De coronaperiode heeft binnen heel wat gezinnen tot stress en spanningen geleid. Daardoor voelden sommige kinderen zich niet meer veilig in het ‘warme nest’ dat elk gezin toch zou moeten zijn. ‘Als iemand vraagt om anoniem een melding te doen, zullen we dat altijd bekijken’, zegt procureur des Konings Ine Van Wymersch van het parket Halle-Vilvoorde in een gesprek over intrafamiliaal geweld.

Hoe kijk je ernaar dat corona best wat druk op gezinnen legde?De strijd tegen intrafamiliaal geweld: 'Spreek er zo snel mogelijk met iemand over'

‘Vooral in gezinnen die tevoren al met een “toxische situatie” kampten, kwamen tijdens corona de spanningen aan de oppervlakte. Met alle gevolgen van dien.

We zaten toen ook in een uitzonderlijke situatie: kinderen en jongeren konden een tijd niet naar school of hun hobby beoefenen. Intussen moesten hun ouders wel blijven werken. Bij gezinnen die klein behuisd zijn en geen tuin hebben, leidde dat vaak tot problemen.

‘De politie weet intussen veel beter hoe ze met slachtoffers, daders en getuigen moet omgaan’

Het houdt me nog altijd bezig waarom we dit als samenleving niet beter aangepakt hebben. Wij zagen toen kinderen en jongeren die bestraft werden omdat ze de coronaregels overtreden hadden. Plots werd een groep gecriminaliseerd die nooit eerder met justitie in aanraking kwam …’

Als intrafamiliaal geweld in je nabije omgeving opduikt, waar kan je dan terecht?

‘Als je vermoedt dat een kind in aanraking komt met fysiek of psychisch geweld in de familie, spreek er altijd zo snel mogelijk met iemand over. Wie dat is, maakt niets uit. Op dat moment heb je immers zowel binnen justitie als welzijn een keten van mensen klaarstaan die met elkaar samenwerken. Hoe vlot die samenwerking verloopt, hangt natuurlijk sterk af van het onderlinge vertrouwen. En daar hebben we nog een hele weg te gaan.’

LEES OOK > Het verbieden van de ‘pedagogische’ tik

Bang om te melden

Soms zijn mensen gewoonweg te bang om een melding van intrafamiliaal geweld te doen …

‘Dat kan ik goed begrijpen en dat gevoel wordt nog versterkt als je het rechtstreeks meldt bij politie of parket. Zij zijn nu eenmaal verplicht om dan een onderzoek op te starten. Maar ook als je naar een hulpverlener stapt, moet die zijn verantwoordelijkheid opnemen.

We gaan het wel altijd bekijken – en dat wil ik beklemtonen – wanneer iemand vraagt om als melder van een feit niet in een dossier opgenomen te worden. Dankzij opleidingen weet de politie intussen veel beter hoe ze met slachtoffers, daders en getuigen moet omgaan.

Sinds een paar jaar kunnen we ook iemand uit huis zetten voor er feiten gepleegd zijn. Opgelet: dat kan niet zomaar. Het gaat over het vermijden van feiten bij situaties die dreigen uit de hand te lopen.’

Ook de Family Justice Centra (FJC) spelen een rol in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Wat doen ze precies?

‘De FJC’s zijn de spil bij de ketenaanpak waarover ik sprak. Het aantal gezinnen dat ze begeleiden, is de voorbije jaren fors gestegen. Een FJC krijgt zowel meldingen van hulpverleners (bv. een huisarts, een CLB-medewerker, een vertrouwenscentrum kindermishandeling) als van politie en justitie.

Daarnaast heb je in ons land ook zes Zorgcentra na Seksueel Geweld. Die centra stellen sporen veilig die nuttig zijn bij een eventuele latere melding. Een slachtoffer heeft soms eerst de behoefte aan verzorging vooraleer aangifte te doen.’

LEES OOK > Waar vind je hulp bij relatieproblemen?

Meer info

Je kunt terecht bij 1712 voor meldingen over intrafamiliaal geweld.

Foto: Kristof Ghyselinck

Dit artikel verscheen in april 2022 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 07/04/2022