Sinds 2020 mag elk gezin, los van de geboortedatum van het kind, zelf de uitbetaler van het groeipakket (kinderbijslag) kiezen. Maar hoe maak je die keuze? Ontdek in dit artikel de troeven van de vijf uitbetalers.

FONS

FONS is de publieke uitbetaler van het groeipakket (het vroegere Famifed) en zet als overheidsdienst in op maximale rechtentoekenning. Naast digitale en telefonische dienstverlening is FONS onder andere via de Huizen van het Kind bereikbaar voor elk gezin. FONS informeert ook sociale partners in Vlaanderen over het groeipakket.

Infino

Infino staat voor “samen groeien”. Samen met hun experten wil Infino ouders ontzorgen en kinderen helpen groeien in het leven en in de samenleving. Dat begint bij een stipte en vlotte uitbetaling van alles waar een kind recht op heeft. Daarenboven worden gezinnen begeleid door hun persoonlijke expert.

LEES OOK > Wegwijs in kinderbijslag-land: wat mag je verwachten van het groeipakket?

KidsLife

KidsLife (ADMB, Group S en Horizon Het Gezin) wil elk kind alle kansen bieden om gelukkig te zijn. De medewerkers stellen het kind centraal en hebben oog voor elke gezinssituatie. Een kind moet in elke fase van zijn ontwikkeling de juiste financiële ondersteuning krijgen. Vandaar ook het belang om gezinnen te informeren over toelagen en premies, en waar nodig door te verwijzen.

MyFamily

MyFamily (Xerius) zet in op het hele gezin, want elk kind verdient de beste start in het leven. Deze uitbetaler focust zich uitsluitend op het groeipakket, op maat van het gezin. Met een ‘groeipakket checker’ kan je controleren of het toegekende maandbedrag klopt voor je gezinssituatie. Ook MyFamily heeft een laagdrempelige dienstverlening met een netwerk van kantoren waar je zonder afspraak welkom bent.

LEES OOK > Kindje geboren? Schrijf je in op ons gratis magazine en onze nieuwsbrief

Parentia

Parentia (Partena, Attentia en Future Generations/Mensura) is marktleider voor het groeipakket. Je zit er ook goed voor praktische hulp bij je gezinsadministratie, voor en na de geboorte, bijvoorbeeld voor vragen over het ouderschapsverlof. Parentia brengt het hele groeitraject van je kind in beeld, waardoor je zoon of dochter niets tekortkomt.

Dit artikel verscheen in januari 2020 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de brievenbus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook op Facebook, Twitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 15/01/2020, laatste update op: 18/10/2022