Drie dagen rouwverlof tussen het overlijden en de begrafenis. Meer tijd krijg je vandaag niet wanneer je een dicht familielid verliest. De Gezinsbond pleit al langer voor een uitbreiding van het rouwverlof.

Drie dagen rouwverlof

Verdriet wordt niet geteld in dagen, pijn ook niet. Maar het is essentieel om tijd te kunnen nemen om te rouwen, om het leed te verzachten.

Wanneer een kind, een partner of een direct familielid overlijdt, voorziet de huidige regelgeving drie dagen rouwverlof. Maar dat is amper genoeg om alle praktische en administratieve zaken te regelen. Laat staan dat het nabestaanden de ruimte geeft om te rouwen en hun verlies te verwerken.

LEES OOK > Hilde Ingels voert afscheidsgesprekken en zorgt voor troost bij nabestaanden

Rouwen is geen ziekte

Veel mensen zijn na die drie dagen niet klaar om de draad weer op te pikken, en zorgen zelf voor extra tijd thuis. Ze nemen hun wettelijk verlof op, of gaan bij de dokter langs voor een ziektebriefje.

Maar rouwen is geen ziekte. Het is een natuurlijk antwoord op verlies. Het zou van meer respect getuigen als we als samenleving die nood van nabestaanden erkennen, vindt de Gezinsbond, en hen de ruimte geven om te rouwen.

Ruimte voor verdriet

Bovendien zorgt het langsgaan bij de dokter voor extra beslommeringen: een afspraak maken, een vraag voor ziekteverlof motiveren, een consultatie kost geld …

Dat is geen detail. Er komen na het overlijden al zoveel formaliteiten op je af dat je die extra stress kunt missen als kiespijn. Bovendien is het belangrijk dat je als nabestaande erkend wordt in je verdriet. Daarom pleit de Gezinsbond al langer voor een uitbreiding van het rouwverlof.

Het is nodig dat we er als samenleving over nadenken hoeveel tijd aangewezen is in die situatie, maar na het overlijden van een gezinslid lijkt tien dagen verlof het mimimum.

Flexibel rouwkrediet

Iedereen ervaart verlies en verdriet op zijn eigen manier. Sommigen hebben meteen na het overlijden tijd nodig om het evenwicht terug te vinden. Anderen gaan liever snel weer aan het werk, maar voelen na verloop van tijd de nood om een pauze in te lassen.

Daarom is het belangrijk dat nabestaanden het rouwverlof, net zoals het tijdskrediet, flexibel kunnen opnemen over een langere periode. Zo kan iedereen de tijd nemen op de momenten waarop dat voor hen nodig is.

LEES OOK > Gedichtenkrans wil nabestaanden een persoonlijk gedicht aanbieden

Niet op de ziekenkas

Mimimum drie dagen omstandigheidsverlof en 7 dagen rouwverlof, vrij op te nemen over drie jaar tijd, daar pleit de Gezinsbond voor.

Als we willen dat alle werknemers daarvan gebruik kunnen maken, moet daar ook een vergoeding tegenover staan. De behoefte om te rouwen mag niet leiden tot inkomensverlies, dat spreekt voor zich.

Die uitkering zou de RVA in handen kunnen nemen, naar het voorbeeld van het tijdskrediet. Door het niet bij de ziekteverzekering te leggen, versterk je het signaal dat rouwen geen ziekte is. Het benoemen als rouwkrediet maakt duidelijk dat het een recht is, maar dat je het niet hoeft op te nemen als je daar geen behoefte aan hebt.

Voor alle gezinnen

Behalve een verlenging van het rouwverlof pleit de Gezinsbond ook voor een verbreding: ook nieuwe en niet-klassieke gezinnen moeten erkend worden in hun verlies van een dierbare. Pleeggezinnen en plusgezinnen bijvoorbeeld, of huishoudens met inwonende familieleden.

Ook voor het overlijden van een schoonouder, schoongrootouders, schoonbroer of schoonzus moet het rouwverlof uitgebreid worden, naar mimimum 2 dagen omstandigheidskrediet en 3 dagen omstandigheidsverlof.

LEES OOK > Boeken om kinderen te leren omgaan met de dood

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 17/02/2021

Tags: , ,