Af en toe te veel drinken en met je kop tegen de muur lopen, kan bij de puberteit horen. Maar blijft het drinkgedrag aanhouden, drinkt je kind regelmatig te veel of kan je zoon of dochter niet meer zonder alcohol, dan is er mogelijk meer aan de hand. Hoewel je kind het drankprobleem zelf moet aanpakken, hoef je als ouder niet aan de zijlijn te blijven staan.

Een pintje na de voetbalmatch, een glas cava als aperitief, een glas wijn bij het eten… Alcohol drinken lijkt in onze maatschappij heel normaal. Toch is alcoholgebruik van je student of je tiener niet zonder risico’s.

Tot de leeftijd van 24 jaar is het brein van jongeren in volle ontwikkeling en kan alcohol een negatieve impact op de hersenontwikkeling hebben. Vooral overmatig drinkgedrag baart ouders zorgen.

Het probleem is dat jongeren zelf vaak niet door hebben in welke mate alcohol hen in de grip heeft. Ook voor anderen is het niet makkelijk om uit te maken of iemand verslaafd is. Deze zelftest geeft je een idee van de reden tot bezorgdheid over het alcoholgebruik van je kind.

Grenzen stellen

Samenwonen met een kind dat te veel drinkt is niet eenvoudig. Vaak vinden jongeren zelf dat er niets aan de hand. Anderen schamen zich en zullen daardoor de confrontatie eerder uit de weg gaan. Dit kan ervoor zorgen dat opmerkingen snel tot ruzie leiden.

Je hoeft als ouder niet alles te pikken. Van jongs af aan duidelijke grenzen stellen is erg belangrijk. Spreek af wat je wel en niet accepteert en wees consequent. Dat betekent dat je van je hart soms een steen zal moeten maken. Je helpt je kind niet vooruit door hem keer op keer uit probleemsituaties te redden.

Belandt je kind door zijn drankgedrag bij de politie? Laat hem daar afkoelen, hoe moeilijk je dat ook vindt. Hij is tenslotte meerderjarig en moet zelf met de gevolgen van zijn gedrag leren omgaan.

Focus op het positieve

Problematisch drinkgedrag van je kind doet je als ouder machteloos voelen. Leiden jullie gesprekken telkens weer tot verhitte discussies, dan doe je er goed aan het onderwerp even te laten rusten.

Blijf je kind zien als meer dan iemand met een drankprobleem en focus op wat wel goed gaat. Onderneem leuke dingen samen en blijf aan jullie relatie werken. Dat je teleurgesteld, bang of boos bent, is begrijpelijk. Toch probeer je veroordelende woorden het best zoveel mogelijk achterwege te laten.

Laat je kind zien wat zijn drinkgedrag met je doet. Vertel hem hoe jij je erbij voelt. Gebruik de ik-vorm om je boodschap over te brengen, bijvoorbeeld: ‘ik ben bang dat…’. Kom je geen stap verder? Neem dan afstand. Jouw standpunt is duidelijk. Nu is het aan je kind om zijn drinkgedrag aan te pakken.’

Zoek steun

Volgens de laatste studentenbevraging drinken vier op de tien studenten meerdere malen per week tot dagelijks bier. En dat blijft niet bij een glas of twee. Bijna tien procent van hen doet wekelijks tot dagelijks aan bingedrinking. Een kwart van de studenten geeft aan in het afgelopen half jaar minstens vier keer dronken te zijn geweest.

Je bent dus ongetwijfeld niet de enige ouder die zich zorgen maakt over het alcoholgebruik van zijn kind. Blijf goed voor jezelf zorgen en zoek steun. Praat erover met iemand die je vertrouwt, wissel ervaringen uit met lotgenoten of doe op een beroep op een gespecialiseerde hulpverlener.

Ook voor je kind kan professionele hulp zinvol zijn. Staat hij er niet voor open? Dan houdt het (voorlopig) op. De wil tot verandering is immers een essentiële voorwaarde voor succes. Bij de Druglijn kan jij of je kind steeds anoniem terecht.

Ook druggebruik bij tieners mag niet te licht worden opgenomen. Lees hier 6 tips voor als je tiener drugs gebruikt.

Gepubliceerd op: 07/06/2018

Tags: , ,