Bij de invoering van het groeipakket in 2019 veranderde er een en ander aan de financiële tegemoetkomingen van de overheid aan ouders met kinderen. Een van die veranderingen is de kinderopvangtoeslag.

Wat is de kinderopvangtoeslag?

De kinderopvangtoeslag is een extra bedrag dat ouders krijgen als hun baby of peuter naar een Nederlandstalige niet-inkomensgerelateerde opvang in Vlaanderen of Brussel gaat. Er wordt een vast bedrag betaald per dag aanwezigheid in de opvang.

De kinderopvangtoeslag is een onderdeel van de participatietoeslagen, waarbij ouders financieel beloond worden als hun kind naar de opvang of naar school gaat. De andere participatietoeslagen zijn de kleutertoeslag en de schoolbonus. Al deze toeslagen behoren tot het groeipakket.

Voor wie is de kinderopvangtoeslag?

De toeslag is er voor iedereen die een kind heeft in de Nederlandstalige opvang waar niet volgens inkomen wordt betaald. Ook als je in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont! Er is geen kinderopvangtoeslag voor kinderen die naar de opvang gaan bij een ouder of grootouder.

Er zijn twee voorwaarden:

  • het kind gaat minstens drie uur per dag naar de opvang
  • het kind gaat nog niet naar de kleuterschool

Een kind gaat naar de kleuterschool zodra het is ingeschreven en hele of halve dagen gaat. Bij voldoende aanwezigheid stort de uitbetaler ook een kleutertoeslag. Als je kind om een of andere reden voltijds school verlaat en terugkeert naar de kinderopvang, kan je eventueel terug een kinderopvangtoeslag krijgen maar dit zal niet automatisch gebeuren. Neem hiervoor contact op met de uitbetaler van het groeipakket, waarvan de kinderopvangtoeslag een deel is.

LEES OOK > Kindje geboren? Schrijf je in op ons gratis magazine en onze nieuwsbrief

Hoeveel bedraagt de kinderopvangtoeslag?

Het bedrag van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van hoe vaak en hoe lang het kind aanwezig is in de opvang.

  • volledige dag (minstens 5 uur): 3,43 euro (per dag, per kind in 2023)
  • halve dag (minstens 3 uur): 1,71 euro (per dag, per kind in 2023)
  • minder dan 3 uur: geen kinderopvangtoeslag

Om de aanwezigheden te registreren, kan de opvang een eigen systeem toepassen of via de overheid softwarepakket Aaron gebruiken. Dit systeem laat ouders zelf de aanwezigheden in de opvang registreren. Bijkomend voordeel is dat je als ouder altijd een overzicht kan opvragen van de aanwezigheden.

Hoe krijg je de kinderopvangtoeslag?

Ouders die in Vlaanderen wonen hoeven niets te doen om het extra geld voor een kind in de opvang te krijgen. Ouders die in Brussel wonen moeten bij een van de vijf uitbetalers aangesloten zijn voor ze de toeslag kunnen ontvangen.

De kinderopvangtoeslag wordt automatisch gestort door een van de vijf Vlaamse uitbetalers. Het bedrag is afhankelijk van de dagen en uren aanwezigheid die de kinderopvang doorgeeft aan Kind en Gezin. Omdat het aantal uren aanwezigheid telt, moet ook begin- en einduur geregistreerd worden.

Als ouder kan je altijd nagaan of het aantal doorgegeven dagen correct zijn via jouw uitbetaler van het groeipakket. Indien dit niet het geval is, dan ga je best in gesprek met de kinderopvang. Zij kunnen de aanwezigheden corrigeren, zodat je de maand erop ook die bijdragen krijgt. Wil de opvang niet meewerken, dan kan het voor foutieve registraties ook een aanmaning of boete krijgen. Dit kan met vijf jaar terugwerkende kracht.

Zijn de dagen wel correct doorgegeven, maar loopt de uitbetaling toch mis? Dan neem je best contact op met de uitbetaler.

Wanneer wordt de kinderopvangtoeslag betaald?

De toeslag voor de kinderopvang wordt betaald op de 20ste van de maand volgend op de maand waarop de toeslag betrekking heeft. Met andere woorden: als je kindje in januari naar de opvang ging, dan krijg je op 20 februari de toeslag voor januari gestort. Eén uitzondering: als de 20ste een feestdag is of in het weekend valt, dan wordt de kinderopvangtoeslag op een volgende werkdag betaald.

LEES OOK > Wat is het groeipakket en wat verandert het voor mijn gezin?

De Gezinsbond is voorstander van een hervorming van de kinderbijslag. We zijn tevreden dat de toeslagen voor kinderen in armoede zijn aangepast en dat de kinderbijslag (het basisbedrag) een recht is voor elk kind. We blijven ijveren voor leeftijdstoeslagen omdat kinderen nu eenmaal meer geld kosten als ze ouder worden. Ook combinatiegezinnen, gezinnen met kinderen geboren voor en na 2019, zouden er niet op achteruit mogen gaan.

Vragen over het groeipakket? Bekijk de veelgestelde vragen of stuur jouw vraag naar onze sociaal-juridische dienst. Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 18/12/2018, laatste update op: 24/08/2023