Wanneer een premature of zieke baby opgenomen wordt op een afdeling neonatale intensieve zorgen is dit voor de baby, de ouders en het gezin een heel ingrijpende gebeurtenis. Het is een rollercoaster van emoties die het hele gezin door elkaar schudt.

Nergens meer dan op de dienst neonatologie hangt kersvers leven aan een zijden draadje. ‘De impact van vroeggeboorte is bijzonder groot en nog het grootst bij de komst van een eerste kindje’, vertelt Simonne Vandewaerde, lector en onderzoeker Gezinswetenschappen aan Odisee Hogeschool.

Traumatiserend

‘Dan valt de overgang van partnerschap naar ouderschap samen met de extra zorg voor het kindje. Veel ouders voelen zich hulpeloos. Ze willen voor hun pasgeboren baby zorgen maar kunnen niet. Die hele periode is bijzonder traumatiserend.

De komst van een premature of ernstig zieke baby schudt de gezinsrelaties stevig door elkaar. De focus gaat volledig naar het kersverse kindje en dat kan ook traumatiserend zijn voor de andere kinderen in het gezin.’

LEES OOK > Te vroeg geboren: ‘Koestering en hechting zijn van levensbelang’

Ouders en zorgverleners

Soms is de opname op de afdeling neonatologie gepland, maar vaak is die acuut en onverwacht. Sowieso breekt een heel emotionele en moeilijke periode aan voor ouders waarbij er ook nog eens heel veel informatie op hen afkomt. Om jonge ouders zoveel mogelijk te ondersteunen ontwikkelde Odisee Hogeschool in samenwerking met ouders en professionals, de app ‘NeoParent’.

Inge Tency, lector en onderzoeker Vroedkunde: ‘Tijdens de periode op neonatologie is het zo belangrijk dat de ouders betrokken worden bij de zorg. Zo kunnen ze een band opbouwen met hun kindje. Het idee om een virtuele rondleiding op de dienst neonatologie te maken voor ouders resulteerde in een app, waarin ouders en zorgverleners centraal communiceren via berichten in een dagboek. Via de app krijgen ouders persoonlijke informatie en kunnen ze informatie opzoeken in een woordenboekje. Dit verhoogt de betrokkenheid van de ouders.’

LEES OOK > Ouders van een prematuur geboren kindje getuigen

Thuis begint het pas

Na opname op neonatologie vormt het ontslag naar huis een belangrijke mijlpaal voor de baby en het gezin. ‘De continuïteit van zorg en de transitie van ziekenhuis naar thuis is belangrijk’, legt Simonne Vandewaerde uit.

‘Voor jonge ouders met een ernstig zieke of premature baby begint de kraamtijd pas als de baby naar huis komt. Dan wordt de band echt opgebouwd. Een premature baby heeft thuis vaak meer zorg nodig. Daarbij komt nog dat de ouders veel meer gespannen zijn.

Ouders moeten dus ook thuis voldoende ondersteund worden zodat het kindje alle kansen krijgt. En hier is nog werk aan de winkel. Er  moet meer aandacht komen voor de transitie naar huis, en ook de wetgeving is hier nog te beperkt.

Zo is het geboorteverlof veel te kort als de baby te vroeg geboren wordt. Veel vaders of meemoeders zijn bijvoorbeeld al aan het werk als het gezin thuis eindelijk herenigd wordt.’

LEES OOK > Eindelijk ook betaald geboorteverlof voor zelfstandigen

Sterk netwerk

Inge Tency: ‘In navolging van de NeoParent-app ontwikkelen we momenteel ook een ontslagtool. Hoe is het netwerk thuis? Zijn er mensen die boodschappen kunnen doen? Of heb je mensen in je buurt bij wie je eens kan ventileren?

Het is heel belangrijk dat dit in kaart wordt gebracht voor het gezin naar huis vertrekt. Zeker ouders zonder netwerk moeten ook thuis ondersteuning krijgen, zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen.’

Meer artikels over te vroeg geboren kindjes vind je in ons dossier Prematuur.

Met een baby in huis ziet je leven er een pak anders uit. Daarom krijg je als jonge ouder gratis ‘Brieven aan Jonge Ouders’, een tijdschrift van de Gezinsbond boordevol herkenbare verhalen en boeiende weetjes. Ook kan je je inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief die perfect de leeftijd van je kindje volgt. Schrijf je hier snel in!

Gepubliceerd op: 04/11/2021