Als een koppel uit elkaar gaat, heeft dat niet enkel impact op het gezin, maar op de hele familie. Ook voor grootouders valt een stukje familie weg, en ze zijn vaak bang hun kleinkinderen te verliezen. Tegelijk hebben ze geen stem in de situatie, ze staan machteloos. Wat nu?

Wat is de rol van de grootouders na een scheiding? Het slechte nieuws is dat de vrees de kleinkinderen minder te zien bewaarheid wordt voor een deel van de grootouders, zo blijkt uit onderzoek. Grootouders langs papa’s kant zien de kleinkinderen minder na een scheiding dan grootouders aan mama’s kant, tenzij voor co-ouderschap wordt gekozen. Dat zou erop wijzen dat gescheiden papa’s meer dan vroeger beroep doen op hun ouders om de zorg van de kinderen te kunnen dragen.

Extra opvang

In onze grootouderbevraging bleek de meerderheid van de grootouders net meer contact te hebben met de kleinkinderen na de scheiding. Mogelijke oorzaak is dat grootouders in die nieuwe éénoudergezinnen ingeschakeld worden om de combinatie arbeid en zorg haalbaar te maken of te houden, maar evenzeer voor emotionele ondersteuning.

Probleem hierbij is dat de gezondheid van de grootouders de extra zorg niet altijd toelaat of het eigen sociaal leven in het gedrang komt. Afspraken zijn dus nodig.

Alles verandert

Sowieso zal de rol van grootouders veranderen na een ingrijpende gebeurtenis als een scheiding. Ze geven steun aan hun kinderen en kleinkinderen en zullen minder snel het conflict opzoeken.

Voor de kleinkinderen spelen grootouders een grote rol tijdens een turbulente periode: ze zijn de stabiliteit, de continuïteit, de rust die ze thuis (tijdelijk) niet meer hebben. Grootouders bieden een luisterend oor of afleiding van de thuissituatie.

Niet dat het altijd gemakkelijk is: de kinderen zijn boos of verdrietig, soms opstandig. Ze moeten door veel veranderingen en daar kan niet iedereen even goed mee om. Het is ook belangrijk om in te zien dat de loyaliteit van het kind in eerste plaats bij de ouders ligt.

Wat als je je kleinkinderen niet meer ziet?

Het goede nieuws is dat je als grootouders wel degelijk recht hebt om je kleinkinderen te zien en een band met hen op te bouwen. Om het af te dwingen moet je al via een rechtbank gaan, een weg die conflicten nog kan erger maken en daarom meestal wordt afgeraden. Bemiddeling kan een uitweg bieden. Belangrijk is te beseffen dat het belang van het kind voorop staat: bezoekrecht zal enkel worden toegestaan als het kind het wil en/of het kind niet in een moeilijke positie brengt.

Contact blijven zoeken, kaartjes sturen voor verjaardagen of examens kan wel en zal, ten minste op termijn, waarschijnlijk wel geapprecieerd worden.

 

Volg ons via Facebook of je kan ook lid worden van De Gezinsbond.
Gepubliceerd op: 13/02/2017, laatste update op: 07/02/2019

Tags: , , , , , ,