20 dagen verlof na de geboorte van een kind, zonder inkomensverlies, ook als de partners zelfstandige zijn. Dat vragen de Gezinsbond en de Vrouwenraad. Om die vraag kracht bij te zetten, wordt een online petitie gestart. “De meerderheid van de bevolking is voorstander van langer geboorteverlof. Met de petitie moet de regering duidelijk gemaakt worden dat er werk van gemaakt moet worden”, verklaart Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.

Het wettelijke ‘geboorteverlof’ is in België vandaag nog erg beperkt: 10 dagen voor werknemers en ambtenaren. Daarmee scoren we onder het Europees gemiddelde van 12,5 dagen.

Zelfstandigen zijn de klos

Voor zelfstandigen is de situatie in ons land helemaal dramatisch: zij hebben geen recht op geboorteverlof. “Terwijl het voor een pasgeboren kind en zijn moeder toch niet zou mogen uitmaken welk statuut de vader heeft”, argumenteert Magda De Meyer van de Vrouwenraad.

Daarom pleiten de Gezinsbond en de vrouwen voor 20 dagen geboorteverlof en voor dezelfde rechten voor zelfstandigen. Zonder inkomensverlies, want dat is vaak de financiële drempel om het geboorteverlof ook effectief op te nemen.

Te kort

Dit voorstel komt niet uit de lucht vallen. Verschillende bevragingen concludeerden dat vaders én moeders ontevreden zijn over het geboorteverlof.

Uit een enquête van de Gezinsbond in 2016 bleek dat 93 procent van de moeders en 84 procent van de meemoeders en vaders de tien dagen geboorteverlof te kort vindt. 76 procent is voorstander van 20 dagen geboorteverlof, kwam naar voren in een bevraging van het Instituut voor Gelijkheid van mannen en vrouwen in 2011.

“Ik had een keizersnede en mocht een maand niet heffen en tillen, dit terwijl onze oudste zoon naar school moest… Eens de partner terug aan het werk moet, mag je zelf beginnen sleuren met een driejarige en een Maxi-Cosi.”

Zorg delen

Nog meer ondervraagden zijn overtuigd van geboorteverlof voor zelfstandigen, de moeders (98 procent) nog meer dan de partners (90 procent).

Dit toont dat er brede steun is voor een langer geboorteverlof, ongeacht het werkstatuut van de vader of meemoeder. Dat moeders extra voorstander zijn, is weinig verwonderlijk: de last voor de zorg komt vooral bij hen terecht, en wensen ze te delen.

Uit studies bleek ook al dat extra betrokkenheid van de partner vlak na de geboorte goed is voor moeder en kind. De baby ontwikkelt zich beter en de moeder wordt ontlast doordat de huishoudelijke taken meer evenwichtig worden verdeeld. En het zorgt er ook voor dat meer moeders terugkeren naar de werkvloer.

Akkoord? Teken hier!

De geboorte van een kind is een mooie, maar ook vermoeiende en spannende periode. Een goede start voor het hele gezin, met twintig dagen geboorteverlof, is absoluut geen luxe!

Om de voorstellen van de Gezinsbond en de Vrouwenraad kracht bij te zetten, werd een online petitie gelanceerd. “De handtekeningen maken we over aan de bevoegde minister van Sociale Zaken, Maggie De Block (Open Vld) en de minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), met de vraag om nog deze regeerperiode werk te maken van een modernisering van ons geboorteverlofstelsel”, besluiten De Meyer en Keirse.

Niet evident

In het huidige economische klimaat is het niet simpel om zulke voorstellen vertaald te zien in rechten en wetten. Vorige week nog werd het voorstel van Marianne Thyssen om ouderschapsverlof beter te betalen bijna onmiddellijk afgeschoten. De Gezinsbond is grote voorstander van dit voorstel en betreurt dat niet eens bekeken wordt of er een compromis kan gevonden worden.

“Ouderschapsverlof is een leuk idee als aanvulling op geboorteverlof, maar het is kostelijk om het op te nemen. Zeker voor mannen. Het loonverlies is dus te groot. Als ze dit zouden verbeteren dan zou het geboorteverlof niet te kort zijn en kan iedereen een keuze maken of ze in het begin langer thuisblijven of niet, voor zowel mama als papa.”

De combinatie werk en gezin is al lastig voor veel ouders. Ouderschapsverlof (4 maanden die moeten beginnen voor het kind 12 is) en geboorteverlof (dagen op te nemen binnen een bepaalde periode door een partner na de bevalling) helpen daarbij. Om ouders (en dan vooral moeders) op de arbeidsmarkt te houden, is het dus noodzakelijk hierin te investeren.

Volg ons via Facebook. Of volg ons via Twitter. Blijf zo op de hoogte maar echt genieten doe je pas als lid van De Gezinsbond. Check het hier.

Gepubliceerd op: 06/06/2017, laatste update op: 22/11/2018

Tags: , , , , , , , , ,