Papa’s en meemoeders hebben sinds 1 januari 2023 20 dagen geboorteverlof na de geboorte van hun kind, ook als de partners zelfstandige zijn. Dat vroeg de Gezinsbond jaren aan een stuk. In 2020 ging de federale regering in haar regeerakkoord in op die eis: er kwam een verdubbeling van het geboorteverlof voor papa’s en meemoeders in alle statuten. 

20 dagen geboorteverlof

Het wettelijke ‘geboorteverlof’ was in België tot 2020 nog erg beperkt: 10 dagen. Daarmee scoorden we onder het Europees gemiddelde van 12,5 dagen. Zelfstandigen hebben nog maar sinds 2019 recht op geboorteverlof.

Vaders en meemoeders die het verlof opnemen krijgen de eerste drie dagen doorbetaald en ontvangen voor de zeventien resterende dagen een uitkering van de ziekteverzekering.

Het geboorteverlof moet opgenomen worden in de eerste 4 maanden. Vaders en meemoeders hoeven de 20 dagen niet na elkaar op te nemen. Het verlof kan ook in halve dagen opgenomen worden.

LEES OOK > Flexibel ouderschapsverlof: eindelijk ingevoerd

Te kort

De wetswijziging kwam niet uit de lucht vallen. Verschillende bevragingen concludeerden dat vaders én moeders ontevreden zijn over het geboorteverlof.

Uit een enquête van de Gezinsbond in 2016 bleek dat 93 procent van de moeders en 84 procent van de meemoeders en vaders de tien dagen geboorteverlof te kort vindt.

76 procent is voorstander van 20 dagen geboorteverlof, kwam naar voren in een bevraging van het Instituut voor Gelijkheid van mannen en vrouwen in 2011.

‘Ik had een keizersnede en mocht een maand niet heffen en tillen, dit terwijl onze oudste zoon naar school moest … Eens de partner terug aan het werk moet, mag je zelf beginnen sleuren met een driejarige en een Maxi-Cosi.’

Zorg delen

Nog meer ondervraagden zijn overtuigd van geboorteverlof voor zelfstandigen, de moeders (98 procent) nog meer dan de partners (90 procent).

Dit toont dat er brede steun is voor een langer geboorteverlof, ongeacht het werkstatuut van de vader of meemoeder. Dat moeders extra voorstander zijn, is weinig verwonderlijk: de last voor de zorg komt vooral bij hen terecht, en wensen ze te delen.

Uit studies bleek ook al dat extra betrokkenheid van de partner vlak na de geboorte goed is voor moeder en kind. De baby ontwikkelt zich beter en de moeder wordt ontlast doordat de huishoudelijke taken meer evenwichtig worden verdeeld. En het zorgt er ook voor dat meer moeders terugkeren naar de werkvloer.

‘Ouderschapsverlof is een leuk idee als aanvulling op geboorteverlof, maar het is kostelijk om het op te nemen. Zeker voor mannen. Het loonverlies is dus te groot. Als ze dit zouden verbeteren dan zou het geboorteverlof niet te kort zijn en kan iedereen een keuze maken of ze in het begin langer thuisblijven of niet, voor zowel mama als papa.’

LEES OOK > 6 redenen waarom een verlenging van de moederschapsrust nodig is

Niet evident

De combinatie werk en gezin weegt zwaar voor veel ouders. Ouderschapsverlof (4 maanden die moeten beginnen voor het kind 12 is) en geboorteverlof (dagen op te nemen binnen een bepaalde periode door een partner na de bevalling) helpen daarbij. 20 dagen verlof na de bevalling, het is zeker geen overbodige luxe.

We zijn blij dat de regering deze wetswijziging ondanks het huidige economische klimaat invoert, maar het is simpel: als we ouders (en dan vooral moeders) op de arbeidsmarkt willen houden, is het noodzakelijk hierin te investeren.

Met een baby in huis ziet je leven er een pak anders uit. Daarom krijg je als jonge ouder gratis ‘Brieven aan Jonge Ouders’, een tijdschrift van de Gezinsbond boordevol herkenbare verhalen en boeiende weetjes. Ook kan je je inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief die perfect de leeftijd van je kindje volgt. Schrijf je hier snel in!

Gepubliceerd op: 06/06/2017, laatste update op: 12/06/2023