Ik heb kinderen uit een vorige relatie en ben onlangs gelukkig hertrouwd. Alles gaat vlot tot het onderwerp erven ter sprake komt. Dan lopen de spanningen op. Mijn dochter houdt vol dat ik het erfdeel van mijn kinderen heb beperkt door te hertrouwen. Klopt dat? Wat zijn de gevolgen van hertrouwen op de erfenis van mijn kinderen? En wat kan ik doen om het evenwicht te herstellen?

Invloed

Dat klopt: hertrouwen heeft invloed op de erfenis van je kinderen. Zij moeten nu rekening houden met het erfrecht van hun plusouder.

De langstlevende in het gezin erft de hele nalatenschap in vruchtgebruik. Dat betekent dat je nieuwe partner het genot van alle goederen krijgt. Zo kan je partner in de gezinswoning blijven wonen, het onroerend goed eventueel verhuren, genieten van interesten op spaarrekeningen…

Kinderen erven de blote (naakte) eigendom. Dat is het eigendomsrecht, maar zonder het recht om van de ‘vruchten’ van de opbrengst te genieten. De volle eigendom van de goederen krijgen ze pas na overlijden van de overlevende partner.

LEES OOK > Wat mag ik zelf beslissen over mijn nalatenschap?

Evenwicht

Wanneer partners kinderen hebben uit een vorige relatie proberen ze vaak een evenwicht te vinden tussen de nieuwe partner en de kinderen uit een eerste huwelijk of relatie.

Wil je het erfrecht van je gehuwde partner beperken? Dan kan je in samenspraak met je partner een Valkeniersbeding in een huwelijkscontract opnemen. Zo beperk je het erfrecht van je partner tot nog minder dan het vruchtgebruik van de gezinswoning. Let op: je huwelijkspartner moet na je overlijden wel altijd minstens zes maanden in de gezinswoning kunnen blijven wonen.

Wil je zoveel mogelijk nalaten aan je partner? Iedereen mag vrij beschikken over de helft van zijn vermogen. De andere helft staat ‘geparkeerd’ voor erfgenamen die een speciale bescherming genieten, zoals de kinderen. Via een huwelijkscontract, een schenking of een testament kan je heel wat regelen in het voordeel van je partner.

LEES OOK > Hoe laat ik de kleinkinderen delen in mijn erfenis

Dit artikel verscheen in juli 2023 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 17/07/2023