Scholieren en studenten verdienen graag wat bij met een vakantiejob. Tof voor hen maar als ouder maak je je een beetje zorgen over het effect op het kindergeld en de belastingen. Wat zijn de gevolgen van de vakantiejob van je kind voor jou?

Het goede nieuws is dat er helemaal geen gevolgen van vakantiejob hoeven te zijn, als de verdiende som binnen bepaalde grenzen blijft. Wat die grenzen zijn, dat is echter iets ingewikkelder. Er zijn verschillende grenzen voor het effect op het kindergeld en de belastingen.

Om van het voordelige ‘studententarief’ te genieten moeten twee voorwaarden vervuld zijn:
– Je kind werkt met een studentencontract of studentenovereenkomst
– Er wordt niet meer dan 475 uur per jaar gewerkt om lage sociale bijdragen te betalen

1) Gevolgen van vakantiejob op het kindergeld

● Is je kind jonger dan 18 jaar? Dan is er geen effect: kinderbijslag is een recht voor elk kind tot 31 augustus van het jaar waarin het 18 jaar wordt.

● Is je kind ouder dan 18 jaar en jonger dan 25 jaar? Dan is het afhankelijk van zijn statuut.

Werkt je kind, dan vervalt de kinderbijslag.

Studeert je kind nog? Dan wordt de kinderbijslag gestort als het kind voor voldoende studiepunten is ingeschreven én maximaal 240 uur per kwartaal werkt, behalve in de zomermaanden (juli, augustus en september). Dan kan je jongere ‘onbeperkt’ werken. Hou wel in het achterhoofd dat enkel voor de eerste 475 uur een voordelig tarief geldt voor de sociale zekerheidsbijdragen!

-Is je kind een schoolverlater? Dan kan het nog maximaal 240 uur werken in juli, augustus en september met een voordelige studentenovereenkomst.

-Stopt je kind na het secundair, dan mag het in september niet meer dan 541,09 euro bruto verdienen om het kindergeld te behouden.

-Stopt je kind na het hoger onderwijs, dan geldt de grens vanaf 541,09 euro vanaf oktober.

Let op: het recht op kindergeld vervalt sowieso in de maand van de 25ste verjaardag.

● Wordt er meer gewerkt dan 240 uur per kwartaal of wordt er meer verdiend dan 541,09 euro (schoolverlater), krijg je die periode geen kinderbijslag.

Zowel de student als zijn werkgever kan het aantal gewerkte uren nakijken op Student at Work.

Voor jongeren die deeltijds of als zelfstandige werken, gelden nog andere regels. Je kan alles nalezen op de site van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag.

2) Effect op de belastingen

Zijn er ook gevolgen van vakantiejob op de belastingen die de ouders moeten betalen? Het goede nieuws is: zolang de kinderen minder dan een bepaald bedrag verdienen, blijven ze ten laste en behouden de ouders de belastingvermindering.

Om je kind ten laste te houden, is de inkomensgrens na aftrek bijdragen sociale zekerheid (dit is het belastbaar inkomen):

• 6.660 euro als je wettelijk samenwoont of getrouwd bent
• 8.435 euro als je feitelijk samenwoont of alleenstaande bent

Let wel: deze bedragen gelden enkel als het kind geen andere bestaansmiddelen (bv onderhoudsgeld) heeft en geen beroepskosten aftrekt. Controleer via dit schema of je kind nog ten laste is.

Voor zijn eigen belastingaangifte, betaalt een kind geen belastingen, zolang het niet meer dan 10.345,84 euro verdiend heeft na aftrek van de socialezekerheidsbijdragen (belastbaar inkomen). Het kind is dan niet meer ten laste.

Opgelet met onderhoudsgeld

Onderhoudsgeld voor het kind telt mee als inkomen voor het kind. Voor de berekening ‘kind ten laste’ wordt de eerste schijf van 3.200 euro van het onderhoudsgeld vrijgesteld. Van het resterende onderhoudsgeld wordt 80 procent als een inkomen beschouwd.

Infografiek: Student at work

 

3) Effect op de wachtuitkering

Stopt je kind met studeren, dan mag hij of zij nog een vakantiejob doen in juli, augustus (secundair) en september (hoger onderwijs). De gewerkte dagen in augustus en september tellen ook mee voor de beroepsinschakelingstijd, vroeger de ‘wachttijd’ genoemd. Dat is de tijd die moet verstrijken voor een jongere die gestopt is met studeren een uitkering kan krijgen.

Let op: als met die vakantiejob meer wordt verdiend dan 541,09 euro in september (secundaire schoolverlater) of oktober (hoger onderwijsverlater) dan wordt het kindergeld voor die maand ingehouden.

Lees meer over vakantiejobs in ‘Vijf vragen over de studentenjob van mijn kind‘.

Philip Windey werkt op de dienst Sociaal-Juridisch Advies bij de Gezinsbond. Dit artikel is een herwerking van een stuk uit De Bond van 23 juni 2017.

Voor vragen kan je bellen naar 02-507.88.66 of mailen naar sociaaljuridischedienst@gezinsbond.be.

Bekijk ook onze folder over jobstudenten!

Via onze Facebookpagina kan je nog meer tips volgen.

Laatst bewerkt op: 21/11/2017

Tags: , , , , , , , ,