De term ‘hormoonverstoorder’ verklapt meteen wat deze schadelijke stoffen precies doen: ze kunnen de werking van je hormoonsyteem behoorlijk in de war gooien. En dat op een wel heel slinkse manier. Tijd voor mini-lesje anatomie.

Hoe slagen hormoonverstorende stoffen er in om zich ongemerkt in de werking van ons lichaam te mengen? Dat deze synthetische chemicaliën meester zijn in misleiden van onze natuurlijke hormonen, las je hier al. Het lichaam herkent hen als ‘eigen’ hormonen waardoor de schadelijke stoffen vrij spel krijgen en de werking van het lichaam ernstig kunnen ontregelen. En dat op verschillende domeinen, want hormonen regelen heel wat belangrijke lichaamsprocessen. Het belang van hormonen voor ons lichaam is niet te onderschatten.

Kleine stofjes, groots effect

Minuscule stofjes met een hele groot effect, zo kan je hormonen het best omschrijven. Ons lichaam heeft ze nodig om goed te kunnen functioneren.

Het grote regelcentrum bevindt zich in de hersenen. Daar meet de hypothalamus voortdurend het hormonale niveau. Is er ergens in ons lichaam sprake van een tekort of een teveel aan hormonen? Dan vertrekt er een signaal via de bloedbaan naar de desbetreffende klier om bij te sturen.

Klieren en hun werking

Ons lichaam telt zeven klieren die stuk voor stuk specifieke hormonen produceren. De hypofyse, pijnappelklier, schild- en bijschildklier, bijnieren, alvleesklier en geslachtsklieren: allemaal maken ze eigen en belangrijke hormonen aan, die ons lichaam draaiende houden.

De hormonen worden afgegeven in het bloed en treden in verbinding met specifieke celreceptoren. Op die manier kunnen ze informatie uitwisselen en controleren ze of alle lichaamsmechanismen goed lopen. De groei en ontwikkeling, het immuunysteem, de stofwisseling, de stemming, het voortplantingssysteem…: allemaal worden ze aangestuurd door onze hormonen.

Kapers op de kust

Dankzij hun structuur en vorm lijken hormoonverstorende stoffen zeer sterk op natuurlijke hormonen. Daardoor kunnen ze al in heel kleine hoeveelheden de werking van hormonen nabootsen of zelfs wijzigen en blokkeren.

Ze sturen verwarrende signalen uit die het functioneren van het lichaam ernstig kunnen verstoren. Zeker als dat gebeurt tijdens een ontwikkelingsfase. Dat verklaart meteen waarom kinderen en zwangere vrouwen de meest kwetsbare groep vormen.

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) brengt hormoonverstoorders in verband met een hele reeks typisch Westerse ziekten en aandoeningen, zoals vruchtbaarheidsproblemen, obesitas, diabetes, immuniteitsstoornissen en zelfs kanker.

Meer weten? We geven zelf daartoe al een aanzet met deze brochure over hormoonverstoorders.

Het dossier hormoonverstoorders kwam tot stand met de gewaardeerde financiële en inhoudelijke steun van BV OECO. Het doel van dit dossier is mensen in te lichten over de gevaren van hormoonverstoorders en tips aan te reiken om de blootstelling te verminderen.
De Gezinsbond is een voorstander van een veilige omgeving voor iedereen en kinderen in het bijzonder. Daarom pleiten we voor het hanteren van een kindnorm wat betreft de toegelaten stoffen in consumentenproducten: alle producten moeten veilig zijn voor de gezondheid van kinderen. Want wat veilig is voor kinderen, is veilig voor iedereen. Help ons deze kindnorm te verdedigen en word lid
Gepubliceerd op: 09/11/2018, laatste update op: 15/04/2022