2021-2022 leek een ‘normaler’ schooljaar te worden met minder mondmaskers en weer overal contactonderwijs. Twee weken na de start van het nieuwe schooljaar dreigden de quarantainemaatregelen op school echter roet in het eten te gooien, meer dan 5.000 leerlingen mochten hierdoor niet naar de klas. De Gezinsbond vroeg daarom dringend om een andere aanpak en daar wordt nu rekening mee gehouden.

Duizenden leerlingen niet naar school

De versoepelingen in de samenleving hebben gevolgen voor het aantal besmettingen op school. Tijdens de eerste twee weken van het schooljaar werden er al ruim vijfduizend leerlingen in quarantaine geplaatst. Bij enkele positieve gevallen moesten namelijk vaak hele klassen thuisblijven.

Ouders maar ook CLB’s en huisartsen hadden hier heel wat vragen bij. Kinderen hebben relatief weinig last van een besmetting en hun ouders en grootouders zijn in de meeste gevallen gevaccineerd. Veiligheidsmaatregelen blijven nodig, maar moeten afgewogen worden tegen de mogelijke negatieve impact op leerlingen.

Uit de voorbije coronaschooljaren weten we dat afstandsonderwijs heel wat risico’s inhoudt voor de leerkansen en het welbevinden van leerlingen.

De Gezinsbond vroeg daarom dringend om een andere aanpak van besmettingen op school die voldoende veiligheid biedt maar de optimale ontwikkelingskansen voor kinderen niet onnodig in het gedrang brengt.

De minister en de onderwijspartners hebben hier rekening mee gehouden en vanaf 27 september zullen de quarantaineregels versoepelen. Vanaf 1 oktober zal ook de mondmaskerplicht op school wegvallen.

Minder strenge quarantaineregels voor kinderen onder de 12 jaar

Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden vanaf 27 september nieuwe regels voor testing en quarantaine.

Bij een hoogrisicocontact op school moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag 1 en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven. Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij de besmetting hoogstwaarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden  — wordt de volledige groep beschouwd als hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de leerlingen in kwestie meteen uit quarantaine.

Voor leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden geldt een onderscheid naar gelang van hun vaccinatiestatus. Zij volgen de regels van de maatschappij.

LEES OOK > Balans van een tweede coronaschooljaar

Mondmaskerplicht valt weg in Vlaamse scholen

Wat de mondmaskerplicht betreft, volgt het onderwijs in Vlaanderen de regels die vanaf 1 oktober in de brede maatschappij gelden. De mondmaskerplicht vervalt dus ook in het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Dat betekent dat leerlingen en onderwijspersoneelsleden, net als in het basisonderwijs, geen mondmasker meer hoeven te dragen, ook niet in onderling contact of in contact met kinderen. Wie wil kan natuurlijk wel nog kiezen om dit te doen. Het blijft ook aanbevolen om nog steeds afstand te bewaren en om leerlingen een vaste plaats in de klas te geven.

De preventieadviseur van een school kan op basis van de verplichte risicoanalyse altijd extra maatregelen opleggen voor bepaalde ruimtes (bv. een CO2-meter verplichten, capaciteitsbeperking, toch nog mondmaskerplicht …). Ook een lokaal bestuur kan op basis van de lokale situatie beslissen tot extra maatregelen (bv. mondmaskerplicht aan de schoolpoort).

Door de afwijkende coronacijfers en geringe vaccinatiegraad in het Brusselse Gewest blijven voor Brusselse scholen nog steeds striktere maatregelen gelden.

Het versoepelen van de maatregelen gaat hand in hand met blijvende aandacht voor andere voorzorgsmaatregelen. Vooral ventilatie op school zal een belangrijke beschermende factor zijn. Er wordt ook aan iedereen in de samenleving gevraagd om zich te testen bij symptomen van verkoudheid, om zo de coronabesmettingen in te dijken.

Faire aanpak van leerachterstand

De versoepelingen zullen zeker bijdragen tot het welbevinden en leerkansen van kinderen. Nu is het belangrijk om alle leerlingen voldoende tijd te geven om eventuele leerachterstand bij te werken. Best binnen de school(m)uren, zodat alle leerlingen gelijke kansen krijgen.

Eventueel kunnen flexibele leerwegen hierbij helpen. Scholen die hier gebruik van maken kunnen leerlingen per graad beoordelen in plaats van per leerjaar. Leerlingen krijgen zo een jaar extra om tekorten uit het vorige schooljaar weg te werken.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 15/09/2021, laatste update op: 15/10/2021

Tags: ,