‘Mama! Hij trekt aan mijn haar.’ ‘Zij is begonnen!’ Het ene moment zijn je kinderen braaf aan het spelen, het volgende moment is het oorlog. Al die ruzies tussen broers en zussen: hoe kan je ermee omgaan?

Wanneer kinderen met hetzelfde willen spelen, de een niet met de ander wil spelen en de ander net wel of een spel misloopt door verschillende scenario’s, dan wordt hier in de ideale wereld over gepraat en onderhandeld. Wie speelt er eerst met dat speelgoedje, welk spel willen we wel samen spelen, kunnen we de scenario’s combineren?

Helaas … dat kunnen kinderen (nog) niet. Dus ontaarden zulke situaties in ruzie. Véél ruzie. Met geroep, getier, getrek en gehuil.

LEES OOK > Samen spelen en speelgoed delen: moeilijk voor (bijna) elke kleuter

Hoe kan je ruzie oplossen?

Dat is afhankelijk van de leeftijd, persoonlijkheid en het gedrag. Bij schoolkinderen probeer je zo weinig mogelijk tussen te komen en vooral: geen oordeel te vellen.

Praten is het begin

Wat je steeds kan doen, is ze helpen om samen te praten. Begin met te vragen wat er aan de hand is: elk kind geeft zijn versie, en krijgt achteraf de kans om zich te verdedigen.

De kans bestaat dat de ruzie weer oplaait. Probeer om elk kind te laten luisteren naar het standpunt van de ander.

Oplossing vinden

Ga dan over tot een mogelijke oplossing. Wat wil elk kind en waarom? Waar kunnen ze elkaar tegemoet komen? Afhankelijk van de leeftijd en de taalvaardigheid, kan je de kinderen ook aanmoedigen zelf een oplossing te verzinnen. Vooral oudere schoolkinderen kunnen echt heel vindingrijk zijn!

Verschil mag er zijn

Het is niet altijd gemakkelijk voor kinderen om te aanvaarden dat anderen niet hetzelfde idee hebben. Vertel dat die meningsverschillen er mogen zijn. Via discussie leren kinderen om hun eigen mening te verdedigen, naar een ander te luisteren en samen compromissen te zoeken. Heel waardevolle sociale vaardigheden dus!

LEES OOK > Broken cookie-fenomeen: ‘De aanleiding maar niet de reden van een driftbui van je kind’

Aandacht trekken

Soms heb je zin om foert te zeggen bij de zoveelste ruzie. Dat kan en dat mag: door altijd tussenbeide te komen, leren kinderen niet om het zelf op te lossen.

Haal diep adem, sluit je ogen en tel tot tien terwijl je uitademt.

Besef ondertussen dat ruziemaken voor kinderen een heel doeltreffende manier is om aandacht te trekken van de ouders. Elk kind heeft een eigen wil en eist een plek op in het gezin. Nogal logisch dus dat het af en toe botst… en zeker als jij in de buurt bent!

Eigen weg naar vrede

Als je er als ouder in slaagt je niet te moeien met het gekibbel, dan houdt het vaak vanzelf op. Ga een luchtje scheppen of loop naar een kamer waar je ze (even) niet kan horen.

Uit een Canadees onderzoek bleek dat inmenging van de ouders er voor zorgt dat de ruzie minder uit de hand loopt en dat er sneller een oplossing is.

Als de ouders zich niet bemoeien, dan blijkt de oplossing duurzamer. De kinderen gaan ervoor zorgen dat ze een regel verzinnen waardoor ze dezelfde ruzie kunnen vermijden. “Het hele doel van die speelgoedoorlogen is dat kinderen hun eigen weg vinden naar vrede”, besluit het artikel.

Gewoon niet overeenkomen

Soms komen kinderen gewoon niet overeen. Er komen zoveel conflicten voor dat je op den duur alleen maar bemiddelaar bent.

Dat kan. Voor kinderen geldt, net als voor volwassenen, dat , laat staan dat iemand dat voor jou kan veranderen. Je kan dat ook niet vragen van je kind: je kan ze nu eenmaal niet dwingen met iedereen vriendjes te zijn.

Je kan er wel op staan dat er respect wordt getoond voor de ander. Ook al zijn je kinderen kwaad, er zijn grenzen.

Doet je kind uitspraken als “Ik haat je”? Scheldt je dochter tegenwoordig iedereen uit? Of slaat je zoon wild om zich heen? Dan reageer je best onmiddellijk. Vertel duidelijk dat kwetsende opmerkingen, vulgair taalgebruik en geweld niet kunnen in jouw gezin.

Is je kind oud genoeg, dan kan je ook afspraken maken over hoe ze met elkaar omgaan.

Voorbeeldfunctie

Hoe kinderen ruziemaken, is vaak beïnvloed door wat ze zien, horen en meemaken. Hoe ga jij om met andere mensen? Spreek je soms kwetsend over mensen met een andere mening? Kinderen pikken zoiets snel op, en zullen jouw houding waarschijnlijk ook kopiëren in hun spel met vriendjes.

Hoe jij omgaat met moeilijke situaties, ruzies en andere mensen, bepaalt ook hoe jouw kind ermee omgaat. Je kind leert veel van jou: geef dus zoveel mogelijk het goede voorbeeld.

Schiet je toch uit je slof of ga je zelf over de schreef terwijl je kind erbij staat? Praat erover eens je gekalmeerd bent. Vertel dat het niet oké is wat je gedaan hebt, en wat je beter wel had gedaan.

LEES OOK > Tips om de verveling bij kinderen te verdrijven

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 12/06/2017, laatste update op: 10/05/2023