Onze Emiel is 3,5 jaar, Oskar 1,5 jaar. Af en toe maken ze ruzie en dat eindigt vaak met een stevige beet van Oskar in de arm van Emiel. Hij doet dat ook bij de onthaalouder. Hoe reageer ik het best als mijn peuter bijt?

Peuters kunnen nog niet voldoende met woorden uitdrukken wat ze voelen. Bijten kan een manier zijn om dat duidelijk te maken. Het kan een uiting zijn van boosheid of frustratie, maar evengoed van liefde. Ja, als je kind jou of een kind bijt, kan dat ook betekenen ‘ik zie je graag’. Welke emotie er ook achter zit, het is geen gepaste manier om dit te uiten. Dat moet je peuter nog leren.

Grenzen stellen

Het lijkt alsof je geen vat hebt op dit ongewenst gedrag. Toch kan dit meestal afgeleerd worden. De eerste les is dat bijten niet kan.

Zeg duidelijk en krachtig: ‘Bijten mag niet. Bijten doet pijn en we doen geen andere kinderen pijn.’ Geef er verder weinig aandacht aan. Je peuter mag niet de indruk krijgen dat hij door dit gedrag aandacht kan krijgen.

Door te blijven herhalen dat dit niet kan én waarom, zal je peuter na een tijd begrijpen waar de grens ligt. Jij bent de ouder en hij moet zich neerleggen bij de grenzen die jij stelt.

LEES OOK > ‘Zij is begonnen!’ Wat als broer en zus wéér ruzie maken?

Boos zijn mag

Zij moeten nog leren hoe ze met frustratie kunnen omgaan. Geef de boodschap dat boos en gefrustreerd zijn mag, maar dat ze anderen geen pijn mogen doen. Benoem wat je kind wellicht voelt: ‘Je bent boos en dat begrijp ik’. Dat geeft erkenning en het gevoel gehoord te worden.

Alternatief gedrag

Weet je kind met zijn emotie geen blijf, leer hem dan op een veilige manier boosheid en frustratie te uiten. Hij mag slaan op een kussen, bijvoorbeeld. In confrontatie met een ander kind, loopt hij beter weg.

LEES OOK > Tips om het zelfvertrouwen bij je kind te laten groeien

(Proberen) bijten voorkomen

Probeer het bijten voor te zijn door na te gaan in welke situaties je peuter bijt. Wees alert en grijp in zodra de situatie zich herhaalt of dreigt voor te doen.

Leren ruziemaken

Draag ook zorg voor Emiel en praat met hem over wat zijn aandeel is in de ruzie. Zo leren beide kinderen iets over ruziemaken.

Positief

Blijf positief omgaan met je peuter, laat het bijten niet alles overschaduwen. Op momenten dat het goed gaat, kan je hem laten voelen hoe graag je hem ziet en hoe hard je die goede momenten waardeert.

Een kind dat zich bevestigd en geliefd voelt, heeft meer zelfvertrouwen en leert makkelijker rekening houden met anderen. Met geduld en duidelijke taal, zal hij het bijten achterwege laten.

LEES OOK > Broken cookie-fenomeen: ‘De aanleiding maar niet de reden van een driftbui van je kind’

Dit artikel verscheen eerder in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 27/07/2019, laatste update op: 10/03/2022