logo studiedienstSommige erfgenamen zijn beschermd. Je kunt ze niet onterven. Over wie gaat het en hoeveel krijgen ze? Wat kan ik zelf beslissen over mijn nalatenschap?

Kinderen en stiefkinderen

Je kinderen kun je niet onterven. Zij zijn beschermde erfgenamen, en er zal altijd een deel van je nalatenschap naar hen gaan. De hervorming van het erfrecht heeft hier wel een belangrijke verandering aangebracht. Vroeger was het ‘reservataire deel’ van de nalatenschap dat naar je kinderen ging afhankelijk van het aantal kinderen dat je had. Nu is dat niet meer het geval. In het nieuwe erfrecht heb je als erflater altijd de vrije beschikking over de helft van je vermogen. Dat biedt meer ruimte om je nalatenschap te boetseren naar je eigen wensen, en bijvoorbeeld ook stiefkinderen mee te laten delen in wat je nalaat.

De langstlevende echtgenoot

Zijn er nog andere beschermde erfgenamen? Ja, de langstlevende echtgenoot zal ook minstens het vruchtgebruik op de helft van de nalatenschap of op de gezinswoning erven. Sinds de hervorming van het erfrecht is het ook mogelijk om de langstlevende te schrappen uit je nalatenschap met zijn/haar toestemming én als er kinderen uit een vorige relatie zijn.

Ouders geen beschermde erfgenaam meer

Vóór de hervorming waren ook de ouders beschermde erfgenamen als de erflater geen afstammelingen had. Deze ouderlijke reserve is nu afgeschaft.

Lees ook > Vraag en antwoord: kan ik mijn nalatenschap rechtstreeks aan mijn kleinkind doorgeven?

Deze vraag kwam aan bod in de Vraag & Antwoord-rubriek van ons Magazine voor GROOTouders (juni, juli, augustus 2019). Heb je nog vragen of wil je een specifiek geval voorleggen? Neem dan contact op met de adviesdiensten van de Gezinsbond. De gegevens vind je hier.

Ons Magazine voor GROOTouders is gratis voor leden. Schrijf je in voor het magazine én de nieuwsbrief via dit formulier. Nog geen lid? Via de site van de Gezinsbond breng je daar verandering in. 

Gepubliceerd op: 28/12/2019, laatste update op: 14/01/2020

Tags: , , ,