Vandaag zorgt één kindbegeleider in de Vlaamse kinderopvang voor acht of negen baby’s en peuters tegelijk. Een veel te hoog aantal, en één van de slechtste scores van heel Europa. De Gezinsbond wil dringend een lagere begeleider-kindratio. De eerste stappen daarvoor zijn ondertussen gezet, maar daar mag het niet bij stoppen.

Eerst en vooral richten we ons met een welgemeende dankjewel tot alle kindbegeleiders in opvang van baby’s en peuters en schoolgaande kinderen. Jullie betekenen enorm veel voor tienduizenden gezinnen maar ook voor de samenleving. Jullie job is zwaar, de begeleider-kindratio onwerkbaar en de verloning is laag. En toch staan jullie er elke dag opnieuw.

De slechtste score van Europa

Vandaag richt de Gezinsbond zich naar de overheid met de vraag om de draagkracht van kinderen én begeleiders beter te respecteren. We verwachten als samenleving, als ouders, als overheid steeds meer pedagogische vaardigheden en communicatievaardigheden van kindbegeleiders …

Maar die verwachtingen kunnen ze niet inlossen als het aantal kinderen waarvoor ze gelijktijdig moeten zorgen (de begeleider-kindratio) zo hoog blijft als nu.

Kindbegeleiders zijn niet gewoon kindbegeleiders, ze zijn managers van ‘s werelds grootste rijkdom: kinderen (vrij naar R. J. Meehan).

Vandaag mag één kindbegeleider voor acht of negen baby’s en peuters tegelijk zorgen. Een veel te hoog aantal, en één van de slechtste scores van heel Europa. We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat dit zowel voor de jonge kinderen als voor begeleiders geen goede situatie is.

Jonge kinderen hebben nood aan individuele aandacht, zorg en ondersteuning. Een kindbegeleider die voor acht of negen baby’s tegelijk moet zorgen, kan die behoeftes van jonge kinderen onmogelijk vervullen.

LEES OOK > Waarom goede kinderopvang ook moet inzetten op ontwikkeling

Verlaag de begeleider-kindratio

Voer dus een kindnorm in de kinderopvang in, en verlaag de begeleider-kindratio naar 1 kindbegeleider per 6 baby’s en peuters in de groepsopvang en 1 onthaalouder per 4 baby’s en peuters, zoals in de ons omringende landen.

Om alle kinderopvang inclusief te maken moet er ook een systeem zijn om het aantal kinderen per begeleider aan te passen – te verlagen – aan de zorgbehoefte van kinderen, en dit zowel in de baby- en peuteropvang als in de buitenschoolse opvang.

Zo voeren we een kindnorm in de kinderopvang, verhogen we de kwaliteit van de opvang én maken we het werk van de kindbegeleiders haalbaarder. Drie vliegen in één klap.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 11/10/2021, laatste update op: 30/11/2023