo objectief mogelijk naar je kind: Kan je kind die verwachtingen inlossen? Waarom verwacht je dat van je kind? Wat doet die teleurstelling met jou en met het kind? Stel je in hun plaats: hoe voelt het om je ouders teleur te stellen? Stem je verwachtingen af op de capaciteiten van je kind.

Als de cijfers ondermaats zijn, bedenk dan wat er aan vooraf is gegaan: heeft het kind zich keihard ingezet of heeft het zich mispakt? Zit er meer in of is de limiet bereikt? Zijn er omstandigheden die de cijfers kunnen verklaren?

Het gesprek met je kind

Niemand wordt blij van een slecht rapport. In eerste instantie ben je misschien boos of teleurgesteld en uit je dat ook. Die eerste emotie kan hard aankomen bij je kind. Probeer kalm te blijven. Als je boos reageert, krijgt je kind stress en sluit het zich af voor wat je wil zeggen.

LEES OOK > 6 dingen die je beter niet doet als je kind met slechte cijfers thuiskomt

Zo pak je het gesprek over een slecht rapport aan:

1) Luister zonder oordelen

Vraag aan je kind wat er gebeurd is, hoe het de cijfers uitlegt. Flauwe excuses kan je kordaat naar de vuilbak verwijzen, maar de verklaring is niet altijd een uitvlucht. Luister naar wat het kind zegt: voelt hij zich nog goed, kan hij het nog aan, is de limiet al bereikt?

De oorzaak achterhalen is hier belangrijk: is de studiemethode niet efficiënt, kan de school de noden van het kind opvangen, zit je kind op de juiste school of in de goede richting, werkt hij of zij wel genoeg?

2) Benoem wat je kind goed kan

Een kind is meer dan punten alleen! Heb oog voor de goede resultaten en/of goede kanten van je kind en benadruk die ook. Niet alle talenten komen op school aan bod!

Ook inzet mag geprezen worden: heeft je kind keihard gewerkt en zijn de resultaten verbeterd, dan is dat reden om te vieren.

3) Hou een positieve instelling

Positief blijven in het gesprek met je kind betekent niet dat je de resultaten goedkeurt of minimaliseert. Het betekent wél dat je je kind laat voelen dat je hem nog graag ziet, dat je hem steunt en dat je niet onmiddellijk verwijten maakt of beschuldigt.

Vermijd ook worden zoals ‘slecht’ of ‘te weinig’: gebruik in plaats daarvan ‘dat had beter gekund’ of ‘minder goede cijfers’.

4) Bekijk samen een aanpak voor de toekomst

Waar kan je kind groeien, en hoe zou dat kunnen gebeuren? Welke stappen moeten er ondernomen worden? Belangrijke vragen die een antwoord moeten krijgen, als de cijfers een beetje bezonken zijn.

Het oudercontact kan hier al een eerste aanzet voor zijn. De leerkracht (en in het middelbaar: de klassenraad) heeft je kind een heel jaar gevolgd en weet hoe hij zich gedraagt op school en waarom. Die inzichten zijn zeer waardevol: ze vullen jouw inzicht in je kind aan en zetten je op weg naar een plan. Ook de school en leerkracht(en) kunnen hier een rol spelen!

Het is belangrijk om het kind mee verantwoordelijkheid te geven in de uitwerking én uitvoering van zo’n plan. Zeker bij oudere kinderen kan verwacht worden dat ze zelf leren initiatief te nemen, om Franse woordjes te leren of wiskundeoefeningen te herhalen bijvoorbeeld. Wat ze zelf aandragen, werkt vaak beter. Wat niet wil zeggen dat je hen niet af en toe subtiel moet herinneren aan de afspraken …

Vergeet ook niet dat de meeste kinderen niet vanzelf leren organiseren, plannen en leren leren. Dat moet je een kind echt aanleren. Scholen doen hier vaak een inspanning voor maar dat komt niet aan bij elk kind. De schoolagenda en een planningsagenda, orde en structuur en omgaan met tijd kunnen hierbij helpen.

5) Geniet van de vakantie

Na een rapport volgt heel vaak een vakantie. Laat de cijfers rusten tijdens die vakantie! Het kind moet het kunnen loslaten, aan iets anders denken, zich amuseren. De laatste week van de (grote) vakantie, kan je beginnen met het kind terug voor te bereiden op school én te herinneren aan de gemaakte afspraken.

LEES OOK > Goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar beginnen: checklist

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 27/06/2017, laatste update op: 20/06/2023