Gaat je peuter van tweeënhalf jaar voor het eerst naar school? Dan komt hij of zij in een rollercoaster van emoties en nieuwe prikkels terecht. Maar ook voor jou als jonge mama of papa is het een stap in het onbekende. Een goede start nemen op school is dan ook belangrijk.

Die goede start op school begint bij de eerste schooldag. Hoe zal die dag verlopen? Lukt het om afscheid te nemen? Gewoon al de glimlach van de juf of meester of die enkele troostende woordjes geven jou en je kind een gerust gevoel, waardoor je je meteen welkom voelt.

Nieuwe gezichten

Met die vele nieuwe gezichten in een andere omgeving wordt het voor je ‘schoolstarter’ in die eerste weken zeker wennen. Maar evengoed voor jou als ouder.

Luisteren de leerkrachten voldoende naar je bezorgdheden? Zit je met vragen over hoe je zoontje zich in de klas of op school voelt? Is er iets op de speelplaats gebeurd dat je dochtertje bang gemaakt heeft? Of misschien heeft je peuter gisteren niet goed geslapen en wil je dat even kwijt aan de juf of meester.

LEES OOK > Goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar beginnen: checklist

Warme school

Als ouder ben je een belangrijke partner van de school. Uiteindelijk willen jullie allebei dat je kind zich zo goed mogelijk kan ontplooien. Een school die warmte uitstraalt, zorgt voor een omgeving waarin je tijd en ruimte krijgt om de leerkrachten te ontmoeten.

Breng- en haalmomenten, feesten, een koffiebabbel… lenen zich uitstekend tot onderling contact. En als je in de klas welkom bent, ga daar dan zeker nu en dan eens een kijkje nemen. Door te horen wat je kind voelt, ervaart en leert, groeit het wederzijds vertrouwen. Ook je peuter zal zich zo alsmaar meer thuis voelen op school.

Als een school niet polst naar je verwachtingen, loopt je kind het risico dat het minder graag naar school gaat en op termijn misschien afhaakt.

Tips voor een goede start op school

Met deze tips in het achterhoofd kom je al een eind op weg om met je peuter vlotter de stap naar de kleuterschool te zetten:

  • Toon dat je op de hoogte wil zijn van wat er in de klas en op school gebeurt
  • Spreek de leerkracht gerust aan als je met een vraag zit
  • Vertel zelf dingen van thuis; die informatie is belangrijk voor de juf of meester, want zij zien je kind alleen in de klas
  • Maak gebruik van de mogelijkheden om de leerkrachten te ontmoeten (aan de schoolpoort, op een feestje …)

Kindnorm in onderwijs

De Gezinsbond vraagt een Kindnorm in onderwijs. Concreet betekent dit dat scholen rekening houden met wat kinderen nodig hebben en wat kinderen aan kunnen.

Ouders van kleuters ervaren de overgang van opvang naar kleuteronderwijs vaak als erg bruusk. Peuters in de opvang worden vaak klaargestoomd voor de kleuterschool, terwijl de kleuterschool ook heel wat kan leren van de opvang. Kleinere klassen, rustmomenten, een aangepaste speel- en eetplaats, en extra ondersteuning van kinderverzorgers in de klas kunnen hierbij helpen.

Vanaf 1 september 2021 komt er bijna een verdubbeling van het huidige budget voor kinderverzorging in het kleuteronderwijs. Zo kunnen ook kleinere kleuterscholen beroep doen op een aantal uren voor kinderverzorgers die zorgtaken overnemen van de kleuteronderwijzers.

Meer info

Dit artikel is een aanvulling op een artikel dat in september 2018 verscheen in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 20/08/2018, laatste update op: 08/09/2022