Bij de CLB-chat kunnen ouders en leerlingen terecht voor een onthaalgesprek, informatie en advies of hulp. De chat is vlot bereikbaar, gratis, anoniem en staat open voor alle problemen waar jongeren mee geconfronteerd kunnen worden. Maar liefst 8813 gesprekken werden er het voorbije schooljaar via die weg gevoerd. Vooral leerlingen, maar ook ouders vinden reeds geruime tijd de weg naar de chat. Coördinator Tom Billiet en medewerker Stefan Van Loock tonen graag de weg voor wie die nog niet vond.

Nine to five is niet genoeg

De chat zag het levenslicht in 2016. Een onderzoek over de werking van de Centra voor Leerlingenbegeleiding wees eerder al op een aantal knelpunten van de CLB’s: ze bleken onvoldoende zichtbaar en bereikbaar, en werkende ouders slaagden er niet altijd in om een afspraak te maken.

Enkele lokale centra experimenteerden toen al met een chatfunctie en slaagden er op die manier in om hun bereik sterk uit te breiden. De chat bleek een populair en laagdrempelig communicatiemiddel waar leerlingen en ouders ook ‘na de uren’ terecht konden. Dit plaatselijk succes lag aan de basis van de CLBch@t zoals we die nu kennen, een Vlaanderen breed netoverstijgend initiatief van de CLB-centra.

Alles begint bij luisteren

Sinds de start is het aantal chatgesprekken meer dan verdubbeld, het zijn er nu ruim 8.800 per schooljaar. Honderdtachtig professionele CLB-medewerkers beantwoorden gratis en anoniem alle vragen van leerlingen en over gezondheid, leren, studiekeuze en welbevinden. Doorverwijzen naar verdere hulp kan, maar is zeker niet de eerste doelstelling, benadrukt Stefan Van Loock.

De anonieme CLB-chat biedt in de eerste plaats een luisterend oor, informatie, advies en emotionele ondersteuning. Een doorverwijzing naar een externe instantie komt er pas als het echt nodig is. Doordat de gesprekken anoniem verlopen, is verdere opvolging niet echt mogelijk. De meeste jongeren vragen dit ook niet wanneer ze de chat contacteren, ze willen gewoon hun verhaal eens aan iemand kunnen vertellen of ze hebben vragen die ze graag snel opgelost zien.

LEES OOK > Waar vind ik hulp of een luisterend oor?

Vooral leerlingen

Het zijn vooral leerlingen die de CLB-chat contacteren (84 procent) en die leerlingen zijn gemiddeld 14,5 jaar oud. De gesprekken gaan in de eerste plaats over psycho-sociale problemen en in de tweede plaats over hun school- en studiekeuze. Naast vragen over interacties binnen het gezin zijn er ook vragen over verliefdheid, seksualiteit en relaties die vaak een aanleiding geven om te chatten, en de thema’s (cyber)pesten, zelfmoordgedachten en depressieve gevoelens nemen de laatste jaren alleen maar toe.

Het zijn dus vooral jongeren die in gesprek willen gaan over hun psychisch en sociaal functioneren. Dit zijn allesbehalve makkelijke onderwerpen, en zulke gesprekken vragen om gevormde CLB-medewerkers die actief luisteren en samen zoeken naar oplossingen. Een multidisciplinair team van artsen, paramedici, maatschappelijk werkers en medewerkers met een psycho-pedagogische achtergrond krijgt hiervoor een extra opleiding en staat paraat om die vragen te beantwoorden.

Ouders nemen minder vaak dan leerlingen contact op met de chat. Tijdens de coronapandemie hadden ouders vooral vragen over vaccinaties en quarantainemaatregelen, maar in ‘normale’ schooljaren staan studiekeuze en leerproblemen vooraan. Net zoals jongeren, zoeken ouders hulp bij moeilijke relaties in het gezin, ze maken zich ook zorgen over het sociaal functioneren en het psychisch welbevinden van hun kind.

Onbekend is onbemind, en omgekeerd

Niet zonder trots verwijzen Stefan Van Loock en Tom Billiet naar de tevredenheidsscore van gebruikers van de CLB-chat. Leerlingen geven gemiddeld maar liefst 4,3 sterren op 5, ouders zelfs een dikke 4,5! Vooral Smartschool is een belangrijke toegangspoort voor de chat, maar ook watwat.be, de website van hun school of CLB en allerhande informatieve websites tonen de weg.

Toch kan het nog beter, de CLBch@t is nog niet bij alle ouders en leerlingen gekend. Stefan en Tom zien de chat niet als een vervanging van de fysieke consultaties bij het CLB, maar als iets extra’s. Vooral bij taboe-thema’s zoals zelfmoordgedachten of voor jongeren die ontgoocheld zijn in de ‘real life hulpverlening’ is de anonieme chat een meerwaarde. Bovendien kampen vele andere bekende hulplijnen met wachttijden en kan de CLBch@t dit tekort aan hulp mee opvangen.

Je kan via de CLBch@t gratis en anoniem chatten op maandag, dinsdag en donderdag van 17 tot 21u en op woensdag van 14 tot 21u. Alle informatie vind je op clbchat.be. CLBch@t is een netoverstijgend initiatief van de CLB’s van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), Onderwijs van Steden en Gemeenten (OVSG), Provinciaal Onderwijs (POV) en de Vrije CLB’s (VCLB).

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 30/05/2023, laatste update op: 01/06/2023