Net als centrumstad Mechelen zet Bornem, ook in de provincie Antwerpen, in op een grotere betrokkenheid van jonge verkeersdeelnemers bij verkeer en mobiliteit. Eind vorig jaar konden zij dankzij het inspraaktraject Jonge Wegweters hun stem op dat beleidsdomein laten horen. ‘Het was mooi om te zien hoe dankbaar de jongeren waren dat ook eens naar hun mening gevraagd werd’, zegt Annelies Hautekeete van de gemeentelijke jeugddienst.

Jonge Wegweters brengt de verplaatsingen van jongeren in kaart. Hoe pakten jullie dat aan?

‘We hielden een reeks inspraaksessies met leerlingen van de derde graad in de richting verzorging van het GO! Atheneum Klein-Brabant. Sommige jongeren wonen in de gemeente zelf, anderen verplaatsen zich vanuit de buurgemeenten zoals Puurs-Sint-Amands, Temse en Willebroek. Door dit gesprek over hun verplaatsingsgedrag kwamen ook thema’s als veiligheid, zichtbaarheid in het verkeer en duurzame mobiliteit aan bod.’

Een belangrijk instrument daarbij was de Fietstrack. Wat is dat precies?

‘Dit digitale platform gebruikten ze om hun routes naar school, voor familiebezoeken of in de vrije tijd in te geven. Bij elk deel van hun traject duidden ze aan met welk vervoermiddel ze zich verplaatsten, hoe fietsveilig ze die weg vonden en welke fietsinfrastructuur er aanwezig was. Zo werden de (on)veilige knelpunten meteen zichtbaar.’

LEES OOK > Je kind mee met de fiets in het verkeer: zo kan het op elke leeftijd

En… hoe ervaren de Jonge Wegweters hun gemeente wat verkeersveiligheid betreft?

‘Bornem is een kleinere gemeente waar alles makkelijk bereikbaar is. De afstand speelt voor hen wel een grote rol in de keuze van hun vervoermiddel. Velen maken gebruik van de fiets voor korte verplaatsingen, tenminste als het geen slecht weer is.

De fietszone in het centrum vinden ze in elk geval een goede zaak omdat daar aangepaste verkeersregels gelden die zwakke weggebruikers beschermen. Toch merken ze op dat sommige auto’s de fietsers nog inhalen, wat niet toegestaan is. Ze spreken ook over de slechte staat van fietspaden op enkele invalswegen en over slecht verlichte routes naar het centrum.’

Deden ze zelf concrete voorstellen voor een veiliger fietsverkeer?

‘Fietsen moet volgens hen aantrekkelijker worden door meer groen in het straatbeeld te krijgen. Ze willen wel niet alleen vlotte en veilige fietsroutes, maar ook liefst in de buurt van natuur. Ze geven aan dat een stille en rustige omgeving aantrekkelijk is. De ideale mobiliteitssituatie waarvan ze dromen, zijn opvallende fietsstraten en brede stoepen.’

LEES OOK > Coronalessen: meer publieke én groene ruimte voor kinderen graag!

Hoe kijk je nu terug op dit inspraaktraject?

‘Wanneer we samen met de jeugdraad een beleidsplan voorbereiden, houden we altijd al een bevraging bij kinderen en jongeren. Dat levert vaak boeiende en creatieve ideeën op. Maar dit traject was veel intenser en net daardoor zo leerrijk.

Wat me vooral opviel, was de rol die heel wat jongeren zichzelf toekennen om actief mee te denken over mobiliteit. Op zich zaten er geen verrassingen tussen de knelpunten die ze aangekaart hebben. Alleen hebben we nu een stok achter de deur om het beleid ertoe aan te sporen daar snel werk van te maken. En beleidsmakers beseffen goed dat ze de stem van jongeren niet zomaar kunnen negeren.’

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 21/06/2022, laatste update op: 17/04/2023