Een op de twee kinderen gaat in de eerste levensjaren naar de kinderopvang. Ook veel schoolkinderen maken er gebruik van. Kwaliteitsvolle opvang komt de ontwikkeling van je kind ten goede, maar het omgekeerde is helaas ook waar. Een goede, kwaliteitsvolle kinderopvang is dus geen luxe, maar een noodzaak.

Bij de kindnormen die de Gezinsbond voorstelt, zitten een reeks maatregelen die de kwaliteit van de kinderopvang moeten waarborgen.

Hieronder geven we een aantal voorbeelden hoe de overheid en de kinderopvanginitiatieven kunnen inspelen op wat kinderen nodig hebben en aankunnen. Het zijn maar enkele aspecten uit een veel ruimere waaier aan maatregelen die we voorstellen in het kader van onze kindnorm voor kinderopvang.

LEES OOK > Wat als je een probleem hebt met de crèche of onthaalouder?

Respect voor draagkracht kind

Dit is een leidend principe voor de kindnorm in de opvang en het uit zich op tal van vlakken. Hoe respecteer je de draagkracht van een kind?

Door het aantal wissels bij de kindbegeleiders te beperken. Die zorgen namelijk voor stress bij een kind, zeker bij heel jonge kinderen. Baby’s en peuters hebben vaste begeleiders nodig.

De draagkracht van een kind respecteer je ook door de groepsgrootte te beperken, want voor prikkelgevoelige peuters of schoolgaande kinderen zijn te grote groepen de hel.

Ook de huidige kind-begeleiderratio (aantal kinderen per begeleider) moet naar beneden, zeker voor baby’s. Zij hebben veel aandacht, zorg en stimulering nodig, en dat lukt niet als één kindbegeleider voor 8 of 9 baby’s en peuters tegelijk moet zorgen.

LEES OOK > Hoe maken we de kinderopvang toegankelijker voor iedereen?

Flexibele opvang, ja maar…

Ook flexibele opvang heeft een impact op kinderen en kan alleen als deze opvang de draagkracht van een kind niet overschrijdt.

Schoolgaande kinderen hebben voldoende (ononderbroken) slaap nodig. Buitenschoolse opvang voor 7 uur ’s morgens of na 20 uur ’s avonds kan daarom niet, tenzij het over nacht- of thuisopvang gaat.

Inclusieve kinderopvang

In een samenleving waar iedereen bij hoort, moeten àlle kinderen in de kinderopvang terecht kunnen, ook kinderen met een zorgbehoefte. Dat vergt meer personeel en omkadering dan gewoonlijk.

De opvang moet immers meer overleggen met ouders, andere betrokken instanties en zorgverleners. Sommige kindjes met een zorgbehoefte hebben ook één-op-één ondersteuning nodig.

LEES OOK > Waarom goede kinderopvang ook moet inzetten op ontwikkeling

Goed opgeleid team

De begeleiders en verantwoordelijken in de kinderopvang moeten over de juiste professionele vaardigheden beschikken, regelmatig vorming krijgen en voldoende gecoacht en ondersteund worden.

Vorming en teamoverleg zouden niet mogen samenvallen met het opvangen van kinderen. Daarvoor zijn er  ‘kindvrije uren’ nodig binnen de werktijd, omdat er altijd voldoende begeleiders moeten zijn om met de kinderen bezig te zijn.

Betrokken ouders

Kwaliteitsvolle kinderopvang heeft respect voor de thuiscultuur en de gezinssituatie van het kind. Ouders zijn ook partner in de kwaliteitsbewaking van de opvang. De opvangvoorziening moet nagaan hoe ze ouders kan betrekken en de kans bieden om de opvang te evalueren.

Zo heeft elke ouder ook recht op een duidelijk antwoord op zijn suggesties en/of bezorgdheden. Eventuele klachten moet je kunnen melden zonder dat het tot een negatieve sfeer leidt. Maar er zijn heel wat andere mogelijkheden voor de opvang om ouders te betrekken, op maat van de mogelijkheden van elk gezin.

Ben je bezorgd over de kinderopvang en hoe er omgegaan wordt met je kind? In dit artikel van Kind & Gezin lees je op welke signalen je best let en hoe je kan zien of je kind zich oké voelt in de opvang.

Meer over de kindnorm lees je in ons dossier Kinderen aan zet

Een deel van dit artikel verscheen in maart 2020 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via Facebook, Twitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 27/02/2020, laatste update op: 13/12/2022