Ouders die gaan scheiden, hebben heel wat te regelen. Als de partners kinderen hebben, hoort daar meestal ook een onderhoudsbijdrage bij. Dat is geld dat de ene ouder betaalt aan de andere om de kosten te helpen dragen die bij de opvoeding van hun gemeenschappelijk kind horen. Het berekenen van de onderhoudsbijdragen voor de kinderen moet objectief gebeuren.

Met de wet van 10 januari 2019 moeten ouders ook drie nieuwe regels hanteren:

 1. In hun overeenkomst vermelden welke criteria ze gebruiken om hun bijdrage in de opvoedingskosten van het kind te bepalen.
 2. Duidelijk vermelden wat telt als buitengewone kosten, en welke ouder welk aandeel daarin heeft.
 3. In begrijpelijke taal vermelden dat loon of uitkering in beslag wordt genomen als er niet wordt betaald.

De Gezinsbond lag mee aan de basis van deze wet.

8 Criteria

Ouders moeten bij het berekenen van de onderhoudsbijdragen met volgende acht elementen of een deel ervan rekening houden:

 1. Welke en hoeveel inkomsten en middelen heeft elke ouder?
 2. Wat zijn de ‘gewone’ kosten van het kind en hoeveel bedragen deze en hoe hebben ouders deze kosten begroot?
 3. Wat telt als buitengewone kosten en hoeveel zal elke ouder daarin bijdragen en op welke manier?
 4. De verblijfsregeling van het kind en de bijdrage van elke ouder in natura (bijvoorbeeld wonen, eten…).
 5. Het bedrag van het basisbedrag (of kindergeld), de sociale en fiscale voordelen en welke ouder geniet deze voordelen?
 6. De inkomsten die elke ouder mogelijk ontvangt uit het genot van de goederen van het kind.
 7. Het aandeel van elke ouder in de opvoedingskosten en de eventueel vastgelegde onderhoudsbijdrage én de modaliteiten om deze later aan te passen.
 8. De bijzondere omstandigheden.

De Gezinsbond wil de clausule ‘of van een deel ervan’ dringend uit de wet. Als de inkomensgegevens ontbreken in een overeenkomst kunnen rechters later nog niet objectief beoordelen of de afgesproken onderhoudsbijdrage rechtvaardig is of niet.

Bereken het alimentatiegeld voor uw kind(eren) via de Onderhoudsgeldcalculator van de Gezinsbond.

Wat telt als buitengewone kost?

Buitengewone kosten zijn uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven. Ze zijn toevallig of onvoorspelbaar en daardoor nooit inbegrepen in de berekende onderhoudsbijdrage. Aan een ouder die een onderhoudsbijdrage betaalt, kan de andere ouder dus nog steeds extra geld vragen als bijdrage in de buitengewone opvoedingskosten. De wet voorziet al sinds 2010 dat elke ouder bijdraagt in de buitengewone kosten volgens zijn inkomen.

Het Koninklijk Besluit van 2 mei 2019 bepaalt een lijst van ‘buitengewone’ onderhoudskosten en een regeling om deze kosten te innen. Ouders zijn wel niet verplicht om de lijst of de regeling te volgen. Wij raden aan om dat wel te doen. Het kan discussies en onevenwichtige toestanden vermijden. Het KB bepaalt ook welke buitengewone kosten een uitdrukkelijk voorafgaandelijk akkoord vereisen na overleg. De ouder die de uitgave wil doen, moet de goedkeuring vragen aan de andere ouder, behalve in geval van hoogdringendheid of overmacht.

LEES OOK > De scheidingskoffer: voor al je vragen over scheiding

En wat als een ouder niet betaalt?

Als een ouder zijn of haar onderhoudsbijdrage niet betaalt, kan de onderhoudsgerechtigde beslag laten leggen op de inkomsten van de niet-betalende ouder. Overeenkomsten moeten ook de gegevens en de werking van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), duidelijk vermelden. Daar kunnen ouders gratis terecht voor hulp om achterstallig onderhoudsgeld te laten recupereren of een voorschot te vragen. Inkomen speelt geen rol om aanspraak te kunnen maken op hulp voor voorschotten. Er geldt wel een beperking: tot 175 euro per maand, per kind.

Om te komen tot een evenwichtige scheidingsovereenkomst of een ouderschapsplan voor de kinderen, kunnen ouders zich laten bijstaan door een scheidingsbemiddelaar. Leden van de Gezinsbond genieten een ledenkorting bij de consulenten van de Pareto Group.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 22/01/2019, laatste update op: 09/06/2023

Tags: